One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Afhandelen verkooporder

Introductie

Omdat er geen verdere stappen in het orderproces genomen hoeven te worden, kan het zijn dat u een order wilt afhandelen. Een verkooporder kan worden afgehandeld via de knop 'Afhandelen' in menupad:

Om verkooporders te kunnen afhandelen die u over het functierecht 'Afhandelen verkooporders' te beschikken.  

Uitleg van de velden

Een order kunt u afhandelen door de order te selecteren en vervolgens te kiezen voor de knop 'Afhandelen'.

Een verkooporder kan vier statussen hebben.

1. De order is nog niet geleverd en nog niet gefactureerd (order 30110017)
2. De order is al wel geleverd, maar nog niet gefactureerd (order 30110018)
3. De order is nog niet geleverd, maar al wel gefactureerd.(order 30110019)
4. De order is geleverd en gefactureerd (Order 30110020)

Wanneer u een verkooporder in de Controlelijst afhandelt, gebeurt het volgende:

  • Voor status 1 (order 30110017): Het bestelde aantal wordt naar 0 gezet.
  • Voor status 2 (order 30110018): Het gefactureerde aantal wordt gelijk getrokken met het bestelde aantal. De totale korting in de orderregels wordt op 100% gezet, zodat het bedrag in de regel 0 is.
  • Voor status 3 (order 30110019): Een extra orderregel wordt aangemaakt met een negatief besteld aantal, geleverd aantal en gefactureerd aantal. In deze regel is de korting 100%, zodat de orderregel een bedrag van 0 heeft. In de originele regel zal het geleverde aantal naar het bestelde aantal worden gezet. Het gevolg daarvan is dat er twee afgehandelde regels zijn waarvan 1 regel het gefactureerde bedrag is.
  • Voor status 4 (order 30110020): Er zijn geen wijzigingen met de bestelde, de geleverde en de gefactureerde aantallen.

De status van de verkooporder wordt 'Afgehandeld'.

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 05.970.999
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer