One moment please...
 
 
Exact Globe   
 

Release notes Exact Globe Next - Product update 416 - Service packs

Naast de nieuwe product updates die twee keer per jaar beschikbaar komen, komt er iedere maand een service pack beschikbaar. Dit service pack bevat alle updates en verbeteringen van de afgelopen maand. Een service pack bevat tevens alle verbeteringen uit de voorgaande service packs voor deze product update.

Hieronder ziet u een overzicht van de verbeteringen gegroepeerd per service pack. Klik op een tabblad om de verbeteringen voor het betreffende service pack te bekijken.
De nummers tussen haakjes verwijzen naar de interne referentie van de verbetering.

Om te controleren welk service pack er is geïnstalleerd kunt u het bestand 'ReadMe.txt' in de bin map van de Exact Globe Next installatie raadplegen.

Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Globe Next 413 6
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white grey White lightgrey black darkgray white grey black

SP Subject Description
416SP23 Algemene informatie Service pack 23 van product update 416 is beschikbaar vanaf 7-10-2019
416SP23 Algemene informatie Service pack 23 is het laatste service pack voor product update 416
416SP23 Algemeen Het kon voorkomen dat de helpfunctie geen informatie toonde (HF 82.231.829)
416SP23 Salaris Het veld 'Datum ingang' bij het aanpassen van de salarisgegevens functioneerde niet correct (HF 82.179.005)
416SP23 Salaris Bij het verwerken van 4-wekelijkse aangiftes voor AGH in UPA kon een foutmelding verschijnen (HF 82.193.781)
416SP23 Salaris De berekening voor component met subtype 1110 met bron Contract en frequentie: Dagelijks was niet correct (HF 82.248.723)
416SP23 Salaris Voor medewerkers die niet meer verzekerd zijn werd het SVW loon op de salarisstrook getoond (HF 82.339.527)
416SP23 Salaris De berekening van component type 1901 in combinatie met de 30%-regeling was niet correct (HF 82.291.502)
416SP22 Algemene informatie Service pack 22 van product update 416 is beschikbaar vanaf 3-9-2019
416SP22 Salaris De bijtelling voor de auto v/d zaak werd niet meegenomen in het cumulatieve SV loon op de salarisstrook (HF 82.153.236)
416SP22 Salaris De melding bij het aanmaken van een PGB aangifte is opgelost (HF 82.140.936)
416SP22 Salaris De afwezigheid van het veld 'CAO code' op tabblad 'Verzekeringen algemeen' veroorzaakte een melding bij de BPL aangifte (HF 82.132.485)
416SP22 Salaris De SSF premie and O&O premie voor de cao 1001 ‘Metalektro’ zijn gewijzigd
416SP22 XML Een XML-bestand met Poolse karakters kon niet geïmporteerd worden (HF 82.129.874)
416SP22 Order De sortering in het overzicht datum uitzonderingen functioneerde niet correct (HF 82.119.800)
416SP22 Bank Bij het afletteren van bankafschriften kon de melding 'invalid property bankaccount' verschijnen (HF 82.134.506)
416SP21 Algemene informatie Service pack 21 van product update 416 is beschikbaar vanaf 5-8-2019
416SP21 Bank Bij het fiatteren van betalingen kon een foutmelding verschijnen (HF 82.087.443) 6/8/2019
416SP21 Salaris Voor cao 3302 Verblijfsrecreatie is het percentage KIKK Recreatie 0,5% is gewijzigd per 01-07-2019
416SP21 Salaris Voor cao 1301 CAO Bakkersbedrijf is component 13130106 gewijzigd vanaf 01-06-2019 (HF 82.068.346)
416SP21 Factuur Bij het mailen van een betalingsherinnering werd de oorspronkelijke factuur niet meegestuurd wanneer het factuurnummer uit minder dan 8 cijfers bestond (HF 81.998.434)
416SP21 Andere wetgevingen A credit note or correction with different VAT code could not be submitted to NAV without a warning message (HF 82.032.750) - Hungarian legislation
416SP21 Andere wetgevingen New version of the Hu2mio report (HF 82.058.233) - Hungarian legislation
416SP21 Andere wetgevingen When making an advance payment the error message 'WARN: Incorrect_Line_Calculation_Net_Amount' could appear in in NAV Online (HF 82.031.651) - Hungarian legislation
416SP21 Salaris Bij het herberekenen terwijl alle medewerkers zijn geselecteerd, werd er voor medewerkers zonder reguliere salaris uren, een onjuiste pensioenberekening uitgevoerd. (HF 82.069.237)
416SP21 Salaris De cataloguswaarde van de auto wordt niet correct bepaald bij het gebruik van meerdere bijtellingscomponenten in één periode (HF 82.024.048)
416SP21 Salaris Verloonde inactieve medewerkers werden niet weergegeven in de kolom 'Totaal' van het UPA aangifte scherm (HF 82.070.803)
416SP21 Salaris Aanlevering via UPA voor SBZ mogelijk
416SP20 Algemene informatie Service pack 20 van product update 416 is beschikbaar vanaf 1-7-2019
416SP20 Productie Het was niet mogelijk om de doorlooptijd van een stuklijst aan te passen naar 1 (HF 81.884.426)
416SP20 Salaris De franchise werd verkeerd berekend bij het gebruik van componenten van subtype 1850 (HF 81.894.485)
416SP20 Salaris Melding 'Runtime error 430' bij het exporteren van journaalposten naar EOL is opgelost (HF 81.937.697)
416SP20 Salaris In de UPA aangifte werden de velden 'Regelingloon' en 'Pensioengrondslag' niet gevuld bij een premiepercentage van 0% (HF 81.938.910)
416SP20 Andere wetgevingen A modified invoice displayed the message 'error: a line item with the specified number already exists in the invoice chain' in NAV (HF 81.893.597) - Hungarian legislation
416SP20 Bank Het kon voorkomen dat het betaalbestand voor Deutsche Bank in Tsjechië niet door de bank werd geaccepteerd (HF 81.973.661)
416SP19 Algemene informatie Service pack 19 van product update 416 is beschikbaar vanaf 18-6-2019
416SP19 WMS Bij het uitvoeren van een productie ontvangst voor een aantal dat kleiner is dan een volledige SKU, kon het voorkomen dat het outer SKU nummer niet beschikbaar was voor uitgifte (HF 81.901.419)
416SP19 SDK Improved error handling in case the system is trying to update the itemnumbers table even it is not required (HF 81.727.993)
416SP19 Algemeen Oplossing voor de Digipoort berichtenuitwisseling (HF 81.889.510)
416SP19 Andere wetgevingen NAV submission was only successful when the Extra data screen was opened and saved before processing the sales invoice (HF 81.893.602) - Hungarian legislation
416SP19 Andere wetgevingen An error could appear when printing a credit note that was generated for a return (HF 81.902.033) - Hungarian legislation
416SP18 Algemene informatie Service pack 18 van product update 416 is beschikbaar vanaf 3-6-2019
416SP18 Andere wetgevingen The sum VAT basis per VAT box in the Kammerumlage report was not correct (HF 81.815.378) - Austrian legislation
416SP18 Andere wetgevingen Deletion of final VAT returns introduced (HF 81.834.177) - UK legislation
416SP18 Algemeen Het wachtwoordveld voor de SMTP server in de gebruikersinstellingen was beperkt tot 49 tekens (HF 81.848.804)
416SP18 Salaris Minimumloon tabel per 1 juli 2019 beschikbaar
416SP18 Salaris Het 13e maand component werd niet uitbetaald in de betalingsperiode als de einddatum van de medewerker in dezelfde periode viel (HF 81.831.881)
416SP18 Salaris Verbetering in de performance van het Journaalposten verslag (HF 81.817.036)
416SP18 Andere wetgevingen It could happen that a credit note is uploaded to NAV although original invoice was not (HF 81.812.511) - Hungarian legislation
416SP18 Andere wetgevingen Improved assigning of VAT return periods (HF 81.834.207) - UK legislation
416SP18 Andere wetgevingen If the VAT number in the settings contained alphanumeric characters, the message VRN_INVALID appeared when submitting the return (HF 81.855.305) - UK legislation
416SP18 Andere wetgevingen The message Warning message INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_RATE_NET_AMOUNT_LINE OR INCORRECT_LINE_CALCULATION_NET_AMOUNT could appear when submitting an invoice with discount to NAV (HF 81.862.425) - Hungarian legislation
416SP17 Algemene informatie Service pack 17 van product update 416 is beschikbaar vanaf 6-5-2019
416SP17 XML Bij het importeren van verkooporders kon het voorkomen dat de prijs niet correct werd geïmporteerd (HF 81.746.649)
416SP17 Salaris In de APG aangifte werd het productloon niet gevuld als de premie niet was berekend (HF 81.722.210)
416SP17 Salaris Nieuwe premies voor de ASF fondsen van cao Grafimedia per 01-05-2019 zijn beschikbaar
416SP17 Andere wetgevingen After processing an invoice or credit invoice, no decimals were displayed for the Quantita element in the XML file (HF 81.778.933) - Italian legislation
416SP17 Andere wetgevingen No decimal places were shown in the NAV XML file when the decimal sign was a comma (HF 81.773.409) - Hungarian legislation
416SP17 Andere wetgevingen After processing an invoice, the quantity was rounded in the NAV XML file (HF 81.770.327) - Hungarian legislation
416SP17 Andere wetgevingen When creating an invoice with a VAT amount that was higher than the NAV limit, the invoice was not uploaded for NAV submission (HF 81.782.525) - Hungarian legislation
416SP17 Andere wetgevingen NAV solution: invoices are not submitted due to error in VAT number validation (HF 81.795.152) - Hungarian legislation
416SP17 Andere wetgevingen With non-UK regional settings an error could appear during the MTD submission (HF 81.817.123) - UK legislation - 14/5/2019
416SP16 Algemene informatie Service pack 16 van product update 416 is beschikbaar vanaf 22-4-2019
416SP16 Andere wetgevingen The Kammerumlage report did not include the correct VAT boxes (HF 81.740.354) - Austrian legislation
416SP16 Andere wetgevingen A No access error could appear when sending e-invoices via the digital postbox (HF 81.742.997) - Belgium legislation
416SP16 Salaris Verbetering in de verloonde uren in de UPA aangifte voor zowel de vaste, als de vrij in te richten componenten van PGB (HF 81.710.357)
416SP16 Salaris De loonstaat gaf niet de juiste kolommen weer bij het eenmalig exporteren (HF 81.641.993)
416SP16 Salaris Code CAO 1197 en 1774 waren nog steeds aanwezig in de Salarisgegevens (HF 81.713.856)
416SP16 Salaris Mogelijkheid om een nihil-aangifte aan te maken voor de UPA (HF 81.680.559)
416SP16 Andere wetgevingen Improvement with regards to the VAT number in the Spesometro/Esterometro file (HF 81.727.565) - Italian legislation
416SP16 Activa Bij een gebroken boekjaar werd niet het juiste investeringsbedrag getoond op de activa saldilijst (HF 81.728.778)
416SP16 Andere wetgevingen The message 'An error occurred while sending the request: Unable to get Token Exchange' was displayed when sending invoices to NAV (HF 81.749.288) - Hungarian legislation
416SP16 Andere wetgevingen When using date format yyyy/mm/dd, the reporting date was not correct (HF 81.742.591) - Hungarian legislation
416SP16 Andere wetgevingen It could happen that the exchange rate was not updated for every processed invoice (HF 81.741.320) - Hungarian legislation
416SP16 Andere wetgevingen For EUR invoices the 'extra data' button was not available when processing invoices (HF 81.730.357) - Hungarian legislation
416SP16 Andere wetgevingen The VAT due date was updated even when the invoice is not submitted to NAV (HF 81.725.084) - Hungarian legislation
416SP15 Algemene informatie Service pack 15 van product update 416 is beschikbaar vanaf 12-4-2019
416SP15 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
416SP15 Cash Flow Verbetering bij het aanmaken van SEPA-betaalbestanden voor salarisbetalingen (HF 81.692.827)
416SP15 WMS Voor bepaalde licenties kon het voorkomen dat de ICL verkoop en ICL centrale instellingen niet aangepast konden worden (HF 81.692.984)
416SP15 Andere wetgevingen It could happen that the wrong general ledger was displayed at the Stock change account in the item maintenance (HF 81.634.322) - Belgium, French, Spanish, International, Moroccan, Luxembourg, Indian, and Malaysian legislation
416SP15 Andere wetgevingen New VAT return form for 2019 (HF 81.678.546) - Luxemburg legislation
416SP15 Factuur Bij het importeren van e-facturen werden deze niet automatisch gematched wanneer er voor meerdere bestellingen een verzamelfactuur was aangemaakt (HF 81.660.960)
416SP15 Cash Flow Bij het verwerken van een betaling voor een betaalmiddel uit de Verenigde staten, kon een ActiveX foutmelding verschijnen (HF 81.679.471)
416SP15 Andere wetgevingen Due to rounding differences there could be a difference between the amount of the invoice and the amount of the financial entry (HF 81.710.379) - Swiss legislation
416SP15 Cash Flow Het kon voorkomen dat bij het genereren van een betaalbestand voor een SEPA-betaalmiddel, een niet-SEPA betaalbestand werd aangemaakt (HF 81.694.107)
416SP15 Salaris Cao Voortgezet onderwijs is beschikbaar
416SP15 SDK ECL(Logistics - Sales order): SalesOrderLine ignores Pricelist (HF 81.677.363)
416SP15 Factuur Wanneer gebruik wordt gemaakt van verschillende datumnotaties op de server en de werkstations, kon het voorkomen dat bij het verwerken van facturen via de EGN background process oplossing de datum van de transactie niet correct was (HF 81.679.636)
416SP15 Andere wetgevingen Making Tax Digital (MTD) supported for VAT return submission (HF 81.705.560) - UK legislation
416SP15 Andere wetgevingen If the transaction date of the sales invoice is different from the issue date, it could happen that the due date was calculated incorrect in the NAV file (HF 81.725.058) - Hungarian legislation
416SP15 Andere wetgevingen When the invoice settings 'Credit note: Copy invoice rate' is checked it could happen that an incorrect exchange rate was applied for the credit note (HF 81.725.070) - Hungarian legislation
416SP15 Andere wetgevingen When using a VAT code with perpetual services it could happen that an incorrect reporting date was used (HF 81.731.258) - Hungarian legislation
416SP14 Algemene informatie Service pack 14 van product update 416 is beschikbaar vanaf 1-4-2019
416SP14 Andere wetgevingen When processing invoices with multiple users at the same time it could happen that the numbering for the e-invoicing XML files wasn't correct (HF 81.509.170) - Italian legislation
416SP14 SDK CSSDKFuncDBQuery.ExecuteParamSQL gives error on parameters (HF 81.570.530)
416SP14 Andere wetgevingen Not all German diacritical characters were placed correctly in the XML file for SDI (HF 81.651.496) - Italian legislation
416SP14 Andere wetgevingen The rule items that have been selected as the stamp duty items in the settings will be reflected at the 'DatiBollo'tag in the XML file, once the rule items have been added in the invoices (HF 81.661.537) - Italian legislation
416SP14 Andere wetgevingen Changes for legal report Kammerumlage as of 2019 (HF 81.661.554) - Austrian legislation
416SP14 Andere wetgevingen An error could appear when opening the TAX report 'összesito nyilatkozat' (HF 81.606.330) - Hungarian legislation
416SP14 Andere wetgevingen Decimals weren't displayed correctly in the Anlagenspiegel report (HF 81.625.564) - Austrian legislation
416SP14 Algemeen Het kon voorkomen dat de diagnose niet alles succesvol kon repareren (HF 81.537.345)
416SP14 Bank De performance bij het fiatteren van betalingen was niet optimaal wanneer gebruik werd gemaakt van bepaalde filtercriteria (HF 81.627.318)
416SP14 Andere wetgevingen When working with quantities with more than two decimals these were always rounded to two decimals in the XML file for the e-invoice (HF 81.665.497) - Italian legislation
416SP14 Order Bij het verwijderen van de laatst aangemaakte verkooporder, kon het voorkomen dat het ordernummer in de instellingen niet werd aangepast (HF 81.508.257)
416SP14 Salaris In sommige gevallen werd de melding 'Operand data type uniqueidentifier is invalid for max operator' getoond bij het verwerken van de UPA aangifte (HF 81.651.150)
416SP14 Salaris Bij het gebruik van component subtype 1200 met bepaalde instellingen, was het 'loon voor SVW' op de loonstrook niet correct (HF 81.665.530)
416SP14 Order Door afrondingsverschillen kon het voorkomen dat het totaal bedrag van de vooruitbetalingsfactuur afweek van het totaalbedrag (HF 81.230.564)
416SP14 Bank Verbetering met betrekking tot het toewijzen en afletteren van CAMT.053 afschriften in multiclient banking (HF 81.551.041)
416SP14 Bank De Exporteren knop in multiclient banking functioneerde niet (HF 81.661.721)
416SP14 Bank Verbetering met betrekking tot het herkennen van de bankrekeningen bij het importeren van CAMT.053 afschriften via multiclient banking (HF 81.552.087)
416SP14 Andere wetgevingen Text items were not included when calculating the advance invoice limit for NAV (HF 81.537.240) - Hungarian legislation
416SP14 Andere wetgevingen It could happen that the VAT value for EUR invoices wasn't correctly displayed in the purchase registry (HF 81.516.979) Polish legislation
416SP14 Cash Flow Het kon voorkomen dat tag 11 en 12 in het bankbestand voor de Tsjechische betaalmiddelen voor Citibank Prague niet correct werden gevuld (HF 81.606.320)
416SP14 Andere wetgevingen Version 1.1 available for NAV online invoicing system (HF 81.683.274) - Hungarian legislation
416SP14 Andere wetgevingen Support for Esterometro for foreign invoices (HF 81.678.553) - Italian legislation
416SP14 Cash Flow Het kon voorkomen dat het NACHA betaalbestand voor Amerikaanse banken niet correct werd aangemaakt (HF 81.627.592)
416SP14 Andere wetgevingen Several improvements for NAV (HF 81.678.629) - Hungarian legislation
416SP13 Algemene informatie Service pack 13 van product update 416 is beschikbaar vanaf 4-3-2019
416SP13 Risk Management De url voor de verbinding met Dun & Bradstreet is aangepast (HF 81.536.540)
416SP13 Voorraad Het kon voorkomen dat er door afrondingsverschillen een onjuist aantal werd getoond op het Uit voorraad leverbaar overzicht (HF 81.500.128)
416SP13 Andere wetgevingen Due to rounding differences it could happen that the amounts in the XML file for the e-invoice did not match the total amount (HF 81.500.159) - Italian legislation
416SP13 Andere wetgevingen The report code and form code for the intrastat declaration have been updated to the latest requirements (HF 81.540.065) - Belgium legislation
416SP13 Financieel Bij het aanmaken van een auditfile kon de melding "Subledgers: Invalid use of NULL" verschijnen (HF 81.530.904)
416SP13 Inkoop Wanneer de eenheid van een ontvangen bestelling anders was dan de eenheid van de verkooporder waarvoor de bestelling was aangemaakt, kon het voorkomen dat het ontvangen aantal niet correct werd afgerond (HF 81.473.827)
416SP13 Andere wetgevingen In case of non-deductible VAT the generated Spesometro could contain incorrect amounts (HF 81.537.083) - Italian legislation
416SP13 Cash Flow Het kon voorkomen dat het NACHA betaalbestand voor Amerikaanse banken niet correct werd aangemaakt (HF 81.520.933)
416SP13 Andere wetgevingen For debtors with only a fiscal code and no VAT number, it could happen that the fiscal code wasn't filled in the correct Spesometro tag (HF 81.506.761) - Italian legislation
416SP13 Andere wetgevingen When submitting an invoice with line quantity 0 to NAV, an error could appear (HF 81.538.373) - Hungarian legislation
416SP13 Andere wetgevingen It could happen that no data was displayed when zooming into the details in NAV Online Invoicing system (HF 81.539.712) - Hungarian legislation
416SP13 Salaris Het is nu mogelijk om de crediteuren grootboekrekening voor component BTLTSFDI aan te passen (HF 81.537.472)
416SP13 Salaris Bij het gebruik van TWK werden de gewijzigde premies niet meegenomen als correctie in de UPA aangifte (HF 81.511.666)
416SP13 Andere wetgevingen Improvement when sending invoices with text lines to NAV (HF 81.547.585) - Hungarian legislation
416SP12 Algemene informatie Service pack 12 van product update 416 is beschikbaar vanaf 22-2-2019
416SP12 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
416SP12 Andere wetgevingen When importing a debtor with e-invoicing information a subscript out of range error could appear (HF 81.416.795) - Italian legislation
416SP12 Andere wetgevingen When creating a sales order with a date in the past, the DatiOrdineAcquisto-tag in the e-invoice file did not contain the correct date (HF 81.408.132) - Italian legislation
416SP12 CRM De e-mail knop in een document was niet actief (HF 81.428.944)
416SP12 Andere wetgevingen It could happen that e-invoices with negative quantities were rejected (HF 81.420.055) - Italian legislation
416SP12 Andere wetgevingen It could happen that invoices that were processed via the invoice module weren't displayed correctly in Rejestr sprzedazy (HF 81.395.900) - Polish legislation
416SP12 Andere wetgevingen Improved validation of the e-invoicing data when importing debtors (HF 81.428.509) - Italian legislation
416SP12 Financieel Bij het importeren van de beginbalans voor de debiteuren/crediteuren werd een onduidelijke melding getoond wanneer de onze ref te lang was (HF 81.400.336)
416SP12 Order Na het leveren van een batchartikel kon het voorkomen dat er een additionele openstaande regel met een aantal van 0 aanwezig was in de verkooporder (HF 81.306.192)
416SP12 Andere wetgevingen Possibility to use the EGN background processing solution in ELIS for the automatic upload, refresh and resending functionality for NAV submission (HF 81.474.600) - Hungarian legislation * This functionality is only available for controlled release participants
416SP12 Andere wetgevingen Exchange rates improved for invoices (HF 81.474.569) - Hungarian legislation
416SP12 Andere wetgevingen Synchronization of due date between invoice data and extra data available (HF 81.474.596) - Hungarian legislation
416SP12 Andere wetgevingen Validation of VAT number for invoice debtors when submitting an invoice to NAV (HF 81.474.517) - Hungarian legislation
416SP12 CMDM Bij het openen van een niet-inkoopartikel kon het voorkomen dat ELIS ten onrechte dat dat het artikel was gewijzigd (HF 81.497.040)
416SP12 Andere wetgevingen If the second invoice line's VAT amount (without the advance payment calculated), is more than 100.000 HUF it could happen that it was not uploaded to NAV (HF 81.410.579) - Hungarian legislation
416SP12 Andere wetgevingen The automated processing of invoices via xml server advanced logistics did not work correctly in a company that was setup for NAV submission (HF 81.404.033) - Hungarian legislation
416SP12 WMS Wanneer gebruik wordt gemaakt van 'Pallet aantal van bulk' en het bestelde aantal groter is dan het 'Pick van bulk: aantal' kon het voorkomen dat er voor het resterende aantal niet naar de piclocaties werd gekeken (HF 81.508.893)
416SP12 WMS Na het terugdraaien van een gegenereerde aanvulorder, was de verkooporder niet meer zichtbaar in het Control center leveringen (HF 81.508.895)
416SP12 Andere wetgevingen The descriptions of cost centers weren't displayed correctly on the interactive balance (HF 81.474.189) - Hungarian legislation
416SP12 Salaris Verbetering in de VPL premie voor cao 1724 Wonen (HF 81.406.301)
416SP12 Salaris Component type 'bijzonder tarief' werd niet berekend in combinatie met de 30% regeling en component type 1903 (HF 81.394.587)
416SP12 Salaris Verbetering in het component type van component 07070112 Sociaal Fonds (HF 81.491.187)
416SP12 Andere wetgevingen When selecting a different entry year and date range, the VAT overview showed: No data which meets the criteria entered (HF 81.489.565) - Thai legislation
416SP12 Andere wetgevingen It could happen the the CMDM synchronisation of the Stock Change general ledger account of the items wasn't performed correctly (HF 81.419.717) - Belgium legislation
416SP11 Algemene informatie Service pack 11 van product update 416 is beschikbaar vanaf 25-1-2019
416SP11 Verplichtingenadministratie Het kon voorkomen dat het btw-bedrag in een inkoopboeking met een verplichtingsregel niet correct werd berekend waardoor de boeking niet kon worden opgeslagen (HF 81.297.110)
416SP11 Andere wetgevingen Update for the Potwierdzenia sald report to latest legal requirements (HF 81.296.857) - Polish legislation
416SP11 Productie Na het gedeeltelijk ontvangen van een productieorder kon het voorkomen dat de productie MRP regels niet correct werden aangemaakt (HF 81.306.791)
416SP11 Andere wetgevingen It could happen that duplicate lines were displayed in Spesometro (HF 81.331.435) - Italian legislation
416SP11 Andere wetgevingen When the your ref contained a dot no XML file was generated for e-invoicing (HF 81.364.718) - Italian legislation
416SP11 Andere wetgevingen When working with the valuation method SCP classic and perpetual inventory it could happen that the purchase price in the item maintenance was not displayed correctly (HF 81.361.263)
416SP11 Andere wetgevingen Improvements for the xml file for e-invoicing (HF 81.368.142) - Italian legislation
416SP11 Financieel Performance verbetering bij het genereren van de audit file (HF 81.344.252)
416SP11 Andere wetgevingen Model 390 improved (HF 81.385.839) - Spanish legislation
416SP11 Financieel Het kon voorkomen dat het Te verwerken verslag geen gegevens toonde (HF 81.387.552)
416SP11 Andere wetgevingen It could happen that the e-invoice was rejected due to an incorrect VAT amount (HF 81.388.231) - Italian legislation
416SP11 Andere wetgevingen When a customer has a fiscal number but no VAT number, the fiscal number was also placed in the tag for the VAT number of the e-invoicing XML file (HF 81.376.511) - Italian legislation
416SP11 WMS Het kon voorkomen dat het niet-aftrekbare btw-bedrag niet werd getoond voor ICL inkoopfacturen (HF 81.394.878)
416SP11 WMS Performance verbetering bij het adviseren van een locatie wanneer gewerkt wordt met inslagadvies (HF 81.386.528)
416SP11 Salaris Het percentage van de component van de medewerker wordt nu 0 wanneer de voorgaande component en het nieuwe component beide een percentage van 0 hebben. Wanneer de voorgaande component een percentage heeft dat ongelijk is aan 0, wordt dat percentage gebruikt (HF 81.338.086)
416SP11 Salaris De optie 'auto van de zaak componenten meenemen' ontbrak voor componenten van het subtype 2920 en 2921 (bruto loonsom sociale verzekeringen) (HF 81.360.888)
416SP11 Salaris Wanneer de positie van de NAW gegevens op de lay-out van de jaaropgave werd aangepast, werd dit niet toegepast bij het afdrukken van de jaaropgave (HF 81.379.089)
416SP11 Salaris De franchise voor component 35350101 en 35350102 is aangepast naar 13.785 euro en het subtype van component 35350105 is aangepast naar 'Bruto premie werkgever percentage over bruto loon' (HF 81.387.814)
416SP11 Salaris Bij het openen van de UPA aangifte kon een onbekende fout verschijnen (HF 81.395.628)
416SP11 Salaris Wanneer na het openen van het nieuwe loonjaar niet eerst op bewaren werd geklikt, werd na het herstarten van de administratie het loonjaar niet aangepast (HF 81.364.005)
416SP11 Salaris De componenten 'WIA werknemersverzekering' en 'WIA werknemersverzekering verlaagd' berekende de AOW-leeftijd niet correct (HF 81.402.568)
416SP11 Andere wetgevingen Intrastat: update for the dispatch declaration form in 2019 (HF 81.401.436) - Belgian legislation
416SP11 Financieel Bij het toewijzen via analytisch boekhouden was het niet mogelijk om een periode groter dan 12 op te gaven (HF 81.377.840)
416SP11 Andere wetgevingen Fiscal taxonomy version 6.1 now supported (HF 81.330.647) - German legislation
416SP11 Andere wetgevingen The 'Eur calc dif (Credit)' field in the general ledger settings was not mandatory to define (HF 81.382.854) - Belgian legislation
416SP11 Andere wetgevingen Model 303 enhanced for VAT returns 2018 (HF 81.385.833) - Spanish legislation
416SP11 Andere wetgevingen Improvements with regards to the elements in the XML file for e-invoicing (HF 81.381.228/ 81.395.253) - Italian legislation
416SP11 Algemene informatie Let op:De systeemeisen zijn vanaf dit service pack aangepast. Voor meer informatie, zie Systeemeisen Exact Globe - Product update 416
416SP11 Salaris De componenten 66660101 en 66010102 toonde het verkeerde franchisebedrag (HF 81.403.846)
416SP10 Algemene informatie Service pack 10 van product update 416 is beschikbaar vanaf 7-1-2019
416SP10 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
416SP10 Andere wetgevingen ERiC (Elster Rich Client Development Toolkit) version 29.2.6.0 introduced (HF 80.995.941) - German legislation
416SP10 Andere wetgevingen Several enhancements in the VAT declaration form 2019 (HF 81.128.070) - German legislation
416SP10 Accountancy Bij het kopiëren van gegevens via Clientenbeheer kon een onbekende fout verschijnen (HF 80.948.043)
416SP10 SDK Sales order process dispatcher behaves inconsistently on sales order authorization (HF 80.927.672)
416SP10 Order Bij het toewijzen van deelbare aantallen kon een foutmelding verschijnen (HF 81.117.453)
416SP10 Andere wetgevingen The FAIA XML Audit File was not created correctly (HF 80.999.733) - Luxembourg legislation
416SP10 Factuur Bij het genereren van een factuur voor een order met toeslagen en kortingen kon het voorkomen dat een foutmelding verscheen en er alleen een factuur werd gegenereerd voor de korting (HF 81.237.364)
416SP10 Andere wetgevingen An SQL error could appear when saving JPK ID (HF 81.233.829) - Polish legislation
416SP10 Order De foutmelding bij het importeren van EDI orders bevatte geen detailinformatie (HF 81.221.967)
416SP10 Andere wetgevingen Improved VAT return XML file available for year 2018 (HF 81.234.641) - Italian legislation
416SP10 Productie Bij het opnemen van weekenddagen werd de machineplanning niet correct berekend (HF 81.222.022)
416SP10 Rekenregels Bij het verwerken van een deelontvangst kon een foutmelding verschijnen (HF 81.288.925)
416SP10 Financieel Bij het fiatteren van de verificatiegegevens voor de digitale brievenbus kon een foutmelding verschijnen (HF 81.288.973)
416SP10 Andere wetgevingen The new debtor settings for electronic invoicing are now included when importing/exporting debtors in XML format (HF 81.277.895) - Italian legislation
