One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Budget - Genereren budget: op basis van totalen

[Budget: Management, Genereer budgetten op basis van totalen]

Als u uw budgetten op basis van totalen heeft ingevoerd en verwerkt (en dus geen uitsplitsing naar periode heeft gemaakt) , dan kunt u de periode budgetten automatisch genereren op basis van vooraf gedefinieerde periode verdeelsleutels. Maak een selectie van de budgetversies waarvoor u de periodebudgetten wenst te genereren. Zie [Verwerkingsfuncties]. Tijdens het genereren worden budgetboekingen aangemaakt. Ten eerste worden budgetboekingen aangemaakt om het aanwezig budget op basis van totalen tegen te boeken. Tevens worden budgetboekingen waaraan de aangegeven verdeelmethode is gekoppeld aangemaakt. bij het verwerken van de budgetboekingen worden de bedragen per periode berekend op basis van de aangegeven verdeelsleutel.

 

- Bij budgetinvoer gebruikt u in dit geval geen periode verdeelmethoden. Immers gebruik van periode verdeelmethoden tijdens budgetinvoer resulteert in het direct uitrekenen van de periode bedragen. Uitgangspunt voor de functie ‘Genereer budget op basis van totalen’ dat de periode bedragen nog niet aanwezig zijn.

-Voor het gebruik van deze functionaliteit dient het invoerpad van de budgetversie niet de entiteit Jaar/Periode te bevatten.

-Voor verschillende intervallen kunt u verschillende verdeelmethoden toepassen. Bv. de grootboekrekeningen gerelateerd aan de omzet worden conform de ‘omzet’ verdeelsleutel verdeeld. De grootboekrekeningen gerelateerd aan de kosten, worden met een periode verdeelmethode ‘kosten’ verdeeld.

-Voor het opstarten van deze functie dienen alle budgetboekingen voor de relevante budgetversie te zijn verwerkt.

-Alleen budgetten die ingevoerd zijn zonder jaar / periode kunnen achteraf over perioden verdeeld worden.

- Indien voor een selectie de periodebedragen zijn berekend is het niet mogelijk nogmaals de periodebedragen te genereren. Tijdens het genereren op basis van totalen worden gekeken welke budgetboekingen geen periodeverdeling kennen en aan de selectie voldoen. Alleen deze boekingen komen in aanmerking voor het automatisch verdelen. Indien bij de verdeelsleutel op een gedeelte van de cijfers wordt toegepast dienen de resulterende budgetboekingen eerst te worden verwerkt alvorens een tweede verdeling voor een ander interval kan worden opgestart.

 

 

Verdeling periode

Geef hier aan welke periodeverdeling u wenst te hanteren voor de gemaakte selectie. Een periodeverdeling maakt u aan in [Budget: Stamgegevens, Onderhoud, budgetverdelingsmethodes, Over periodes].


Exact Financials EnterpriseBudget > Budgetten genereren op basis van totalen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 20.989.228
 Assortment:  Date: 15-07-2015
 Release:  Attachment:
 Disclaimer