One moment please...
 
Exact Synergy Enterprise   
 

How-to: Installatie van de Synergy Office Integratie

Introductie

De Synergy Office Integratie (SOI) maakt het mogelijk om Exact Synergy Enterprise meer te integreren met Microsoft Office. Wanneer u SOI installeert dan is het mogelijk om Exact Synergy Enterprise te benaderen vanuit Microsoft Outlook. Daarnaast is het mogelijk om diverse andere functies uit te voeren, zoals het bewaren en bekijken van documenten in Exact Synergy Enterprise.

Er zijn twee manieren om SOI op de machines van de gebruikers te installeren. Dit betreft op een enkele machine of op meerdere machines.

In dit document worden de vereisten voor het werken met SOI weergegeven en daarnaast zal de installatieprocedure voor eindgebruikers stap voor stap worden doorlopen.

SOI kan ook gelijktijdig worden geïnstalleerd op meerdere machines.

De installatie van SOI kan worden uitgevoerd op een terminal server omgeving en wordt gebruikelijk uitgevoerd door een system administrator.

Dit document bevat de volgende secties:

Vereisten en voorwaarden

Voor administrators is er een checklist opgesteld waarin de vereisten worden weergeven. Dit is het document Synergy Office Integration Pre-Installation Checklist for System Administrators.

Voor de eindgebruikers zijn de volgende vereisten van toepassing voor het installeren van SOI:

For the end-user, the prerequisite for installing SOI is:

 • Microsoft Office 2016 of hoger is geïnstalleerd. SOI ondersteunt geen vroegere versies.

Bepaalde software dient geïnstalleerd te zijn alvorens de laatste versie van SOI te kunnen installeren. Dit betreft:

 • Windows Installer 3.1 of hoger. Download

 • Microsoft .NET Framework 4.0. Download

 • Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (Version 4.0 Runtime)
  (x86 voor 32-bit machine). Download
  (x86 voor 64-bit machine). Download

Voor de installatie van SOI versie 5.0357.0 en lager, voor product updates 248 en ouder, betreft dit de volgende vereiste software:

 • Windows Installer 3.1 of hoger. Download

 • Microsoft .NET Framework 3.5 met Service Pack 1. Download

 • Microsoft Visual Studio Tools for the Microsoft Office system (Version 3.0 Runtime) (x86). Download

Wanneer gebruik wordt gemaakt van Microsoft Entra ID dient ExactWebGuest aangemaakt te worden in Exact Synergy Enterprise

Top

Hoe kan ik Synergy Office Integration via een MSI installeren?

 1. Ga naar Modules > Systeem > Inrichting > Instellingen – Algemeen > Voorkeuren, klik op het tabblad Algemeen gevolgd door Synergy Office Integratie in de sectie Office: Installaties. Als alternatief kunt u ook gaan naar Modules > Systeem > Inrichting > Overige > Installatie: Microsoft office Add in or Modules > Klanten > Inrcihting > Overige > Installatie - Microsoft office Add in, klik op Installeren in de sectie Synergy Office Integratie.
 2. Klik op Download. U ziet de volgende melding:
 3. Klik op Run of Uitvoeren  om de installatie meteen te starten, of klik op Save of Opslaan om het installatiebestand op te slaan. Na het starten van de installatie ziet u het volgende:
 4. Wanneer de Microsoft Office versie die u heeft nog niet officieel wordt ondersteund door Exact Synergy Enterprise, ziet u de volgende melding:

 5. Klik op OK, en dan op Volgende.
 6. Vervolgens markeert u het veld om de voorwaarden te accepteren en klik daarna op Volgende. Het volgende scherm zal nu worden getoond:
 7. Klik op Installeren om te beginnen met de installatie.
 8. Tenslotte klikt u op Voltooien om het proces af te ronden.

Hou rekening met: Na de installatie van SOI, dient u deze te configureren alvorens u gebruik kunt maken van de SOI functies. Zie Hoe configureer ik Synergy Office Integration?.

Top

Hoe configureer ik Synergy Office Integration?

Voor dat u SOI voor de eerste keer kunt gebruiken dient u SOI te configureren. Dit om er zeker van te zijn dat er geen problemen verschijnen wanneer u documenten of e-mails wilt bewaren in Exact Synergy Enterprise.

a) Standaard document type

Er dient een standaard documenttype voor de verschillende applicaties te worden gedefinieerd. Dit kunt u doen via Modules > Systeem > Inrichting > Instellingen – Algemeen > Voorkeuren, klik vervolgens op het tabblad Office Integratie. Definieer vervolgens de velden in de sectie Standaard documenttype MS Office. Voor meer informatie kunt u het document Aanpassen van Exact Synergy Enterprise raadplegen.

b) SOI Configuratie Wizard

Wanneer u na de installatie van SOI voor de eerste keer een Microsoft Office applicatie gaat openen dan zal er een welkomstscherm worden getoond. Vervolgens wordt de configuratie wizard gestart. Om gebruik van de SOI functies te maken dient u de wizard te doorlopen. Voor meer informatie kunt u het document How-to: De Synergy Office Integratie instellingen definiëren met behulp van de configuratie wizard raadplegen.

Top

Voor de eerste keer werken met Synergy Office Integration

Na het afronden van de configuratie kunt u de Synergy Office Integratie menu optie benaderen in de werkbalk van de Office applicatie. Wanneer u vervolgens kiest voor Login, zal het onderstaande scherm worden getoond:

 

Wanneer u het veld Remember me markeert, dan is het niet nodig om de volgende keer weer in te loggen bij het gebruik van de Synergy Office Integratie.

Opmerking: Wanneer de standaard bedrijfswebsite wordt gewijzigd wanneer een gebruiker is ingelogd, dan zal het login scherm opnieuw verschijnen. Voor meer informatie kunt u het document Aanpassen van Exact Synergy Enterprise raadplegen.

Top

Update procedure Synergy Office Integration

Tonen/verbergen.

Top

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 21.645.876
 Assortment:  Date: 03-07-2024
 Release:  Attachment:
 Disclaimer