416SP10 Andere wetgevingen It could happen that the VAT terms were included in the electronic invoice file (HF 81.227.752) - Italian legislation
416SP10 Andere wetgevingen When printing invoices automatically with E-XML Server Advanced Logistics, it could happen that they weren't automatically uploaded to NAV (HF 81.236.499) - Hungarian legislation
416SP10 Andere wetgevingen Improvement with regards to the rounding of price and amount for electronic invoicing (HF 81.280.722) - Italian legislation
416SP10 Andere wetgevingen The electronic invoice payment method was correct in case of a credit card (HF 81.282.074) - Italian legislation
416SP10 Algemeen Bij het verwijderen van stamgegevens in het opschonenmenu kon een foutmelding verschijnen (HF 80.932.568)
416SP10 Andere wetgevingen Several improvements for the EInvoicing framework for Italy (HF 81.277.893/81.293.542) - Italian legislation
416SP10 Andere wetgevingen Improvement with regards to credit notes for Einvoicing (HF 81.282.159) - Italian legislation
416SP10 Andere wetgevingen It could happen that in some cases no e-invoice was generated (HF 81.243.093) - Italian legislation
416SP10 Andere wetgevingen Solved rounding issue in Rejestry VAT i Intrastat (HF 81.120.471) - Polish legislation
416SP10 Andere wetgevingen An error appeared when opening the Bank Reconciliation report (HF 81.233.529)
416SP10 Salaris De laatste periode 'Loonbeslag' werd niet in het overzicht getoond wanneer de contract einddatum was gevuld (HF 80.952.794)
416SP10 SDK SDK Logistics - SDKOverwriteStandardPrintJob gets wrong value (HF 81.284.361)
416SP10 Andere wetgevingen It was not possible to view the generated XML file of an invoice that is attached in a document (HF 81.331.090) - Italian legislation
416SP10 Salaris Loonheffingsberekening 2019
416SP10 Salaris Loonaangifte 2019
416SP10 Salaris Wijzigingen in de loonaangifte, zoals het vervallen van code 6 van de Code reden geen bijtelling auto 6 "0% bijtelling"
416SP10 Salaris Minimumloon per 1-1-2019
416SP10 Salaris Bijzonder tarief 2019
416SP10 Salaris Aanlevering via UPA voor de cao Grafimedia
416SP10 Salaris Aanlevering via UPA voor vrijwillige regelingen voor het PGB
416SP10 Salaris Aanpassing BTER uurloonberekening vanaf 2019
416SP10 Salaris Aanpassing bijtelling privégebruik auto van de zaak
416SP10 Salaris Diverse CAO’s beschikbaar
416SP10 Salaris Overige wijzigingen in de pensioenaangiften
416SP10 Salaris Aanlevering via UPA voor Rijn- en Binnenvaart
416SP9 Algemene informatie Service pack 9 van product update 416 is beschikbaar vanaf 3-12-2018
416SP9 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
416SP9 WMS Wanneer de SKU ontvangstdatum wijzigt en er genoeg voorraad is om een orderregel te leveren, werd alle andere voorraad uitgesloten. Niet-SKU voorraad moet echter niet worden uitgesloten. In de situatie waarbij alleen een volledige SKU van bulklocatie mag worden geleverd terwijl het regelaantal lager is dan het aantal van een SKU, zou de SKU voorraad gebruikt moeten worden, want nu niet mogelijk was (HF 80.878.707)
416SP9 WMS Bij het filteren op orders met een ordernummer dat uit minder dan 8 cijfers bestaat werden geen gegevens getoond in het WMS Voorraad reserveringen verslag (HF 80.903.906)
416SP9 Verplichtingenadministratie Bij het koppelen van een verplichtingsregel aan een boeking kon een foutmelding verschijnen (HF 80.885.691)
416SP9 Inkoop Wanneer in een licentie met Inkomend factuurregister de instelling 'Toon inkomende facturen op standaard overzichten' is aangevinkt, was de performance bij het importeren van elektronische facturen niet optimaal (HF 80.889.523)
416SP9 Algemeen Het kon voorkomen dat bij het openen/bijwerken van een administratie een foutmelding verscheen en de administratie niet kon worden bijgewerkt (HF 80.899.718)
416SP9 Andere wetgevingen The date selection for the 'Belföldi összesíto jelentés' report was not applied correctly (HF 80.868.322) - Hungarian legislation
416SP9 Cash Flow Bij het wijzigen van de datum tijdens het boeken van een afschrift, werd de wisselkoers niet aangepast (HF 80.853.903)
416SP9 Bank Bij het afdrukken van een vooraankondiging via incassobatch beheren kon een onbekende fout verschijnen (HF 80.890.633)
416SP9 Inkoop De performance bij het openen van het menupad voor het invoeren van ontvangsten was niet optimaal (HF 80.885.808)
416SP9 Andere wetgevingen The automated processing of invoices via xml server advanced logistics did not work correctly in a company that was setup for NAV submission (HF 80.881.987)- Hungarian legislation
416SP9 Algemeen Het kon voorkomen dat na het uitvoeren van een werkstationinstallatie een herstart werd uitgevoerd zonder dat hiervoor een melding werd getoond (HF 80.918.607)
416SP9 Accountancy Bij het openen van een taxonomie in de Accountancy module kon er een foutmelding verschijnen (HF 80.884.154)
416SP9 Andere wetgevingen No transactions were shown on the general ledger card when it was grouped by item (HF 80.904.439) - Polish legislation
416SP9 Andere wetgevingen When entering a booking in a foreign currency, the amounts that were shown were not correct (HF 80.915.617) - Polish legislation
416SP9 Andere wetgevingen The values of certain fields of foreign invoices were incorrect (HF Hotfix - 80.936.857) - Polish legislation
416SP9 Service Management Solution In het veld 'Lange omschrijving' op de factuur werden geen regeleinden getoond (HF 80.940.319)
416SP9 Andere wetgevingen When there was no VAT creditor linked to a certain VAT code, the lines with this VAT code were not listed in the Spesometro fil (HF 80.949.798) - Italian legislation
416SP9 Algemeen Bij het aanmaken van een nieuwe administratie, waarbij een grootboekrekeningschema werd geïmporteerd, kon een foutmelding verschijnen (HF 80.944.259)
416SP9 Financieel Jaarlijkse update voor taxonomie versie 2019 (HF 80.953.807)
416SP9 Andere wetgevingen The reporting in the JPK_MAG XML file was not correct (HF 80.936.960, 80.936.919) - Polish legislation
416SP9 Andere wetgevingen E-invoices in the FatturaPA XML format now supported (HF 80.949.420) - Italian legislation
416SP8 Algemene informatie Service pack 8 van product update 416 is beschikbaar vanaf 5-11-2018
416SP8 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
416SP8 Algemeen Bij het openen van de gebruikersinstellingen kon een foutmelding verschijnen (HF 80.809.049)
416SP8 Andere wetgevingen When changing the VAT code in an invoice line from non-perpetual to perpetual it did not reflect in the NAV extra data defaulting logic (HF 80.805.375) - Hungarian legislation
416SP8 Bank Het kon voorkomen dat een SEPA betaalbestand met niet-euro transacties niet werd geaccepteerd door de Nederlandse Rabobank (HF 80.810.654)
416SP8 Algemeen Bij de installatie op een Windows 2012 server kon onterecht een melding verschijnen dat er niet aan de systeemeisen werd voldaan (HF 80.805.200)
416SP8 SDK SDKInvoice.DeleteLine: An SQL locking error appeared when deleting an invoice line that was locked in another invoice (HF 80.822.465)
416SP8 Andere wetgevingen The P4B and P5B tags in the audit file were not available for EU member states (HF 80.697.173) - Polish legislation
416SP8 WMS Bij het terugmelden van een gescande verkooporder kon een melding verschijnen over onvoldoende vrije voorraad wanneer: - er meer is geproduceerd en een extra regel is toegevoegd aan de verkooporder - de verkooporder meerdere regels bevat voor hetzelfde artikel (HF 80.842.208)
416SP8 Andere wetgevingen For suppliers with only a fiscal code it could happen that the IdFiscaleIVA-tag was missing in the Spesometro file (HF 80.820.932) - Italian legislation
416SP8 Andere wetgevingen Enhancements introduced to support online submission of VAT returns (HF 80.821.583) - British legislation
416SP8 SDK SDK logistics: When adding a new phantom line to an order it could happen that an incorrect VAT code was used (HF 80.805.526)
416SP8 Financieel Wanneer er met een gebroken boekjaar werd gewerkt kon het voorkomen dat de auditfile niet correct werd geëxporteerd (HF 80.817.398)
416SP8 Productie Wanneer in een productieorder meerdere batchnummers werden toegewezen kon het voorkomen dat backflush werd aangezet voor de extra regel (HF 80.806.152)
416SP8 Algemeen In een nieuwe administratie kon het voorkomen dat de pakbon, ontvangstbon of factuur geen gegevens toonde (HF 80.846.870)
416SP8 Andere wetgevingen It could happen that the SEPA payment file for EUR transactions to creditors outside of the EU was not created correctly for Swiss bank accounts (HF 80.838.844) - Swiss legislation
416SP8 Andere wetgevingen It could happen that the secundary assets budgets were calculated incorrectly (HF 80.807.604) - Belgium legislation
416SP8 WMS Voor een verkooporder waarvoor onvoldoende voorraad is om alle regels te leveren kon het voorkomen dat er een extra regel werd getoond na het klikken op 'Voorraad aanvullen' in het control center leveringen (HF 80.819.373)
416SP8 Andere wetgevingen Type mismatch 13 error after start Value Added Tax Modelo 303 (HF 80.841.896) - Spanish legislation
416SP8 Cash Flow Het land van de tegenbankrekening was niet altijd gevuld in de S termijnen (HF 80.822.254)
416SP8 Andere wetgevingen Some program components in Exact Globe Next were still using an old version of MSXML (HF 80.794.290) - Spanish legislation / Austrian legislation
416SP8 CRM Bij het gebruik van de Word merge functie werden geen e-mail gestuurd wanneer de relatie meer dan één contactpersoon heeft (HF 80.860.628)
416SP8 Voorraad In een database met veel ontvangstregels kon een runtime error verschijnen bij het uitvoeren van de voorraadwaardering (HF 80.867.194)
416SP8 Algemeen Na het wijzigen van de bankinstellingen werden niet alle wijzigingen in het logboek getoond (HF 80.828.591)
416SP8 Factuur Bij het aanmaken van een creditnota kon het voorkomen dat er dubbele regels aanwezig waren (HF 80.848.705)
416SP8 Algemeen Het kon voorkomen dat er geen gegevens werden getoond bij het afdrukken van het overzicht te verwerken (HF 80.844.848)
416SP8 Cash Flow Verbetering bij het exporteren van betaalbestanden voor de Poolse HBSC bank (HF 80.860.318)
416SP8 Salaris Melding ‘Incorrect syntax’ bij het gebruik van menupad Salaris ? Personeel ? Aanpassen, is opgelost (HF 80.824.808)
416SP8 Salaris Bij het gebruik van Kostenverdeling voor Salaris, werden balansrekeningen ook meegenomen in de kostentoewijzingen (HF 80.773.832)
416SP8 Salaris Mogelijkheid om een locatie te kiezen bij het verzenden van de AZL aangifte (HF 80.776.637)
416SP8 Salaris PGGM AP premie werkgever component werd in sommige gevallen niet meegenomen in de pensioenaangifte (HF 80.834.572)
416SP7 Algemene informatie Service pack 7 van product update 416 is beschikbaar vanaf 4-10-2018
416SP7 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
416SP7 Salaris De uitbetaling van het persoonlijk keuzebudget voor cao 3201 'Beroepsgoederenvervoer over de weg, mobiele kranen' werd niet goed weergegeven op de loonstaat en in de loonaangifte (HF 80.795.632)
416SP7 Salaris Verbetering in het maximum aantal uren per dag van de ABP componenten voor de cao Gemeenten
416SP7 Inkoop In een Chinese database toonde het besteloverzicht geen gegevens (HF 80.695.012)
416SP7 Andere wetgevingen It could happen that grouped invoices weren't send to NAV online invoicing (HF 80.716.352) - Hungarian legislation
416SP7 MRP Het kon voorkomen dat het advies bij het genereren van een productieorder niet correct was (HF 80.728.922)
416SP7 Andere wetgevingen When adding a text line of more than 255 characters in an invoice an error could appear when sending invoices to NAV online invoicing (HF 80.728.112) - Hungarian legislation
416SP7 SDK SDKDBQuery.ExecuteParamSQL could case an error on subquery (HF 80.707.472)
416SP7 Andere wetgevingen It could happen that the system was trying to send an annulment for NAV online invoicing, even when no cancelation code was selected (HF 80.748.969) - Hungarian legislation
416SP7 Andere wetgevingen In specific situations it could happen that the Rejestry VAT and Intrastat did not display the correct amount (HF 80.613.638) - Polish legislation
416SP7 Salaris Bij het gebruik van de Benefits Plaza module werd een, aan de medewerker gekoppeld kind, niet meegenomen in de export, als er geen partner was ingevuld (HF 80.708.293)
416SP7 Salaris Mogelijkheid om componenten van type 'Bijtelling tijdspaarfonds' te selecteren als grondslag (HF 80.707.515)
416SP7 Salaris Mogelijkheid om een piekarbeider te registeren in de salarisgegevens (HF 80.625.810)
416SP7 Salaris UPA aangifte voor de cao Tandtechniek (PFZW) beschikbaar
416SP7 Rekenregels Het kon voorkomen dat de berekening niet correct was bij deelleveringen (HF 80.748.573)
416SP7 Cash Flow In bepaalde situaties kon het voorkomen dat de termijngegevens niet correct werden opgeslagen na het opslaan via het termijnen detailscherm (HF 80.643.434)
416SP7 Inkoop Het kon voorkomen dat er geen gegevens werden getoond in het besteloverzicht (HF 80.617.824)
416SP7 Factuur De versie van het Faktuur.esl bestand was niet correct (HF 80.737.843)
416SP7 Factuur Het kon voorkomen dat de functionaliteit voor de Dealer kortingsrekening niet correct functioneerde (HF 80.756.207)
416SP7 Voorraad Het kon voorkomen dat het veld 'Waarderingssysteem' bij het artikel niet zichtbaar was wanneer gewerkt werd met 'Waarderingssysteem per artikel' (HF 80.755.863)
416SP7 Inkoop Het kon voorkomen dat het begeleidend schrijven tweemaal werd meegestuurd bij het mailen van een bestelling (HF 80.755.347)
416SP7 Andere wetgevingen When uploading credit notes, the message 'a line item with the specified number already exists in the invoice chain' could appear (HF 80.743.894) - Hungarian legislation
416SP7 Andere wetgevingen Improvements when sending the tax return (HF 80.755.215) - UK legislation
416SP7 Financieel Wanneer tijdens het aanmaken van een stornoboeking de melding 'dit dagboek is gesloten voor deze boekingsperiode' verscheen, kon het voorkomen dat de oorspronkelijke boeking niet meer bewerkt kon worden (HF 80.757.947)
416SP7 Andere wetgevingen It was not possible to generate a payment file for BNP PARIBAS bank, when the name and address details of the offset bank account weren't filled (HF 80.645.427) - Polish legislation
416SP7 Salaris Verbetering in de salarisberekening bij het gebruik van de 30% regeling inclusief vergoeding, in combinatie met een component van het type 'Bruto uren inhouding' (HF 80.766.383)
416SP7 Andere wetgevingen When viewing the status of an invoice that is send to NAV, the error ''Aborted': ERROR: SCHEMA_VIOLATION' appeared (HF 80.717.642) - Hungarian legislation
416SP7 Andere wetgevingen When adding the bank account as extra data to an invoice, it could happen that the invoice could not be submitted to NAV (HF 80.775.370) - Hungarian legislation
416SP7 Andere wetgevingen For periodical invoices (perpetual services), the VAT exchange rate was based on issue date, while the invoice exchange rate was based on setting the "Invoice settings: Exchange rate". Because of this the invoice exchange rate and invoice amount could be different from the VAT exchange rate (HF 80.733.173) - Hungarian legislation
416SP7 Andere wetgevingen Special VAT handling of sales invoices to government bodies (HF 80.754.790) - Italian legislation
416SP7 WMS Gebruik alle magazijnen voor WMS autoqueue voorraadaanvulling
416SP7 WMS Autoqueue genereerde altijd een aanvulorder zonder splitsing per productieorder (HF 80.768.758)
416SP7 WMS Bij het toevoegen van een extra regel aan een WMS ontvangst werd de inkoopeenheid gebruikt ook wanneer de WMS ontvangsten instelling 'Aantal: Inkoopeenheden' was aangevinkt (HF 80.776.066)
416SP7 WMS De instelling 'Alleen toegewezen adviseren' werd niet altijd correct toegepast. Dit is opgelost: Wanneer de instelling 'Alleen toegewezen adviseren' is aangevinkt en de verkooporder heeft toegewezen voorraad, dan wordt alléén de toegewezen voorraad geadviseerd. Wanneer er onvoldoende toegewezen voorraad is, krijgt de verkooporder een deellevering. (HF 80.776.413)
416SP7 Algemeen Bij het versturen van herinneringen met de oorspronkelijke facturen, kon het voorkomen dat ook het begeleidend schrijven van de oorspronkelijke facturen werd meegestuurd (HF 80.795.521)
416SP7 Productie Wanneer de instelling 'Gebruik beheer stuklijstwijzigingen' was geselecteerd kon een foutmelding verschijnen bij het opslaan van een stuklijst (HF 80.767.463)
416SP6 Algemene informatie Service pack 6 van product update 416 is beschikbaar vanaf 7-9-2018
416SP6 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
416SP6 Salaris Pensioenaangifte aan Centric mogelijk voor de Betonproductenindustrie, Houthandel, Reiswerk en Meubelindustrie
416SP6 Order Bij het afdrukken van artikeletiketten werd de standaard magazijnlocatie niet afgedrukt (HF 80.544.044)
416SP6 Activa Bij het berekenen van activa kon een SQL foutmelding verschijnen (HF 80.445.837)
416SP6 Cash Flow Bij het aanmaken van een Hongaars, Tsjechisch, Slovaaks of Oostenrijks betaalmiddel van het Type 'Other banks' werd de valutacode toegevoegd aan het bankrekeningnummer van het betaalmiddel (HF 80.400.298)
416SP6 Algemeen Enkele programma onderdelen in Exact Globe Next maakten nog gebruik van een oude versie van MSXML (HF 80.600.105/80.600.106)
416SP6 Algemeen Bij het importeren van e-mails in Exact Globe Next, kon het voorkomen dat de bijlagen niet werden geïmporteerd (HF 80.555.000)
416SP6 Andere wetgevingen When creating a payment file in foreign currency it could happen that the IBAN number was truncated (HF 80.552.987) - Austrian legislation
416SP6 SDK The performance for SDK Production Edit was not optimal (HF 80.597.526)
416SP6 Prijsbeheer Bij het openen van het prijslijst scherm vanuit het artikelonderhoud, werd het scherm op de achtergrond geopend (HF 80.618.575)
416SP6 Financieel Verbetering voor de 'Gebruik standaard onderwerp' functionaliteit in combinatie met de uitvoermethode 'Op basis van relatie' bij het mailen van herinneringen (HF 80.619.940)
416SP6 Financieel In bepaalde situaties kon het voorkomen dat bij het systeem bij het invoeren van een memoriaalboeking niet meer reageerde (HF 80.553.872)
416SP6 Salaris De verloonde uren voor componenten 03030130 en 03030222 'Tijdspaarfonds storting overige bronnen' werden niet meegenomen in de loonaangifte (HF 80.534.735 / 80.553.359)
416SP6 Salaris In de UPA aangifte werd het regelingloon voor part-timers die gebruik maken van de hybride regeling van cao 4202 Groothandel in Bloemen en Planten, niet correct weergegeven (HF 80.544.389)
416SP6 Order Bij het wijzigen van de leverdebiteur in een verkooporder, werden de andere debiteuren ook aangepast (HF 80.553.361)
416SP6 Andere wetgevingen It could happen that the Wartosc fakturowa PLN amount in the intrastat report was not correctly displayed (HF 80.500.212) - Polish legislation
416SP6 Andere wetgevingen It could happen that the totals on the Zestawienie obrotów i sald report were not correct (HF 80.363.294) - Polish legislation
416SP6 Order Het kon voorkomen dat verschillende gebruikers op het zelfde moment een factuur konden genereren voor een order (HF 80.595.961)
416SP6 Voorraad Het kon voorkomen dat de knop 'Toewijzen' in de condities van ene verkooporder niet functioneerde in een Vietnamese database (HF 80.595.359)
416SP6 Order Het kon voorkomen dat de knop 'Produceren' in de condities van ene verkooporder niet functioneerde in een Vietnamese database (HF 80.561.791)
416SP6 Andere wetgevingen When opening the VAT overview an error could appear (HF 80.561.508) - Malaysian legislation
416SP6 Andere wetgevingen It could happen that the 'Pole operacji' tag in the JPK_WB audit file exceeded the maximum length (HF 80.553.393) - Polish legislation
416SP6 XML Het kon voorkomen dat de XML uitwisseling van relaties van Exact Globe Next naar Exact Synergy Enterprise niet succesvol was omdat het PayeeName veld niet groot genoeg was (HF 80.523.176)
416SP6 Andere wetgevingen When importing a purchase order an error could appear because an incorrect VAT code was applied (HF 80.622.153) - Spanish legislation
416SP6 XML Bij het uitwisselen van POS transacties kon de melding 'Object variable or With block variable not set' verschijnen (HF 80.629.486)
416SP6 Algemeen Verbetering bij het anonimiseren van debiteuren/crediteuren met dezelfde debiteurencode en crediteurencode (HF 80.638.598)
416SP6 Financieel Bij het toevoegen van een verplichting in een inkoopfactuur kon het voorkomen dat het programma niet meer reageerde (HF 80.622.319)
416SP6 Algemeen Bij anonimiseren van de creditcardgegevens van een contactpersoon, kon de melding 'Bestaat reeds: nummer' verschijnen (HF 80.557.101)
416SP6 Cash Flow Het kon voorkomen dat het SEPA betaalbestand voor EUR transacties aan crediteuren buiten de EU, niet correct was (HF 80.638.231)
416SP6 Algemeen Wanneer SSL 3.0, TLS 1.0 en TLS 1.1 zijn uitgeschakeld, kunnen de Exact Globe Next services nu gebruik maken van TLS 1.2 (HF 80.695.286)
416SP5 Algemene informatie Service pack 5 van product update 416 is beschikbaar vanaf 7-8-2018
416SP5 Order Het kon voorkomen dat een order met negatieve regels niet geleverd kon worden (HF 80.414.557)
416SP5 Voorraad Er werd geen melding getoond bij het afstemmen van een onjuist aantal (HF 80.432.077)
416SP5 Project Bij het vrijvallen van onderhanden werk tijdens het afhandelen van een project kon een foutmelding verschijnen (HF 80.479.538)
416SP5 Andere wetgevingen Improvements for the VAT settlement report (HF 80.435.122) - Italian legislation
416SP5 CRM Bij het koppelen van een document aan een artikel kon een foutmelding verschijnen (HF 80.434.920)
416SP5 Order Bij het wijzigen van de factuurdebiteur in een verkooporder kon een foutmelding verschijnen (HF 80.440.490)
416SP5 Algemeen Wanneer de online monitor werd gegroepeerd op gebruiker, werden niet alle locks getoond (HF 80.446.145)
416SP5 Rekenregels Wanneer met rekenregels wordt gewerkt kon een foutmelding verschijnen bij het aanmaken van een creditnota en bij het genereren van een productieorder (HF 80.479.215)
416SP5 Factuur Bij het openen van het factuurverslag kon een foutmelding verschijnen (HF 80.429.566)
416SP5 Project In een licentie zonder E-Magazijnbeheer, kon alleen de administrator de projectbudgetten bekijken (HF 80.421.964)
416SP5 Order Wanneer gebruik wordt gemaakt van de EGN Background Process oplossing kon het voorkomen dat bij het leveren met de optie paklijst aangevinkt, de verwerkingsopdracht toch naar ELIS werd gestuurd (HF 80.417.942)
416SP5 Order Het kon voorkomen dat meerdere gebruikers dezelfde order tegelijkertijd konden openen (HF 80.503.863)
416SP5 Factuur Bij het verwerken van een factuur met de optie 'Op basis van relatie' kon het voorkomen dat de factuur werd afgedrukt in plaats van gemaild (HF 80.500.370)
416SP5 Andere wetgevingen Improvements with regards to the GDPR anonymise/delete functionality for the Spanish VAT tables (HF 80.405.436) - Spanish legislation
416SP5 Andere wetgevingen Improvements for the NAV Online Invoicing System in Hungary (HF 80.442.772) - Hungarian legislation
416SP5 Andere wetgevingen When sending an correction invoice to SII with an original invoice selected, the error "XML failed" could appear (HF 80.532.408) - Spanish legislation
416SP5 XML Na het importeren van bankboekingen kon het voorkomen dat het beginsaldo in het bankdagboek niet correct werd weergegeven (HF 80.440.971)
416SP4 Algemene informatie Service pack 4 van product update 416 is beschikbaar vanaf 17-7-2018
416SP4 Activa Activa-investeringswaarde werd weergegeven terwijl activa al was afgeschreven (HF 80.403.223)
416SP4 Voorraad Het bedrag dat werd weergegeven in 'Laatste aankoopprijs' op de artikelkaart en de artikelstamgegevens was onjuist (HF 80.398.739)
416SP4 Andere wetgevingen Enhancements of the online submission of invoices via NAV online invoicing system (HF 80.395.971) - Hungarian Legislation
416SP4 SDK Aangepaste velden werden niet overgenomen op de retouren (HF 80.377.192)
416SP4 Salaris Verbetering in het aantal maximum uren voor componenten van cao 6101 Primair Onderwijs (HF 80.376.785)
416SP4 HR Bijlagen voor verzuim werden opgeslagen in de database, maar waren niet zichtbaar via [HR, Invoer, Verzuim](HF 80.400.455)
416SP4 Inkoop Inkoopstatistieken toonden onjuiste hoeveelheden met de optie 'Tonen: Vreemde Valuta' aangevinkt (HF 80.398.130)
416SP4 SDK StockPerWarehouse toonde onjuiste waarden (HF 80.392.231)
416SP4 HR Bij gebruik van de optie 'Stuur e-mail naar individuele account' met WordMerge kon een foutmelding verschijnen (HF 80.412.251)
416SP4 HR Verbetering in de verzending van HTML salarisstroken en Word merge via e-mail (HF 80.379.168)
416SP4 Salaris Verbetering in de Aspirantregeling voor de TKP aangifte van cao 5301 Particuliere Beveiliging bij medewerkers jonger dan 21 jaar (HF 80.398.726)
416SP4 Salaris In de loonaangifte werden de Code Cao voor cao 1716 Schoendetailhandel, 1721 Tuincentra en 1724 Wonen niet correct meegenomen (HF 80.380.627)
416SP3 Algemene informatie Service pack 3 van product update 416 is beschikbaar vanaf 3-7-2018
416SP3 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
416SP3 Salaris Verbetering in componenten 61610125 (AAOP werkgever) en 61610126 (AAOP werknemer) van cao 6101 'Primair onderwijs' (HF 80.347.832)
416SP3 Inkoop Het kon voorkomen dat een retour voor een volledige bestelling die gedeeltelijk was ontvangen niet correct was (HF 80.328.417)
416SP3 Andere wetgevingen The bank transactions audit file showed incorrect information for a period with no transactions (HF 80.328.549) - Polish legislation
416SP3 Cash Flow Bij bepaalde taalinstellingen kon het voorkomen dat er een foutmelding verscheen bij het onderhouden van betaalmiddelen (HF 80.349.588)
416SP3 Rekenregels Bij het leveren van een verkooporder kon een HandleSplitLine melding verschijnen (HF 80.335.173)
416SP3 Financieel Het kon voorkomen dat niet de juiste prijs werd gebruikt bij het afstemmen van een inkoopfactuur met een ontvangst (HF 80.328.509)
416SP3 Bank Bij het verwerken van een betaling voor een Zwitserse bankrekening kon een foutmelding verschijnen (HF 80.352.797)
416SP3 Andere wetgevingen The order for applying a tax code in a sales order was not correct when using multiple tax (HF 80.362.211) - Spanish legislation
416SP3 Inkomend factuurregister Bij het selecteren van een negatieve verplichting in een inkomend factuurregister boeking werd het bedrag gereset naar 0 (HF 80.366.518)
416SP3 Andere wetgevingen It could happen that the creditor that is filled in general ledger transactions: free field 1 did not appear correctly in the audit file (HF 80.371.658) - Polish legislation
416SP3 Algemeen Bij het aanmaken van een nieuwe medewerker kon het voorkomen dat standaard de geanonimiseerde kostenplaats, functienaam en landcode werden gekoppeld (HF 80.350.599)
416SP3 Algemeen Er is een verbetering doorgevoerd met betrekking tot het anonimiseren van de landcode bij het anonimiseren van een medewerker (HF 80.350.571)
416SP3 Algemeen Nieuwe functie voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (HF 80.349.569)
416SP3 Andere wetgevingen VAT return correction form for year 2018 available (HF 80.371.663) - Swiss legislation
416SP3 Andere wetgevingen Improvements for Online submission of invoices via NAV online invoicing system (HF 80.371.452) - Hungarian legislation
416SP3 Salaris Bij het uitvoeren van een mailmerge in Exact Synergy kon een foutmelding optreden (HF 80.376.018)
416SP2 Algemene informatie Service pack 2 van product update 416 is beschikbaar vanaf 18-6-2018
416SP2 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
416SP2 Salaris Minimumloon per 1-7-2018
416SP2 Salaris Het componenttype van component 42420212 ‘Collectieve WIA-excedentregeling PRIMO’ was niet juist (HF 80.325.006)
416SP2 Productie Bij het openen van een stuklijst vanuit een stuklijst verscheen een 'gegevens in gebruik' melding (HF 80.228.085)
416SP2 Andere wetgevingen SII version 1.1 introduced (HF 80.299.415) - Spanish legislation
416SP2 Andere wetgevingen New split-payment mechanism in Poland (HF 80.321.428) - Polish legislation
416SP2 Andere wetgevingen Online submission of invoices via NAV online invoicing system (HF 80.321.396) - Hungarian legislation
416SP1 Algemene informatie Service pack 1 van product update 416 is beschikbaar vanaf 11-6-2018
416SP1 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
416SP1 Andere wetgevingen It could happen that a payment file was created with UTF8 encoding instead of ANSI in a Japanese environment (HF 80.266.703)
416SP1 Algemeen Wanneer SMTP werd gebruikt voor het versturen van herinneringen via e-mail kon een foutmelding verschijnen (HF 80.293.550)
416SP1 Algemeen Bij het uitvoeren van een update kon het voorkomen dat niet alle bestanden correct werden bijgewerkt waardoor de administratie niet geopend kon worden (HF 80.295.706)
416SP1 Andere wetgevingen For an entry with a cost line with a non-vat charged code, 0 basis and 0 vat amount, it could happen that the VAT amount was not displayed correctly in the VAT Purchase Registry (HF 80.200.456) - Polish legislation
416SP1 Andere wetgevingen When changing the '1099 category' column in a credit note entry, it could happen that the 'Type' column was updated (HF 80.277.449) - US legislation
416SP1 Bank Het PLA bankbestand voor Poolse betaalmiddelen voor de Bank of Tokyo werd niet correct aangemaakt (HF 80.153.686)
416SP1 Salaris Minimumloon per 1-7-2018
Info   Een update uitvoeren van Exact Globe Next
Info   Systeemeisen Exact Globe Next
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Engels
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Engels
 
 
 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 28.536.886
 Assortment:  Date: 07-10-2019
 Release: 416  Attachment:
 Disclaimer