One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Verzuimoverzichten: de salarisstrook

Binnen Exact Globe Next kunnen op verschillende manieren overzichten van het opgebouwde en opgenomen verzuim worden getoond.

Salarisstrook
Via menupad [Systeem, Algemeen, Instellingen] kan de map Documentinstellingen benaderd worden. Hier kunnen tevens de instellingen voor de standaardlay-outs van de verschillende soorten salarisstroken gedefinieerd worden. Op de lay-outs 1, 5, DOCUMENT en HTML kan verlof worden afgedrukt. Lay-out 1 en 5 dienen gebruikt te worden in combinatie met voorbedrukte salarisstroken. Deze voorbedrukte salarisstroken kunnen bij Exact besteld worden. De lay-outs DOCUMENT en HTML zijn in principe bedoeld voor intern gebruik. Het wil nog wel eens voorkomen dat de instellingen van deze verschillende lay-outs niet gelijk zijn aan elkaar, waardoor de ene salarisstrook lay-out andere gegevens geeft als een andere lay-out. Deze lay-outs kunnen allemaal de volgende gegevens weergeven: 

 

  • Ziekte - geeft alle verzuim aan welke onder een component van het type ‘ziektegeld’ uitbetaald worden.
  • Absentie beginsaldo – het totaal aan resterend toegestaan verlof uit het vorige loonjaar.
  • Absentie opgenomen – de totaal opgenomen hoeveelheid verlof in de verloonde periode.
  • Absentie opgebouwd – het totaal aan toegestaan verlof welke in deze periode is toegekend.
  • Absentie uitbetaald – het aantal uren uitbetaald aan tijd-voor-tijd.
  • Absentie tegoed – het saldo van het openstaande tegoed aan het eind van de verloonde periode. Dit is gelijk aan het beginsaldo van de volgende periode. Er kan wel een verschil ontstaan indien er achteraf bijvoorbeeld extra vakantiedagen worden opgenomen nadat de strook is afgedrukt. Deze worden natuurlijk wel meegenomen in het beginsaldo van de volgende periode, maar staan niet op deze salarisstrook.
  • In dagen (anders uren) - is deze optie aangevinkt, dan wordt de absentie die is opgebouwd, opgenomen en het tegoed getoond in dagen. Is deze optie niet aangevinkt dan wordt de absentie op de salarisslip in uren getoond. Deze optie staat alleen vermeld op het tabblad Cumulatieven.

Al deze gegevens kunnen worden weergegeven in de sectie Periode en in de sectie Cumulatieven op de salarisstrook. Het verschil is dat bij de sectie Periode de totalen van de huidige periode worden getoond, bij de sectie Cumulatieven worden ook alle voorgaande perioden meegenomen in het totaal.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 23.043.640
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer