One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Onderhouden doorverdelingsmethoden in E-Textiel

Introductie

Een uitlevervoorstel wordt gegenereerd aan de hand van een door u te definiëren doorverdelingsmethoden. Met een doorverdelingsmethode geeft u aan hoe de beschikbare voorraad over de openstaande orders verdeeld dient te worden. Het aanmaken van doorverdelingsmethoden is te vinden in het menupad [Add on, Textiel, Doorverdelingsmethoden].


Het overzichtsscherm toont alle reeds aangemaakte doorverdelingsmethoden. Indien u voor de eerste maal een doorverdelingsmethode aanmaakt, zal deze lijst leeg zijn.

 

Uitleg van de knoppen

Openen
U kunt een reeds bestaande doorverdelingsmethode bewerken door in het overzichtsscherm met bestaande doorverdelingsmethode de gewenste doorverdelingsmethode te selecteren en op de knop ‘Openen' te klikken. In het onderhoudsscherm dat zich opent, kan de doorverdelingsmethode gewijzigd worden.
 
Nieuw
Om een nieuwe verdeelsleutel aan te maken, drukt u in dit scherm op de knop ‘Nieuw’. In het onderhoudsscherm dat zich opent, kunt u een doorverdelingsmethode aanmaken.
 
Verwijderen
U kunt een verdeelsleutel verwijderen door in het overzichtsscherm met bestaande doorverdelingsmethode de gewenste doorverdelingsmethode te selecteren en op de knop ‘Verwijderen’ te drukken. Het is mogelijk meerdere doorverdelingsmethode tegelijk te selecteren en te verwijderen.
 
Sluiten
Met deze knop sluit u het scherm.

 

Aanmaken van doorverdelingsmethoden

Via de knop 'Nieuw' kunt u een nieuwe doorverdelingsmethode aanmaken. U komt in het volgende scherm terecht:

 

Uitleg van de velden

Code
Hier vult u een door u gewenste code voor deze verdeelsleutel in. Deze code dient uniek te zijn.
 
Omschrijving
Hier vult u een door u gewenste beschrijving voor deze verdeelsleutel in.

Backorders afhandelen
Hier geeft u aan onder welke condities een orderregel uit backorder gehaald mag worden. Er kan gekozen worden uit de volgende drie opties:

  • Volledige orders
    De orderregels uit een order worden alleen dan uitgeleverd als er voldoende voorraad aanwezig is om alle orderregels in de order in hun geheel te leveren. Stel u heeft een order voor drie artikelen. U kunt artikel A en B in hun geheel leveren, maar C niet. In dat geval wordt de hele order niet uitgeleverd.

  • Volledige orderregels
    Een orderregel wordt alleen dan uitgeleverd als er voldoende voorraad aanwezig is om de orderregel in zijn geheel te leveren. Stel u heeft een order voor drie artikelen. U kunt artikel A en B in hun geheel leveren, maar C slechts gedeeltelijk. In dat geval worden alleen A en B geleverd.

  • Beschikbare voorraad
    Een orderregel wordt uitgeleverd met de beschikbare hoeveelheid. Stel u heeft een order voor drie artikelen. U kunt artikel A en B in hun geheel leveren, maar C slechts gedeeltelijk. In dat geval worden A en B volledig geleverd en wordt C alleen voor dat deel van de order geleverd die beschikbaar is. Het restant van C blijft in backorder staan.

Verdeelvolgorde
De rechter kolom geeft de sorteervolgorde van de verdeling van de beschikbare voorraad aan. In de linker kolom worden alle
beschikbare velden getoond waarop gesorteerd kan worden.
 
Prioriteit
U kunt aan iedere debiteur een prioriteit toekennen. De orderregels worden gesorteerd op gewicht van de prioriteitscode. Prioriteit 1 is hierbij het belangrijkste en prioriteit 9 het minst belangrijk. Het toekennen van een prioriteit gebeurt in de functie ‘Onderhouden debiteuren’. Als u de gegevens van een debiteur opent, kunt u in veld ‘Extra 1’ op tabblad ‘Extra’ de prioriteitscode invoeren.
 
Afleverdatum
De orderregels worden gesorteerd op afleverdatum, waarbij een orderregel met een vroege afleverdatum belangrijker is dan een orderregel met een latere afleverdatum.
 
Afleverweek
De orderregels worden gesorteerd op afleverweek. Hierbij zijn orderregels uit bijvoorbeeld week 16 belangrijker dan orderregels uit week 17.
 
Opdrachtnummer
De orders worden gesorteerd op opdrachtnummer, waarbij een order met een lager nummer belangrijker is dan een order met een hoger nummer.
 
Orderdatum
De orderregels worden gesorteerd op orderdatum, waarbij een orderregel met een vroege orderdatum belangrijker is dan een orderregel met een latere orderdatum.
 
Orderweek
De orderregels worden gesorteerd op orderweek, waarbij een orderregel met een vroege orderweek belangrijker is dan een orderregel met een latere orderweek.
 
Laatste pakbon datum
De orderregels worden gesorteerd op de datum waarop voor de laatste keer de pakbon is afgedrukt. De orderregels met de oudste datum krijgen de hoogste prioriteit.
 
Laatste pakbon week
De orderregels worden gesorteerd op de week waarin voor de laatste keer de pakbon is afgedrukt. De orderregels met de oudste week krijgen de hoogste prioriteit.
 
Debiteur
De orderregels worden gesorteerd op debiteur, waarbij een orderregel met een lager debiteurnummer belangrijker is dan een order met een hoger debiteurnummer.
 
Routecode
Bij het sorteren op routecode worden de orderregels op alfabetisch volgorde geordend. De letter A heeft een hogere prioriteit dan de letter Z.

Selectiecode
Bij het sorteren op selectiecode worden orderregels met de laagste selectiecode als eerste uitgeleverd.

U kunt aangeven op welke velden het systeem moet sorteren door de gewenste velden naar de rechter kolom te verplaatsen. Dit doet u door het gewenste veld in de linkerkolom te selecteren en op de knop    te klikken. Voor het terugplaatsen van een veld gebruikt u de knop .

Tijdens het verdelen doorloopt het systeem de velden in de rechter kolom van boven naar beneden. Dit betekent dat het bovenste veld als eerste bepalend is voor de verdeling, daarna het tweede veld en uiteindelijk het onderste veld in de kolom.

Met de knoppen ‘Verplaats naar boven' en ‘Verplaats naar beneden' kunt u een veld in de rechter kolom respectievelijk naar boven en naar beneden verplaatsen in de lijst. Met behulp van de ‘Herstellen’ knop kunt u in één keer alle velden terugzetten in de linker kolom. 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 13.466.811
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer