One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Instellingen met betrekking tot analytical accounting

Introductie

Analyical accounting stelt u in staat om mutaties verder te verbijzonderen naar bijvoorbeeld afdelingen door bepaalde kenmerken zoals kostenplaatsen, kostendragers en/of dimensies mee te geven aan uw boekingen, orders, verkoopfactuur en/of bestellingen.
Voor u aan de slag kunt met analytical accounting is er een aantal instellingen die gedefiniëerd moeten worden. Dit document beschrijft alleen de instellingen die te maken hebben met analytisch boekhouden.

Financiële instellingen

[Finance; Bestand, Administratie instellingen, Financiële instellingen]

Tabblad - Algemeen

Kostenplaatsen consolideren
Als u de optie 'Consolidatie-administratie' heeft gemarkeerd, kunt u hier aangeven of u in deze administratie naast een consolidatie op grootboekniveau tevens wilt consolideren op kostenplaats niveau. Het is alleen mogelijk op kostenplaatsniveau te consolideren als u bij de instelling 'Kostenplaats' op het tabblad 'Verwerken' niet voor 'Uitschakelen' hebt gekozen.

Tabblad - Verwerken

Kostenplaats
Gebruik deze instelling om aan te geven of tijdens het invoeren van boekingen op grootboekrekeningen waarbij de optie 'Kostenplaatsrekening' is gemarkeerd, een kostenplaats moet worden meegegeven. U hebt de keuze uit de volgende instellingen:

 • Facultatief: U kunt een kostenplaats meegeven bij het invoeren van een boeking, dit is echter niet verplicht. U kunt de boeking bewaren ongeacht of er een kostenplaats ingevoerd is.
 • Uitschakelen: U kunt geen kostenplaats meegeven bij het invoeren van een boeking.
 • Verplicht: U moet een kostenplaats meegeven bij het invoeren van een boeking, dit is verplicht. U kunt de boeking niet bewaren indien er geen kostenplaats is ingevoerd.

Als u een order, verkoopfactuur of bestelling invoert in 'Sales' of 'Purchase', is het afhankelijk van deze instelling of kostenplaatsen moeten worden gevuld bij selectie van een artikel welke aan een artikelgroep is gekoppeld waarvan de grootboekrekening als kostenplaatsrekening is gedefinieerd.

Kostendrager
Gebruik deze instelling om aan te geven of tijdens het invoeren van boekingen op grootboekrekeningen waarbij de optie 'Kostendragerrekening' is gemarkeerd, een kostendrager moet worden meegegeven. U hebt de keuze uit de volgende instellingen:

 • Facultatief: U kunt een kostendrager meegeven bij het invoeren van een boeking, dit is echter niet verplicht. U kunt de boeking bewaren ongeacht of er een kostendrager ingevoerd is.
 • Uitschakelen: U kunt geen kostendrager meegeven bij het invoeren van een boeking.
 • Verplicht: U moet een kostendrager meegeven bij het invoeren van een boeking, dit is verplicht. U kunt de boeking niet bewaren indien er geen kostendrager ingevoerd is.

Als u een order, verkoopfactuur of bestelling invoert in 'Sales' of 'Purchase', is het afhankelijk van deze instelling of kostendragers moeten worden gevuld bij selectie van een artikel welke aan een artikelgroep is gekoppeld waarvan de grootboekrekening als kostendragerrekening is gedefinieerd.

Dimensie 1 t/m 5
Gebruik deze instellingen om aan te geven of tijdens het invoeren van boekingen op grootboekrekeningen waarbij de optie 'Multidimensierekening' is gemarkeerd, een dimensie moet worden meegegeven. U hebt de keuze uit de volgende instellingen:

 • Facultatief: U kunt een dimensie meegeven bij het invoeren van een boeking, dit is echter niet verplicht. U kunt de boeking bewaren ongeacht of er een dimensie ingevoerd is.
 • Uitschakelen: U kunt geen dimensie meegeven bij het invoeren van een boeking.
 • Verplicht: U moet een dimensie meegeven bij het invoeren van een boeking, dit is verplicht. U kunt de boeking niet bewaren indien er geen dimensie ingevoerd is.

Als u een order, verkoopfactuur of bestelling invoert in 'Sales' of 'Purchase', is het afhankelijk van deze instelling of dimensies moeten worden gevuld bij selectie van een artikel welke aan een artikelgroep is gekoppeld waarvan de grootboekrekening als multidimensierekening is gedefinieerd.

Grootboekkoppelingen kostenplaats en kostendrager

[Finance; Bestand, Administratieve instellingen, Grootboekkoppelingen]

Tabblad kostenplaats

Kortingen inkoop/ verkoop
Als de door u aangegeven grootboekrekening 'Kortingen inkoop'/ 'Kortingen verkoop' is gedefinieerd als een kostenplaatsenrekening, dient u hier aan te geven welke kostenplaats u wenst te hanteren wanneer het systeem automatisch een boeking op deze grootboekrekening aanmaakt.

Betalingsverschillen inkoop/ verkoop
Als de door u aangegeven grootboekrekening 'Betalingsverschillen inkoop'/ 'Betalingsverschillen verkoop' is gedefinieerd als een kostenplaatsenrekening, dient u hier aan te geven welke kostenplaats u wenst te hanteren wanneer het systeem automatisch een boeking op deze grootboekrekening aanmaakt.

Kredietbeperking inkoop/ verkoop
Als de door u aangegeven grootboekrekening 'Kredietbeperking inkoop'/ 'Kredietbeperking verkoop' is gedefinieerd als een kostenplaatsenrekening, dient u hier aan te geven welke kostenplaats u wenst te hanteren wanneer het systeem automatisch een boeking op deze grootboekrekening aanmaakt.

Rekenverschillen
Als de door u aangegeven grootboekrekening 'Rekenverschillen' is gedefinieerd als een kostenplaatsenrekening, dient u hier aan te geven welke kostenplaats u wenst te hanteren wanneer het systeem automatisch een boeking op deze grootboekrekening aanmaakt.

Resultaat vorige boekjaren
Als de door u aangegeven grootboekrekening 'Resultaat vorige boekjaren' is gedefinieerd als een kostenplaatsenrekening, dient u hier aan te geven welke kostenplaats u wenst te hanteren wanneer het systeem automatisch een boeking op deze grootboekrekening aanmaakt.

Periodeverdeel kosten/ opbrengsten
Als de door u aangegeven grootboekrekening 'Periodeverdeel kosten'/ 'Periodeverdeel opbrengsten' is gedefinieerd als een kostenplaatsenrekening, dient u hier aan te geven welke kostenplaats u wenst te hanteren wanneer het systeem automatisch een boeking op deze grootboekrekening aanmaakt.

Tabblad kostendrager

Kortingen inkoop/ verkoop
Als de door u aangegeven grootboekrekening 'Korting inkoop'/ 'Korting verkoop' is gedefinieerd als een kostendragerrekening, dient u hier aan te geven welke kostendrager u wenst te hanteren wanneer het systeem automatisch een boeking op deze grootboekrekening aanmaakt.

Betalingsverschillen inkoop/ verkoop
Als de door u aangegeven grootboekrekening 'Betalingsverschillen inkoop'/ 'Betalingsverschillen verkoop' is gedefinieerd als een kostendragerrekening, dient u hier aan te geven welke kostendrager u wenst te hanteren wanneer het systeem automatisch een boeking op deze grootboekrekening aanmaakt.

Kredietbeperking inkoop/ verkoop
Als de door u aangegeven grootboekrekening 'Kredietbeperking inkoop'/ 'Kredietbeperking verkoop' is gedefinieerd als een kostendragerrekening, dient u hier aan te geven welke kostendrager u wenst te hanteren wanneer het systeem automatisch een boeking op deze grootboekrekening aanmaakt.

Rekenverschillen
Als de door u aangegeven grootboekrekening 'Rekenverschillen' is gedefinieerd als een kostendragerrekening, dient u hier aan te geven welke kostendrager u wenst te hanteren wanneer het systeem automatisch een boeking op deze grootboekrekening aanmaakt.

Resultaat vorige boekjaren
Als de door u aangegeven grootboekrekening 'Resultaat vorige boekjaren' is gedefinieerd als een kostendragerrekening, dient u hier aan te geven welke kostendrager u wenst te hanteren wanneer het systeem automatisch een boeking op deze grootboekrekening aanmaakt.

Periodeverdeel kosten/ opbrengsten
Als de door u aangegeven grootboekrekening 'Periodeverdeel kosten'/ 'Periodeverdeel opbrengsten' is gedefinieerd als een kostendragerrekening, dient u hier aan te geven welke kostendrager u wenst te hanteren wanneer het systeem automatisch een boeking op deze grootboekrekening aanmaakt.

Dimensies

[Finance; Bestand, Administratieve instellingen, Dimensies]

Project

[Project; Bestand, Administratie instellingen, Projectinstellingen]

Tabblad boekingen

Wijzigen kostenplaats toegestaan
U kunt het veld aankruisen als u wilt dat het toegestaan om een andere kostenplaats te gebruiken in boekingen dan de kostenplaats die aan een project gekoppeld is.

Purchase

[Purchase; Bestand, Administratieve instellingen, Inkoopinstellingen]

Tabblad journalisering

Kostenplaats/Kostendrager: Orderkosten

Als de door u aangegeven grootboekrekening 'Orderkosten' is gedefinieerd als een kostenplaats/kostendragerrekening, dient u hier aan te geven welke kostenplaats/kostendrager u wenst te hanteren wanneer het systeem automatisch een boeking op deze grootboekrekening aanmaakt.

Kostenplaats/Kostendrager: Vrachtkosten

Als de door u aangegeven grootboekrekening 'Vrachtkosten' is gedefinieerd als een kostenplaats/kostendragerrekening, dient u hier aan te geven welke kostenplaats/kostendrager u wenst te hanteren wanneer het systeem automatisch een boeking op deze grootboekrekening aanmaakt.

Kostenplaats/Kostendrager: Factuurkorting

Als de door u aangegeven grootboekrekening 'Factuurkorting' is gedefinieerd als een kostenplaats/kostendragerrekening, dient u hier aan te geven welke kostenplaats/kostendrager u wenst te hanteren wanneer het systeem automatisch een boeking op deze grootboekrekening aanmaakt.

Kostenplaats/Kostendrager: Betalingsverschil

Als de door u aangegeven grootboekrekening 'Betalingsverschil' is gedefinieerd als een kostenplaats/kostendragerrekening, dient u hier aan te geven welke kostenplaats/kostendrager u wenst te hanteren wanneer het systeem automatisch een boeking op deze grootboekrekening aanmaakt.

Tabblad afletteren

Kostenplaats/Kostendrager: Niet afgeletterde facturen

Als de door u aangegeven grootboekrekening 'Niet afgeletterde facturen' is gedefinieerd als een kostenplaats/kostendragerrekening, dient u hier aan te geven welke kostenplaats/kostendrager u wenst te hanteren wanneer het systeem automatisch een boeking op deze grootboekrekening aanmaakt.

Kostenplaats/Kostendrager: Niet afgeletterde ontvangsten

Als de door u aangegeven grootboekrekening 'Niet afgeletterde ontvangsten' is gedefinieerd als een kostenplaats/kostendragerrekening, dient u hier aan te geven welke kostenplaats/kostendrager u wenst te hanteren wanneer het systeem automatisch een boeking op deze grootboekrekening aanmaakt.

Sales

[Sales; Bestand, Administratieve instellingen, Algemene verkoopinstellingen]

Tabblad algemeen

Standaard kostenplaats

U kunt hier een standaard kostenplaats definiëren. Als u een order of een factuur invoert, dan zal allereerst gezocht worden naar de kostenplaats die is gekoppeld aan de vertegenwoordiger. Als er geen kostenplaats is gekoppeld aan de vertegenwoordiger, dan zal de kostenplaats die u hier invoert, als standaard worden weergegeven.

Standaard kostendrager

U kunt hier een standaard kostendrager definiëren. Als u een order of een factuur invoert in Exact Sales zal de kostendrager van de artikelgroep worden getoond als standaard waarde. Als er geen kostendrager aan e artikelgroep is gekoppeld, zal de kostendrager die u hier invoert als standaard worden gebruikt.

Standaard Dimensie 1 t/m 5

U kunt hier de standaard dimensies definiëren. Als u een order of een factuur invoert in Exact Sales zal indien de aangegeven grootboekrekening of de aan de artikelgroep gekoppelde grootboekrekening is gemarkeerd als dimensie 1 t/m 5, deze dimensie als standaard waarde worden getoond voor invoer.

Tabblad journalisering

Kostendrager: Orderkosten

U kunt een kostendrager invullen die gekoppeld is aan de ingevulde grootboekrekening 'Orderkosten'. U kunt ook een kostendrager invullen die niet aan de grootboekrekening gekoppeld is, maar dat kan alleen als er ook geen andere kostendragers aan deze grootboekrekening gekoppeld zijn. 

Kostendrager: Vrachtkosten

U kunt een kostendrager invullen die gekoppeld is aan de ingevulde grootboekrekening 'Vrachtkosten'. U kunt ook een kostendrager invullen die niet aan de grootboekrekening gekoppeld is, maar dat kan alleen als er ook geen andere kostendragers aan deze grootboekrekening gekoppeld zijn.

Kostendrager: Factuurkorting

U kunt een kostendrager invullen die gekoppeld is aan de ingevulde grootboekrekening 'Factuurkorting'. U kunt ook een kostendrager invullen die niet aan de grootboekrekening gekoppeld is, maar dat kan alleen als er ook geen andere kostendragers aan deze grootboekrekening gekoppeld zijn.

System

[System; Bestand, Systeeminstellingen]

Tabblad Beperking

Gerelateerde onderwerpen

 • Startpagina Finance Workgroup Edition
 •  


  Exact Financials EnterpriseFinanceAnalytical accounting > Analytical accounting: Instellingen


   

   

   

 •  
 •      
   Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
   Category: On-line help files  Security  level: All - 0
   Sub category: Details  Document ID: 25.595.874
   Assortment:  Date: 01-09-2014
   Release:  Attachment:
   Disclaimer