One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Relaties - Informatie over de module

Met behulp van de module Relaties kunt u alle informatie onderhouden over uw relaties. De module Relaties is één van de twee hoofdingangen voor alle in het systeem vastgelegde gegevens. De andere hoofdingang is de module Projecten.

Exact AEC kent twee soorten relaties: Bedrijf en Persoon.

In het lijstscherm zijn de twee soorten gemakkelijk te herkennen aan de volgende figuurtjes:


= Relatiesoort Bedrijf


= Relatiesoort Persoon

De relatiegegevens kunnen gesplitst worden in: Algemene gegevens en Administratieafhankelijke gegevens

Via Relaties op de menubalk is het mogelijk om algemene informatie te bekijken en/of aan te maken of administratie afhankelijke informatie te bekijken en/of aan te maken.

Uitgangspunt hierbij is dat de algemene relatiegegevens slechts éénmalig ingevoerd en onderhouden worden.

In de algemene gegevens staan de gebruikelijke NAW gegevens, aangevuld met telefoonnummers, emailadres etc. In de administratieafhankelijke gegevens worden zaken als debiteurgegevens, crediteurgegevens en werknemergegevens vastgelegd. Deze gegevens kunnen dus per administratie afwijken.

Een relatie kan zowel debiteur als crediteur zijn en, wanneer de relatie een persoon is, kan deze ook nog een werknemer zijn. We noemen dit relatietypes .

Bij bedrijven kan een hoofdrelatie opgegeven worden. Op deze wijze kunnen meerdere bedrijven aan elkaar worden gekoppeld. Hierdoor ontstaat een relatienetwerk.

Aan een bedrijf kunnen meerdere contactpersonen gekoppeld worden en een contactpersoon kan aan meerdere bedrijven gekoppeld worden.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 20.238.032
 Assortment:  Date: 04-04-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer