One moment please...
 
 
Exact Company   
 

Startpagina SEPA

Uitleg per productlijn

Om uw administratie geschikt te maken om te kunnen werken met SEPA betaalopdrachten en SEPA incasso opdrachten dient u enkele zaken aan te passen in uw administratie. Via onderstaande links kunt u de informatie voor uw productlijn raadplegen.

Veelgestelde vragen

De veelgestelde vragen zijn verdeeld in drie categorieën:

Algemeen

 • Wat is het advies van Exact met betrekking tot de SEPA overgansgtermijn?
  De Europese Commissie heeft besloten om de deadline voor de overgang op de SEPA-standaarden te handhaven op 1 februari 2014. Daarnaast wordt er een overgangstermijn van zes maanden ingevoerd waarin banken betalingen volgens de bestaande manier nog mogen accepteren. Voor meer informatie over het advies van Exact kunt u de volgende publicatie raadplegen: Advies Exact: wacht niet met migratie naar SEPA.

 • Hoe leg ik de bankrekening van een debiteur/crediteur vast wanneer ik alleen over IBAN beschik en niet over 'normaal' rekeningnummer?
  • Exact Compact en Exact Globe Next: Voor uw bestaande debiteuren en crediteuren waar u reeds een bankrekeningnummer voor heeft geregistreerd kunt u bij het onderhoud van die bankrekening de BIC-code en IBAN invullen in de velden 'BIC-code' en 'IBAN'. Wanneer u alléén over het 'IBAN' van de relatie beschikt kunt een bankrekening aanmaken van het type 'IBA'. U kunt vervolgens bij het veld 'Nummer' het 'IBAN' invullen. 
  • Exact Financials Enterprise: Om bankrekeningen te registeren waarvoor u alleen beschikt over het 'IBAN',  dient u een nieuw bankrekeningtype aan te maken via [Finance: Bankieren, Stamgegevens, Onderhoud, Bankrekeningtypes]. Maak een nieuw bankrekeningtype (IBA) aan waarbij 'Type controle' op 'IBAN' staat. Via [Finance: Bankieren, Stamgegevens, Onderhoud, Export, Bankrekeningnummers] kunt u de bankrekeningen onderhouden.
  • Exact Financials: Om bankrekeningen te registeren waarvoor u alleen beschikt over het 'IBAN', dient u een nieuw bankrekeningtype aan te maken. Voor meer informatie over deze werkwijze kunt u document 08.459.431 raadplegen.
  • Exact Online: In Exact Online dient u eerst de IBAN BIC service te activeren. Daarna kan een IBAN nummer in het rekeningnummer veld ingevuld worden en dan vult Exact Online daarna automatisch de velden rekningnummer (=BBAN), BIC en IBAN nummer.

    
 • Moet ik mijn 'normale' bankrekeningen vervangen door IBAN rekeningen?
  Nee dit is niet nodig. Om de bestaande rekeningen aan te vullen is voor een aantal productlijnen een IBAN BIC service tool beschikbaar waarmee u de bankrekeninggegevens kunt aanvullen met de IBAN-gegevens. Voor meer informatie kunt u de volgende documenten raadplegen:
 • Waarom wordt het IBAN niet automatisch gevuld bij het onderhoud van de bankrekeningen?
  In Exact Compact en Exact Globe Next heeft u de mogelijkheid om het IBAN automatisch te laten vullen bij het onderhoud van de bankrekeningen. Om hiervan gebruik te maken dient u in de bankinstellingen de optie 'Automatisch: IBAN Berekening' aan te vinken (beschikbaar vanaf product update 405). Voor meer informatie kunt u document 04.311.321 (Exact Globe Next) en 10.413.786 (Exact Compact) raadplegen. Exact Online biedt een IBAN BIC Calculator die ofwel uit een IBAN het bankrekeningnummer en de BIC herleidt, danwel uit de BIC en het bankrekeningnummer de IBAN herleidt. Hierover kunt u meer lezen in de helpfunctie van Exact Online.

 • Kan ik voor al de bankrekeningen in mijn administratie in één keer de IBAN informatie toevoegen?
  Ja dit kan met de IBAN BIC service tool. Voor meer informatie kunt u de volgende documenten raadplegen:
 • Hoe kan ik het IBAN op alle verschillende schermen van de software tonen?
  Met de BBANtoIBAN tool kunt uw huidige bankrekeningnummers, die volgens het Basic Bank Account Numbers (BBAN) formaat zijn opgebouwd, eenvoudig omzetten naar het International Bank Account Numbers (IBAN) formaat. Om het IBAN rekeningnummer in de verschillende schermen, zoals in het onderhoud van een relatie, te kunnen tonen, kunt u deze tool uitvoeren. Voor meer informatie kunt u de volgende documenten raadplegen:

 • Welke SEPA functies ondersteunt mijn Exact product?
  Op de website http://www.exact.nl/sepa/exact-bedrijfssoftware-sepa-proof kunt u per product de planning voor de verschillende functies zien.  
   
 • Ondersteunt mijn Exact product SEPA?
  Op de website http://www.exact.nl/sepa/exact-bedrijfssoftware-sepa-proof kunt u per product de planning voor de verschillende functies zien.  
   
 • Waar kan ik de IBAN-gegevens van mijn eigen bankrekening vastleggen?
  Dit is afhankelijk van het product waarmee u werkt:
 • Waar kan ik de IBAN-gegevens van mijn debiteuren/crediteuren/medewerkers vastleggen?
  Dit is afhankelijk van het product waarmee u werkt:
 • Naast het handmatig aanvullen van de bankrekeninggegevens kunt u dit ook automatisch doen via de IBAN BIC service tool.
   

 • Waar kan ik meer informatie vinden over SEPA in het algemeen?
  Er zijn verschillende websites waar u informatie kunt vinden over SEPA. Hieronder vindt u een overzicht van een aantal van deze website:

  Daarnaast kunt u op de website van uw bank informatie vinden over SEPA. Hieronder vindt u een overzicht van de SEPA-pagina's een aantal banken:

 

 • Waar kan ik meer informatie vinden over SEPA met betrekking tot de Exact producten?
  Voor informatie over SEPA met betrekking tot de Exact producten kunt u onze website www.exact.nl/sepa raadplegen. Daarnaast kunt u informatie vinden op deze startpagina. Onderaan deze startpagina vindt u tevens een aantal links naar verschillende helpdocumenten van de Exact producten.
   
 • Welk bestandsformaat wordt gebruikt bij het importeren van de bankafschriften?
  De SEPA bankafschriften van uw bank ontvangt u structured MT940 formaat (en in de toekomst in het CAMT formaat).  

 • Wat is SEPA, IBAN, BIC, B2B, CORE, PAIN, CAMT?
  Binnen SEPA worden verschillende afkortingen gebruikt:
  • SEPA staat voor 'Single Euro Payments Area' en betreft het gebied waarbinnen met één rekening en één set betaalmiddelen met hetzelfde gemak naar rekeningen in eigen land als naar rekeningen in andere landen KAN worden betaald.
  • IBAN staat voor 'International Bank Account Number' en wordt gebruikt om internationale transacties tussen Euro rekeningen en banken gelegen in het SEPA gebied. Een IBAN bestaat uit de landcode, een controlegetal, de bankcode en uw huidige rekeningnummer aangevuld met 1 of meerdere nullen. Bijvoorbeeld: NL 99 BANK 0123456789
  • BIC staat voor 'Bank Identifier Code' en betreft de internationale identificatie code van een bank of een bankkantoor. Een BIC bestaat uit 8 of 11 tekens.
  • B2B / Core / COR1. Dit betreft het type van de incassomachtiging. Het Core schema en het Business to Business schema (B2B). Core betreft de standaard incasso en B2B betreft de zakelijke incasso. Zowel de standaard (Core) als de zakelijke (B2B) SEPA-incasso is door bedrijven te gebruiken. COR1 biedt de mogelijkheid tot een kortere tijdscyclus voor een Core incasso. Meer informatie.
  • PAIN staat voor 'PAyments INitiation' en betreft het formaat dat wordt gebruikt voor SEPA betalingen en incasso's. De SEPA bestanden die door uw Exact product worden aangemaakt en ingelezen kunnen worden in uw bankpakket worden in het PAIN formaat aangemaakt.

  • CAMT staat voor 'CAsh ManagemenT' en betreft het formaat dat in de toekomst wordt gebruikt voor de SEPA afschriften die u van uw bank ontvangt en kunt inlezen in uw Exact product. In tegenstelling tot het formaat voor het aanleveren van de betalingen en incasso's maakt dit geen onderdeel uit van de deadline 1-2-2014. Voorlopig zijn de afschriften van uw bank in het structured MT940 formaat.

 • Hoe kan ik mijn Duitse bankrekeningnummers verrijken met IBAN nummer en BIC code?
  Voor meer informatie, zie het volgende document.

 • Moet ik de IBAN Bic Service tool uitvoeren in Exact Globe Next of in Exact Synergy (Enterprise)?
  Wanneer u zowel met Exact Globe Next als Exact Synergy (Enterprise) werkt dient u de IBAN BIC Service tool voor Exact Globe Next en Exact Synergy (Enterprise) beide uit te voeren. De reden hiervoor is dat bij het aanpassen van de bankrekening de relatie zelf niet wijzigt en daardoor niet wordt uitgewisseld.

 • Kan ik het bestand dat via de IBAN BIC Service tool geëxporteerd is, handmatig aanpassen?
  U dient het geëxporteerde bestand niet te openen of handmatig te wijzigen maar direct op te slaan op uw computer. Door het bestand te openen wordt de indeling aangepast en kunnen er bepaalde onderdelen niet herkend worden door het systeem. 

Betalingen

 • Waar dien ik rekening mee te houden wanneer ik bij mijn betaalmiddel aangeef dat ik het wil gebruiken voor SEPA betalingen?
  Bij het onderhoud van het betaalmiddel In Exact Globe Next en Exact Compact kunt u aangeven dat u het betaalmiddel wilt gebruiken voor SEPA betalingen en/of  incasso opdrachten. In dit geval dient u bij het betaalmiddel de BIC-code en IBAN te vullen. U dient er verder rekening mee te houden dat wanneer u het betaalmiddel vervolgens gebruikt om betalingen aan crediteuren te verwerken tevens de BIC-code en IBAN bij de bankrekeningen van die crediteuren gevuld zijn. Wanneer dat niet het geval is, kunt u de betaling niet verwerken. Voordat u bij het betaalmiddel aangeeft dat u het wilt gebruiken voor SEPA betalingen, is het dan ook van belang dat u van al die crediteuren over de BIC-code en IBAN beschikt, en dat deze bij de betreffende bankrekeningen zijn ingevuld.

  In Exact Online dient u in het onderhoud van uw dagboek aan te geven dat u wilt werken met SEPA betalingen. U dient hiervoor in het onderhoud van uw dagboek de optie Europese overschrijving aan te vinken en daarbij de IBAN en BIC-code in te vullen.
   
 • Hoe werkt de betaling met SEPA?
  De werkwijze voor het uitvoeren van betalingen met SEPA werkt op de zelfde wijze als het uitvoeren van een niet-SEPA betaling. De stappen in het proces zijn:
  • Het registreren van de inkoopfactuur
  • Het verwerken van de betaling / het aanmaken van de betalingsopdracht
  • Het ontvangen van het bankafschrift 

  Uiteraard dient u in het geval van een SEPA betaling bij uw betaalmiddel aan te geven dat het betaalmiddel wordt gebruikt voor SEPA betaalopdrachten en dient u bij het betaalmiddel en de bankrekening van uw crediteur de SEPA-gegevens te vullen. 

 • Moet ik al gebruik gaan maken van SEPA betalingen wanneer ik de bankrekeningen van mijn relaties aanvul met het IBAN en de BIC-code?
  Nee, in Exact CompactExact Globe Next en Exact Online kunt u bij het onderhoud van het betaalmiddel (uw eigen bankrekening) aangeven of u dat betaalmiddel wilt gebruiken voor betalingen en/of incasso's in het SEPA formaat. Wanneer u bij dit betaalmiddel nog niet aan heeft gegeven dat u het betaalmiddel wilt gebruiken voor SEPA betalingen/incasso's kunt u de betalingen/incasso's nog steeds uitvoeren in het huidige formaat. Het aanvullen van het IBAN en BIC-code bij de bankrekeningen van uw relaties heeft hier geen invloed op. U kunt dus nu al het IBAN en BIC-code aanvullen in het onderhoud van de bankrekeningen van uw relaties. Op het moment dat u en uw bank gereed zijn voor betalingen en incasso's in het SEPA formaat kunt u dit bij het betreffende betaalmiddel aangeven.
   
 • Welk bestandformaat wordt gebruikt voor SEPA betalingen?
  Voor SEPA betalingen worden een XML bestand in het PAIN formaat gebruikt. Dit SEPA bestand wordt aangemaakt door uw Exact product en kunt u inlezen in uw bankpakket.

Incasso's

 • Hoe werkt de incasso met SEPA?
  Het proces voor SEPA incasso-opdrachten wijkt af van het proces van niet-SEPA incasso-opdrachten. De afwijkende stappen worden hieronder in het cursief weergegeven:
  • De incassant biedt een machtiging voor de Europese incasso aan aan de debiteur
  • De debiteur ondertekent deze machtiging en stuurt deze terug naar de incassant.
  • De incassant archiveert de machtiging en legt deze elektronisch vast. In Exact Compact (document 21.389.626) en Exact Globe Next (document 21.388.419) kunt u dit vastleggen bij het onderhoud van de debiteur. In Exact Online kan hier meer informatie over gevonden worden in helpdocument 'Europese incasso voor het incasseren van geld van uw klanten.'.
  • In het geval van het incassomachtiging type B2B dient uw klant de machtiging kenbaar te maken bij zijn eigen bank. De bank legt de gegevens vast en valideert elke incasso tegen deze gegevens.
  • De incassant stuurt een vooraankondiging (om te informeren dat er geïncasseerd gaat worden) naar de debiteur. Voor meer informatie, zie Afdrukken vooraankondiging in Exact Globe Next, Exact Compact.
  • De incassant stuurt de incasso-opdracht naar de bank (het verwerken van de incasso-opdracht).
  • De bank van de incassant ontvangt de incasso-opdracht en stuurt deze naar de bank van de debiteur.
  • In het geval van B2B worden de gegevens van de incasso-opdracht vergeleken met die van de kopie van de ondertekende machtiging. LET OP! Vaak is degene die het contract tekent bij uw debiteur niet degene die gemachtigd is bij de Bank om de machtiging te tekenen!
  • Het geïncasseerde bedrag wordt afgeschreven van de bankrekening van de debiteur
  • Het geïncasseerde bedrag wordt bijgeschreven op de bankrekening van de incassant.
   Tip: Bekijk de SEPA incasso instrcutie video: Exact Globe Next. en Exact Online.
    
 • Wat is het verschil tussen Core en B2B bij een incassomachtiging?
  De Europese incasso kent verschillende schema's. Het Core schema en het Business to Business schema (B2B). Core betreft de standaard incasso en B2B betreft de zakelijke incasso. Zowel de standaard (Core) als de zakelijke (B2B) SEPA-incasso is door bedrijven te gebruiken. COR1 biedt de mogelijkheid tot een kortere tijdscyclus voor een Core incasso, maar wordt door de Nederlandse banken niet ondersteund. Niet alle banken bieden de mogelijkheid met al deze types te werken. U dient met uw bank af te stemmen welke types door uw bank worden ondersteund. Voor meer informatie over de Standaard Europese incasso zie Standaard Europese incasso. Voor meer informatie over de Zakelijke Europese incasso zie Zakelijke Europese incasso.
   
 • Hoe kan ik de incassomachtiging vastleggen?
  U kunt de incassomachtiging als volgt vastleggen:
 • Moet ik al gebruik gaan maken van SEPA incasso's wanneer ik de bankrekeningen van mijn relaties aanvul met het IBAN en de BIC-code?
  Nee, in Exact CompactExact Globe Next en Exact Online kunt u bij het onderhoud van het betaalmiddel (uw eigen bankrekening) aangeven of u dat betaalmiddel wilt gebruiken voor betalingen en/of incasso's in het SEPA formaat. Wanneer u bij dit betaalmiddel nog niet aan heeft gegeven dat u het betaalmiddel wilt gebruiken voor SEPA betalingen/incasso's kunt u de betalingen/incasso's nog steeds uitvoeren in het huidige formaat. Het aanvullen van het IBAN en BIC-code bij de bankrekeningen van uw relaties heeft hier geen invloed op. U kunt dus nu al het IBAN en BIC-code aanvullen in het onderhoud van de bankrekeningen van uw relaties. Op het moment dat u en uw bank gereed zijn voor betalingen en incasso's in het SEPA formaat kunt u dit bij het betreffende betaalmiddel aangeven.

  In Exact Online wordt dit per 1-2-2014 automatisch voor u omgezet.
   
 • Waar kan ik mijn incassant ID opgeven?
  Om incasso te kunnen uitvoeren dient u over een incassocontract te beschikken bij uw bank. Hierbij krijgt u een uniek identificatienummer, het incassant ID. Dit incassant ID dient bij iedere incasso opdracht te worden meegestuurd. Hiervoor is het van belang dat u dit incassant ID registreert in de administratie. In Exact Globe Next en Exact Compact kunt u dit registreren bij het veld 'Incassant ID' op het tabblad 'Instellingen' bij het onderhoud van het betaalmiddel. In Exact Financials Enterprise geeft u dit bij het dagboek op. In Exact Online dient u de incassant ID op te geven op het tabblad 'Algemeen' in de instellingen van de administratie. Zie voor meer informatie het helpdocument 'Europese incasso voor het incasseren van geld van uw klanten.'

 • Welke referentie moet ik opgeven bij de incassomachtiging?
  In de incassomachtiging dient u een referentie op te geven. Deze mag u zelf bepalen. In Exact Globe Next en Exact Compact dient er echter rekening mee te houden dat de referentie uniek dient te zijn per debiteur. Tevens mag de referentie niet gelijk zijn aan een referentie die eerder is gebruikt voor dezelfde debiteur. Als referentie kunt u bijvoorbeeld het debiteurnummer met een volgnummer gebruiken. Voor de incassomachtiging van debiteur 60089 kan dit dan zijn '60089-001'. Voor een de referentie van een nieuwe incassomachtiging voor deze debiteur kunt u dan bijvoorbeeld '60089-002' gebruiken. Exact Online stelt een doorlopend nummer voor. Hierbij dient de referentie uniek te zijn per incassant-ID.
   
 • Wat is een prenotificatie?
  Een prenotificatie of een vooraankondiging is een bericht dat u verplicht dient te versturen naar de debiteur voordat u de incasso uitvoert. De prenotificatie dient minimaal 14 dagen van tevoren te worden verstuurd. Er kan echter overeengekomen worden met de debiteur dat een kortere periode volstaat. U kunt bijvoorbeeld bestaande documentatie zoals de factuur hiervoor gebruiken. In dat geval plaatst u op de factuur de opmerking dat op de betreffende datum het betreffende bedrag geïncasseerd zal worden. In de volgende documenten kunt u meer lezen over hoe u dit kunt toevoegen op de factuur:
 • Wat is de 'datum van ondertekening' bij de incassomachtiging?
  Bij de incassomachtiging dient u de 'datum van ondertekening' op te geven. Dit betreft de ingangsdatum van de machtiging. Voor bestaande (gemigreerde) Nederlandse machtigingen betreft dit altijd 01-11-2009 ook al is de machtiging in werkelijkheid eerder of later afgegeven. Voor nieuwe machtigingen betreft dit altijd de daadwerkelijke ingangsdatum van de machtiging.
   
 • Welk bestandformaat wordt gebruikt voor SEPA incasso's?
  Voor SEPA incasso's worden een XML bestand in het PAIN formaat gebruikt. Dit SEPA bestand wordt aangemaakt door uw Exact product en kunt u inlezen in uw bankpakket. 

 • Hoe wordt bepaald of het een eerste incasso of een vervolg-incasso is?
  In Exact Globe Next en Exact Compact wordt dit bepaald aan de hand van de incassomachtiging

  In Exact Online wordt iedere nieuw gecreëerde machtiging voorzien van de status eerste invordering. Wanneer de machtiging is gebruikt voor het aanmaken van een incassobestand, wordt deze status gewijzigd en vervalt het vinkje. De status kan handmatig worden teruggezet naar eerste invordering. In het scherm van de te verwerken incasso's komt dit niet naar voren, alleen in het onderhoud van de machtigingen.
   

 • Is het mogelijk om een incassomachtiging te importeren of exporteren?
  Vanaf product update 406 van Exact Globe Next en Exact Compact wordt bij het exporteren en importeren van debiteuren in XML formaat tevens de incassomachtiging van de debiteur meegenomen. Zie voor meer informatie Product Update 406: XML import en export voor debiteuren verbeterd.

  In Exact Online is het mogelijk om de machtigingen in een XML, CSV of Excelbestand te importeren. Het is daarnaast alleen mogelijk om het overzicht van de geïmporteerde machtigingen te exporteren. Meer informatie kan gevonden worden in het helpdocument 'Europese incasso voor het incasseren van geld van uw klanten.'
   

 • Kan ik een eenmalige incasso met SEPA aanmaken?

 • Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik incasso's op tijd bij de bank aanlever?
  Er is op dit moment in het cashflow scherm voor het verwerken van betalingen nog geen onderscheid te maken tussen eerste en herhaal incasso's. Indien alle incasso's op dezelfde dag geïncasseerd moeten worden, kan dit door in het cashflow scherm via de knop 'Toekennen' de betaaldatum van alle posten op de gewenste datum te zetten. U dient er dan wel voor te zorgen dat alle posten minimaal 5 dagen van te voren worden aangeleverd. Daarnaast dient u in de bankinstellingen in de sectie SEPA aan te geven dat niet de vervaldatum van de termijn, maar de betaaldatum als incassodatum gebruikt dient te worden.
   
  Mocht er per abuis een post worden aangeleverd waarvan de verval of betaaldatum niet correct is voor tijdige aanlevering, dan zal het systeem dit automatisch herstellen. De incassodatum zal bij het verwerken van de incasso, worden gecorrigeerd. Welke logica hierbij wordt gebruikt is terug te vinden in de online help.

  In Exact Online wordt aan de hand van de inrichting van de betalingsconditie en de invoerdatum van de betreffende boeking, gekeken naar de incassodatum. U dient er bij een eerste incasso voor te zorgen dat dit minimaal 5 (werk) dagen van te voren wordt ingediend en bij een vervolgincasso dient u minimaal 2 (werk) dagen aan te houden.

  U dient er rekening mee te houden dat per betalingsdatum een batch wordt aangemaakt en dat elke batch door de banken aan u in rekening wordt gebracht. Wanneer u voor meerdere openstaande posten van debiteuren een incasso wilt aanmaken is het aan te raden om de betreffende openstaande posten de zelfde betalingsdatum mee te geven. Op deze manier wordt er voor de openstaande posten één incassobatch aangemaakt en worden de kosten maar eenmalig in rekening gebracht.
   


 

Meer informatie

Exact Globe Next
Release notes Exact Globe Next
Werken met SEPA
Incassomachtiging debiteuren aanmaken en onderhouden
Bankrekeninggegevens met IBAN en BIC-code exporteren/importeren
SEPA FAQ
   
Exact Financials Enterprise
Release notes Exact Financials Enterprise
Startpagina SEPA in Financials Enterprise
SEPA: betalingen België
Aanmaken SEPA Direct Debit bestanden (België)
Aanmaken SEPA Incasso's (Nederland)
   
Externe links
Betaalvereniging Nederland
OveropIBAN.nl
IBAN BIC Service.nl
European Payments Council (EPC)
SEPA op Rijksoverheid.nl
SEPA op DNB.nl
Opbouw SEPA betaal- (SCT) en incasso (SDD) bestanden
OveropIBAN-app - iOS
OveropIBAN-app - Windows Phone
OveropIBAN-app - Android
Exact Compact
Release notes Exact Compact
Incassomachtiging debiteuren aanmaken en onderhouden
Bankrekeninggegevens met IBAN en BIC-code exporteren/importeren
   
   
Exact Financials
Release notes Exact Financials
Startpagina SEPA in Financials 3.5
Aanmaken SEPA Incasso's (Nederland)
Aanmaken SEPA Direct Debit bestanden (België)
Omzetten van bankrekeningen naar IBAN nummers
   
Exact Online
Release notes Exact Online (login vereist)
Europese incasso voor het incasseren van geld van uw klanten
Onderhoud: Machtigingen
Overzicht: Machtigingen
IBAN BIC Service en IBAN BIC Calculator activeren
   
Exact Synergy
Release notes Exact Synergy
Bankrekeninggegevens met IBAN en BIC-code exporteren/importeren
   
Exact Synergy Enterprise
Release notes Exact Synergy Enterprise
Bankrekeninggegevens met IBAN en BIC-code exporteren/importeren
   

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 23.969.511
 Assortment:  Date: 06-07-2017
 Release:  Attachment:
 Disclaimer