One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Service - Bonnen - Bewerkingen

Het tabblad 'Bewerking' bevat de onderdelen Voorcalculatie en Verbruik welke hieronder apart zullen worden besproken.

Voorcalculatie

Bij de Voorcalculatie is het mogelijk om regels in te voeren met uren of materialen, waarvan gedacht wordt dat deze bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikt gaan worden. Dit kunnen materialen zijn die de monteur moet gaan gebruiken of uren waarvan gedacht wordt dat ze voor het uitvoeren van de klus nodig zijn. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de knoppen 'Middelen' en 'Werknemers'  boven in de knoppenbalk. De regels van een voorcalculatie kunnen worden overgenomen naar Verbruik. Hiervoor klikt u met de rechtermuisknop op een voorcalculatieregel en kiest de functie 'Naar verbruik'.

Een voorcalculatie kan alleen worden ingevoerd bij de werkbonstatus 'Nieuw' of 'Gepland' Als de status van de bon 'Nieuw is' kan alleen een voorcalculatie worden gemaakt als de facturering op basis van Object is.

Verbruik

Op het tabblad 'Verbruik' worden de gemaakte kosten geregistreerd.

Het is mogelijk de voorcalculatieregels over te nemen naar Verbruik via het Rechtermuisknopmenu op een verbruiksregel en te kiezen voor 'Calculatieregels overnemen'.

Het invoeren van de kosten gaat op dezelfde wijze als de voorcalculatieregels, alleen kunnen nu ook de verkoopprijzen worden ingevoerd. De overige gegevens zijn wijzigbaar.

Informatie over factuurmethodes

  • Als de factuurmethode regie is, dan kunnen kosten en opbrengsten ingevoerd worden zolang deze niet onder de garantie van het object vallen.
  • Indien de factuurmethode contractprijs is, Dan kunnen wel kosten maar geen opbrengsten worden ingevoerd.
  • Indien de factuurmethode vaste prijs is, kunnen ook geen opbrengsten worden ingevoerd. Onderin het scherm, bij Samenvatting, zal dan de vaste prijs vermeld worden zoals deze zal worden gefactureerd. Daar kan ook worden aangegeven hoeveel keer de vaste prijs in rekening moet worden gebracht.

Het is mogelijk voor iedere regel een bewerking in te voeren, waarbij gebruik kan worden gemaakt van recepten (uit de module Calculatie), het artikelenbestand of werknemersbestand. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de knoppen 'Middelen' en 'Werknemers'  boven in de knoppenbalk.

Als een werkbon met storingscode 'Storing' is aangemaakt, en de monteur heeft ook onderhoudswerk uitgevoerd, dan kunnen hier 2 aparte verbruiksregels voor aangemaakt worden. Eén voor bewerking Storing en één voor bewerking Onderhoud.

De regels die zijn aangemaakt in Verbruik moeten vervolgens nog worden overgenomen naar de module Boekingen om daadwerkelijk geboekt te worden. Dit gebeurt door op het hoofdlijstscherm 'Bonnen' in het rechtermuisknopmenu de functie 'Bonnen boeken' aan te klikken. Tevens is het mogelijk (afhankelijk van instellingen en de bonstatus) dit vanaf tabblad verbruik te doen via de rechtermuisknop optie 'Middelen boeken' te doen.

Om de factuur te bekijken van verbruiksregels kan via de rechtermuisknop optie 'Factuur openen' aangeklikt worden.

Uitleg van de velden

Peildatum
Dit is de datum die bepaalt welk tarief er gehanteerd moet worden voor bijvoorbeeld uurtarief, artikelprijzen enzovoort. Standaard wordt de peildatum gevuld met de aanmaakdatum van de werkbon. Als de werkbon gegeneerd wordt op basis van een melding, dan wordt de peildatum gevuld met de datum van de melding. De peildatum is wijzigbaar zolang er nog geen verbruiksregels of voorcalculatieregels aangemaakt zijn.

Standaard bewerking
De standaard bewerking wordt toegepast bij het aanmaken van nieuwe verbruiksregels. De standaard bewerking is verplicht bij objectwerkbonnen. Bij projectwerkbonnen is de standaard bewerking verplicht indien bij het project bewerkingscodes geselecteerd zijn.

Bij objectwerkbonnen bevat de selectielijst voor de standaard bewerking die bewerkingscodes die voldoen aan de volgende criteria:

  • Het object is gekoppeld aan een lopend contract.
  • De peildatum van de werkbon valt in de periode van de ingangs- en einddatum van het contract.
  • De bewerking is opgenomen in een contractregel van dit lopend contract.
  • Deze contractregel heeft geen hoofdgroep.
  • De werkbonsoort van deze contractregel is leeg of komt overeen met die van de werkbon.
  • De bewerkingscode is bij het project op tabblad 'Projectbewaking', tab 'Bewerkingen' als projectbewerking geselecteerd.
Bij projectwerkbonnen bevat de selectielijst voor de standaard bewerking de bewerkingscodes die op de projectkaart, tabblad 'Projectbewaking', tab 'Bewerkingen' geselecteerd zijn.

Samenvatting actief bijwerken
Als deze optie is aangevinkt, worden de ingevoerde calculatieregels direct bijgewerkt in het onderdeel Samenvatting. Indien de optie niet is aangevinkt, vindt actualiseren van de samenvatting pas plaats na het opslaan van de wijzigingen. 

Gerelateerde onderwerpen

 

 

 

 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 26.117.149
 Assortment:  Date: 17-04-2021
 Release:  Attachment:
 Disclaimer