One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Overzicht van werkstroom en van verzoeken

Untitled 1

Vanuit dit scherm kunt u een overzicht opvragen van de verzoeken of de werkstroom van een medewerker. Om het Werkstroom of Verzoeken overzicht te openen klikt in het linker menu op Mijn Werkstroom of op Mijn Verzoeken. De eerste weergave van beide overzichten is verschillend maar wanneer u de selectie criteria aanpast, kunnen beide overzichten gelijksoortige informatie tonen. Echter er zijn bepaalde verschillen tussen de overzichten.

Verschillen

De belangrijkste verschillen tussen de twee overzichten zijn:

  • Betrokkenheid criteria — De voorgedefinieerde optie bij Betrokkenheid voor het Werkstroom overzicht is Werkstroom. Voor het Verzoeken overzicht is de voorgedefinieerde optie bij Betrokkenheid de optie welke u als laatste heeft geselecteerd. Een uitzondering hierop is wanneer uw laatste keuze de optie Werkstroom is geweest. In dit geval zal er worden gekeken naar de voorlaatste optie welke u heeft gekozen. Deze optie zal nu bij Betrokkenheid worden getoond.
  • Tonen criteria — De standaard optie voor Werkstroom is Lijst. Voor Verzoeken is dit Samenvatting.
  • Bulk: Acties knop en de onderliggende opties — Deze zijn beschikbaar wanneer u de medewerker bent welke gekoppeld is in het veld medewerker. Daarnaast dient u bij het veld Betrokkenheid te kiezen voor Werkstroom en bij tonen kiest u voor Lijst. Deze knop is standaard aanwezig in het Werkstroom overzicht en niet in het Verzoeken overzicht. Echter u kunt in het Verzoeken overzicht de criteria aanpassen zodat de knop beschikbaar komt.
  • De knoppen Planning, Ondergeschikten en Statistieken — Deze knoppen zijn beschikbaar wanneer u bij Betrokkenheid heeft gekozen voor Werkstroom. Deze knoppen zijn standaard aanwezig in het Werkstroom overzicht en niet in het Verzoeken overzicht. Echter deze knoppen komen beschikbaar in het Verzoeken overzicht wanneer u bij Betrokkenheid kiest voor Werkstroom.

Aanpassen

Voor de verschillende types van betrokkenheid zijn ook verschillende velden voor de criteria beschikbaar. De instellingen voor de secties Criteria en Resultaten zijn daarom ook gescheiden.

Om de secties Criteria en Resultaten aan te passen dient u eerst een type te kiezen bij Betrokkenheid, klik vervolgens op Actualiseren. Vervolgens klikt u op Customize-s.png Aanpassen om het scherm Werkstroom: Aanpassen te openen. Selecteer de benodigde velden in de verschillende secties en klik op Bewaren. Indien u er voor heeft gekozen dat het overzicht automatisch ververst hoeft u niet op Actualiseren te klikken nadat u het Betrokkenheids type heeft aangepast.

De velden Medewerker, Betrokkenheid en Tonen kunnen niet worden aangepast en zullen bij alle types gelijk zijn. Voor meer informatie over de pagina Werkstroom: Aanpassen kunt u het document Werkstroom en Verzoeken overzichten aanpassen  raadplegen.

Bulk acties

U kunt bulk acties uitvoeren op meer dan één verzoek in uw werkstroom op het moment dat de knop Bulk: Acties beschikbaar is. Voor de beschikbaarheid van de knop kunt u de sectie Verschillen  raadplegen. Let op, een bulk actie kan niet worden gebruikt voor taken welke worden ingezet voor het goedkeuringsproces van een document.

Wanneer u klikt op de knop Bulk: Acties dan verschijnen er verschillende extra knoppen. Deze knoppen geven u de mogelijkheid om acties uit te voeren op maximaal 25 verzoeken tegelijk. Om een bulk actie uit te voeren selecteert u het veld voor elk verzoek en vervolgens klikt u op de bulk actie knop. Afhankelijk van de bulk actie zal Exact Synergy Enterprise informatie of een bevestiging laten zien.

Tijdens een bulk actie zal er automatisch een tijdstempel worden geplaatst onderaan het veld Opmerkingen: Werkstroom bij elk verzoek welke u heeft geselecteerd. Indien het veld Opmerkingen: Werkstroom niet beschikbaar is of dat het niet bewerkt kan worden in de huidige status dan wordt de tijdstempel onderaan het veld Opmerkingen: Verzoek geplaatst. Indien beide niet beschikbaar zijn of niet te bewerken zijn in de huidige status dan zal er geen tijdstempel worden toegevoegd. Dit is ook van toepassing wanneer u de bulk: Verwijderen actie gebruikt.

Nadat de bulk actie is voltooid zal er een rapport worden getoond. Hierin wordt er per verzoek aangegeven of de actie gelukt is. Klik op Sluiten om het rapport te sluiten en terug te keren naar de werkstroom. U kunt nu eventueel 25 andere verzoeken selecteren waarop u een bulk actie wilt uitvoeren.

Opmerking: Afgezien van de taken voor het goedkeuringsproces voor documenten hangt het succesvol uitvoeren van een bulk actie voor elke verzoek af van de definitie en de huidige status van het verzoek. Voor meer informatie over de acties en de statussen waarin acties mogen worden uitgevoerd, kunt u het document Verzoeken aanmaken en bewerken  raadplegen.

De overzichten kunt u op de volgende manier opvragen:

  • Klik op Mijn Werk en vervolgens op Mijn Verzoeken in het linker menu.
  • Klik op Mijn Werk en vervolgens op Mijn Werkstroom in  het linker menu.
  • Klik op de link Werkstroom in de Monitor sectie van een projectkaart. Voor meer informatie kunt u het document Viewing Project Cards. raadplegen.

Rollen & rechten

Gebruikers kunnen alle zelf aangemaakte verzoeken en werkstroom inzien. Een gebruiker kan afhankelijk van het beveiligingsniveau, de betrokkenheid en de bedrijfsrelatie de verzoeken of werkstroom van een andere gebruiker inzien. Een privé verzoek wordt alleen weergegeven indien u de aanmaker of de huidige medewerker in het verzoek bent.

Voor meer informatie over de functierechten of beveiligingsniveaus, gaat u naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten, selecteer de module en klik op de relevante ID. Om te zien welke functies u kunt uitvoeren met een specifieke rol, gaat u naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen, vul vervolgens een omschrijving in en klik op Actualiseren. Klik vervolgens op de link in de kolom Rol.

Knoppen

Velden

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 21.938.408
 Assortment:  Date: 20-09-2019
 Release:  Attachment:
 Disclaimer