One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Administratiegegevens - E-Salaris

Tabblad E-Salaris

Het tabblad E-Salaris is zichtbaar indien de licentie voor de module Boekingen optie 35 “Koppeling E-Salaris” bevat.

T.b.v. de loonverwerking kunnen op administratieniveau een aantal instellingen worden gemaakt. Per afdeling kan van deze instelling worden afgeweken. Als op administratieniveau een instelling wordt gewijzigd, verschijnt een vraag of de instelling moet worden overgenomen bij de afdelingen. Als dit wordt bevestigd dan worden de afdelingen uit de administratie doorlopen en wordt de instelling bij de afdelingen aangepast. Verwerking in E-Salaris: Als eerste wordt aangegeven of de administratie een salarisadministratie is. Het kan zijn dat meerdere administraties in AEC en Globe aanwezig zijn, maar dat ze niet allemaal worden gebruikt voor de salarisverwerking

Als verwerking in E-Salaris uit staat zijn de onderstaande keuzes niet actief.

Verwerkingsmethode: Er zijn twee verwerkingsmethodes, namelijk standaard tarief en werkelijk tarief.

  • Standaard tarief: Het tarief wordt meteen bij het invoeren van boekingen ingevuld met een van te voren bepaald intern tarief. Het tarief van de werknemer wordt vastgelegd op de werknemerstamkaart, het tarief van de kilometers wordt vastgelegd bij het middel welke wordt gebruikt voor de kilometerboekingen.
  • Werkelijk tarief: Het tarief wordt na de loonberekening gevuld met de totaal berekende loonkosten uit de loonperiode. Bij invoer blijft het tarief dus leeg, of wordt gevuld met het voorlopige interne tarief.

Het kan voorkomen dat bij bouwpersoneel een werkelijk tarief wordt gehanteerd, terwijl bij kantoormedewerkers het standaard tarief wordt gebruikt. Om dit mogelijk te maken kan per afdeling aangegeven worden hoe de verwerkingsmethode is. De instelling van de administratie dient als default bij het aanmaken van afdelingen. NB: Als verwerking in E-Salaris uit staat is de verwerkingsmethode altijd standaard tarief.

Overwerk: Met deze instelling wordt aangegeven of het tarief bij overwerkuren op dezelfde wijze wordt berekend als het tarief van normale uren. Als de instelling aan staat wordt het tarief voor overwerkuren apart berekend. Er zijn twee keuzes mogelijk:

  • Standaard uurtarief
  • Overwerk uurtarief

Reiskosten: Met deze instelling wordt aangegeven of reiskosten in het uurtarief of in het kilometertarief worden berekend.Er zijn twee keuzes mogelijk:

  • Vergoeding in uurtarief
  • Vergoeding in kilometertarief

Als wordt gekozen voor uurtarief worden de uurtarieven verhoogt met de reiskosten en blijven de tarieven van kilometerboekingen leeg. Als wordt gekozen voor kilometertarief dan worden de totale reiskosten verdeeld over de kilometers. 

Reisuren: Hiermee wordt aangegeven of de kosten verdeeld moeten worden over reisuren. Er zijn twee keuzes mogelijk:

  • Geen loonkosten berekenen
  • Loonkosten berekenen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 30.493.145
 Assortment:  Date: 10-01-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer