One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

De instelopties voor de salarisstrook Document Engels

 Op deze lay-out kunt u uitgebreide gegevens over de medewerker en zijn dienstverband tonen. De lay-out is bedoeld als naslagwerk in de administratie, u kunt er dus voor kiezen om veel meer gegevens op te nemen, die voor u wel, maar voor de medewerker niet inzichtelijk hoeven zijn.

Tabblad Algemeen

Op dit tabblad kunt u instellingen aanpassen voor hoe de adresblokken worden afgedrukt. De keuzeopties ‘links’ en ‘rechts’ voor het werkgever en werknemers adres zijn aan elkaar gekoppeld: U kunt slechts een van beide links of rechts selecteren. Mocht u de adressen toch onder elkaar willen, dan kunt u handmatig de startkolom en startrij aanpassen. U dient dan ook een kleiner lettertype te kiezen dan de standaard.

Gecomprimeerd

Als deze optie aanstaat, worden meerdere componenten met dezelfde omschrijving bij elkaar opgeteld. Dit is van belang als er naast de reguliere boeking een bijzondere loonboeking is, er worden dan niet 2 regels voor ZVW en pensioenpremies getoond.

Negatief uitbetalen in tekst

Deze instelling zorgt ervoor, dat als het totaalbedrag op de salarisstrook negatief is, de tekst op de strook ‘Netto te ontvangen’ wordt aangepast.

Financiële transacties

Deze instelling laat boekingen uit de financiële administratie op de strook zien. Dit gaat met name om personeelsleningen, maar ook sommige inhoudingen en vergoedingen buiten de salarisadministratie om. In sommige gevallen zorgt deze instelling ervoor, dat er ‘onverklaarbare’ regels op de strook staan, en het totaalbedrag van de strook niet lijkt te kloppen. Dan dient deze instelling uitgezet te worden.

Tekstregels boven netto

Deze instelling bepaald waar de vrije tekstregels op de salarisstrook worden getoond.

Cataloguswaarde

Dit laat de cataloguswaarde zoals ingevuld in het component van het type ‘Bijtelling waarde privé-gebruik auto’ zoals gekoppeld aan de medewerker op de strook zien.

Tabblad Werknemer

Op dit tabblad staan een aantal gegevens die al dan niet afgedrukt kunnen worden. Voor de deeltijdfactor en het aantal uren per week zijn meerdere opties om af te drukken. Deze velden bevatten vaak ook niet dezelfde gegevens, dus let erop, dat u de juiste optie kiest. Bij twijfel kunt u ook kiezen voor niet afdrukken, de waarde die hier gekozen wordt, bepaald alleen de weergave op de strook, en heeft nooit invloed op de berekening.

Tabblad Periode

Hier worden een aantal numerieke waarden weergegeven. Met het bovenste vinkje worden alle daaronder liggende velden aan of uitgeschakeld.

Tabblad Cumulatieven

Dit tabblad gaat over grotendeels dezelfde informatie als het tabblad periode, maar dan over het lopende jaar in plaats van alleen de huidige periode. Verder is hier een optie ‘in dagen (anders uren)’ beschikbaar, dit vinkje regelt of de absentiecijfers in dagen of uren worden getoond.

Tabblad Logo

Bij deze lay-out kan geen logo worden afgedrukt.

 

Meer Informatie

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 24.056.183
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer