One moment please...
 

Betalingsconditie versus Betaalwijze

Een betalingsconditie is de voorwaarde waaraan een debiteur moet voldoen om zijn factuur te betalen of de voorwaarde hoe een crediteur betaald moet worden. Een voorwaarde kan o.a. zijn een termijn, betalingskorting maar ook een betaalwijze (Soort betaling).

Een betaalwijze is een wijze hoe een betaling door een debiteur voldaan wordt of hoe een crediteur betaald wenst te worden. Deze betaalwijze wordt op regel niveau toegekend in een betalingsconditie. De beschikbare betalingswijzen zijn 'Op krediet', 'Kas', 'Cheque', 'Krediet brief', 'Incasso' en 'Factoring'  Deze condities worden op regel niveau toegekend middels het volgende scherm.

De volgende verschillen zijn te onderscheiden:

  • Een betalingsconditie kan uit meerdere betaalwijzen bestaan, maar aan een debiteur, crediteur of een order kan aan slechts één betalingsconditie toegekend worden. Het is wel mogelijk om een betalingsconditie per verkoop/inkoop order proces te wijzigen.
  • Betaalwijzen zijn vooraf gedefinieerd en u kunt geen nieuwe betaalwijzen aanmaken, betaalwijzen wijzigen of betaalwijzen verwijderen, betalingscondities daar in tegen kunnen aangemaakt, aangepast en verwijderd worden.(betalingscondities onderhouden )

De betaalwijzen kunnen als selectie criteria in onder andere onderstaande overzichten gebruikt worden.

Te vorderen. Bij het opvragen van de te vorderen facturen van debiteuren kan de betaalwijze als selectie gebruikt worden. Hiermee kan een overzicht opgevraagd worden van debiteuren welke bijvoorbeeld 'Op krediet' een order hebben ontvangen welke nog niet betaald is.

Te betalen. Bij het opvragen van de te betalen facturen van crediteuren kan de betaalwijze als selectie gebruikt worden. Hiermee kan een overzicht opgevraagd worden bij welke crediteuren bijvoorbeeld 'op krediet' is ingekocht en nog niet voldaan zijn.

Ouderdomsananlyse. Een overzicht hoelang bepaalde posten al vervallen zijn met een bepaalde betalingswijze.

Incasso. Bij Cashflow wordt de betaalwijze 'Incasso' of 'Kredietbrief' gebruikt om debiteuren welke geïncasseerd worden middels automatische incasso of een kredietbrief te kunnen verwerken om tot incassering over te gaan.

 

Gerelateerde onderwerpen