One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Voordelen Exact Financials Enterprise 7.20 ten opzichte van Exact Financials 3.5

   Dit document geeft een aantal interessante functionaliteiten weer die vanaf versie 7 kunnen worden geboden. De genoemde functionaliteiten zijn niet beschikbaar in versie 3.5. De lijst is niet uitputtend.

In 7.20 van Exact Financials Enterprise

 • Systeem  
  • Ondersteuning Audit file 3.1 
  • Automatic upgrade Oracle/SQL 
  • Alle overzichten kunnen in PDF formaat worden geëxporteerd
  • Formulierenlay-outs kunnen in PDF formaat worden afgedrukt (verkoopfacturen, herinneringen, bestellingen, betaalspecificaties enz.)
  • Webclient: kleuren van de browser per administratie inregelen
  • Taakplanner: alle verwerkingsfuncties en overzichten kunnen middels de taakplanner worden ingepland (Exact Finance Enterprise)
  • In versie 7 zijn de omschrijvingen van alle stamgegevens en boekingen opgerekt naar 60 posities.
  • Documenten gekoppeld aan een entiteit kunnen daadwerkelijk in de database worden opgeslagen (vanaf progress 10.2B en hoger)
  • In goedkeurfuncties kan de gebruiker een tijdstempel op basis van zijn gebruikerscode plaatsen
  • Voor verwerkingsfuncties in het algemeen kan het gebruikers-id als selectiecriterium worden gebruikt, zoals bv. het verwerken van verplichtingen(en daarmee dus niet alleen in verwerken boekingen)
  • In versie 7 is de user interface voor zowel webclient als webbrowser gemoderniseerd. Daarnaast biedt de user interface vele extra functionaliteiten zoals het zelf samenstellen van overzichten en het opslaan daarvan.
  • Volledig multi-window
  • Stamgegevens aanmaken vanuit een boekingsscherm mits er rechten voor zijn
  • Centrale stamgegevens: uitbreiding van het aantal centraal te onderhouden stamgegevens (7.10.00)
  • Zoekschermen: het type filter op een selectiecriterium (bv. bevat/minimaal/is gelijk aan) wordt per gebruiker opgeslagen. Op deze wijze kan makkelijker op IBAN worden gezocht ("bevat" en dan BBAN invoeren) (7.10.05).
  • Taakplanner: meegeven van variabele datum in taak
  • Modern Formulieren Lay-out systeem (uitgesteld i.v.m. SEPA)
  • XML-import via SAX Parser (7.10.14)
  • Eigenschappen: optioneel verplicht stellen (7.10.14)
  • Uitbreiding archiveringsmogelijkheden stamgegevens (7.10.14)
  • Grootboekkaart: selectie op project en activum (7.10.14)
  • Doorzoomen middels hyperlinks (7.10.15)
  • Restricties vastleggen op: kostenplaats - kostendrager (7.10.16)
  • Restricties vastleggen op: grootboekrekening - BTW code (7.10.16)
  • Restricties vastleggen op: grootboekrekening - project kostensoort (7.10.16)
  • Restricties vastleggen op: grootboekrekening - project (7.10.16)
  • Restricties vastleggen op: project - kostenplaats (7.10.16)
  • Rapporten: doorzoomen naar volgende niveau middels de "Enter" - toets. (7.11.00)
  • Rapporten: neem export type (voorbeeld, scherm, print enz.) mee in opslaan lay-outs (7.11.00)
  • Verwerkingsfuncties: mogelijkheid tot exporteren/printen resultatentabblad in verwerkingsfuncties (7.11.00)
  • Logo afdrukken op PDF formulieren lay-outs (7.11.00)
  • Datum-tijd notatie in naam geëxporteerde bestand (7.11.00)
  • Meer dan 99 mogelijke meerkeuze velden (7.11.00)
  • Overzichten exporteren naar OpenOffice Spreadsheets (7.11.01)
  • Knoppen voor favorieten en recente applicaties ook in webversie (7.11.02)
  • Internet Explorer 11 ondersteund in combinatie met Windows 7 (7.11.06)
  • Menu en termen in Duitse taal (7.11.07)
  • Windows 8.1 ondersteund in combinatie met Openedge 11.4 (7.11.07)
  • Progress Openedge 11.4 ondersteund (7.11.07)
  • Progress Openedge 11.5 ondersteund (7.12.00)
  • Attachment formaat Excel (geen totalen) ook mogelijk in taakplanner (7.11.08)
  • Criteriavelden toegevoegd aan export van rapporten naar Excel (7.11.08)
  • Resultaten van verwerkingsfuncties exporteren naar Excel (7.11.00)
  • Exporttype bewaard in Lay-out (7.11.00)
  • Direct doorzoomen in rapportages (7.11.00)
  • Selecteren met (*) wildcards (7.11.12)
  • Selecteren op notities (7.11.12)
  • Single Sign On (7.11.11)
  • Sjablonen voor invoerapplicaties (7.11.10)
  • Exportpad in taakplanner (7.11.10)
  • WebUi: nieuwe stylesheet 'Nitro' (7.11.09)
  • Codering van stamgegevens naar 12 posities (7.12.00)
  • Nieuwe iconen in de WebClient (7.12.00)
  • Ondersteuning Chrome (7.12.00)
  • (WebUI) Favorieten via tegelmenu (7.12.00)
  • Mozilla Firefox ondersteund (7.20.00)
  • 64-bits ondersteuning (7.20.00)
  • Internet explorer 10 niet meer ondersteund (7.20.00)
  • Nieuwe afhandeling rapportages (7.20.00)
  • MS-Office 2016 ondersteund (7.20.00)
  • Rapportage: Lange veldnamen in criteria aangepast (7.20.00)
  • Rapportage: Velden groeperen/sorteren in alfabetische volgorde (7.20.00)
  • Nederlandse menu's i.p.v. Engelse module namen (7.20.00)
  • Voorwaarde in formulieren lay-outs maximaal 500 tekens (7.20.00)
  • Positie indicator in onderhoud formulieren lay-outs (PDF) (7.20.00)
  • Multi-select in onderhoud formulieren lay-outs (PDF) (7.20.00)
  • Nieuwe lay-out inlogscherm WebUI (7.20.00)
  • Meer mogelijkheden in de favorieten (tegels) in de WebUI (7.20.00)
  • WebUI: gebruikersnaam ingelogde gebruiker zichtbaar in scherm (7.20.00)
 • Beveiliging
  • Automatisch vullen notities diverse entiteiten bij goedkeuren / afkeuren (actielogging)
  • Settings for domain key
  • Hashtotalen controle toegevoegd voor telebankieren, incasseren betalingen
  • Automatisch blokkeren na 3 keer mislukte inloggen (workgroup)
  • Minimale lengte paswoord/ vervalt na x dagen (Enterprise)
  • Minimale wachtwoordsterkte (Enterprise)
  • Duidelijk onderscheid in logging van de persoon die de boeking invoert en anderzijds de persoon die de boeking verwerkt
  • Default installatie met HTTPS ipv HTTP (7.12.00)
 • Excel Add-in
  • Communicatie via Webservices; en daarmee het rechtenbeheer via Exact Financials Enterprise.
  • Excel Add-in m.b.v. webservices (7.20.00)
 • Connectivity
  • Documenten import via EDIS (7.10.00)
  • XML-export via de SAX parser (7.10.08)
  • XML-export: definieer variabele bestandsnamen (7.11.00) 
  • Commentaarregels gefilterd bij Data Import (7.11.08)
  • Doorzoomen in EDIS overzicht postbus (7.20.00)
 • Incasso
  • Journaalpost: omschrijving in kopregel en op betalingen onderweg automatisch gevuld met "Incassorun + nummer".(7.10.02)
  • Bulk verwijderen van mandaten / incassoregelingen (7.10.06)
  • Mandaat kenmerk (SEPA): voordefiniëren codering (7.10.08)
  • Sepa Direct Debit B2B (7.10.12)
  • BIC-code optioneel (7.10.18)
  • Stornering incasso's: betaalwijze gestorneerde post wordt gevuld met betaalwijze "incasso" (7.10.19).
  • SMNDA bij wijziging bankrekeningnummer zelfde bank (SEPA) (7.10.19)
  • Storneringscodes (uitgebreid) (SEPA) 7.10.20
  • Automatische incasso: 0 bedragen mogelijk
  • Boekingsverslag op scherm
  • Hashtotaal controle op ClieOp03
  • Incassospecificatie in pdf-formaat per e-mail verzenden naar klant, indien gewenst kan de incasssopecificatie onder de debiteur automatisch worden opgeslagen.
  • Historische incasso's: de aangemaakte ClieOp03 bestanden kunnen in de database worden opgeslagen en aan de resulterende memoriaalboeking worden gekoppeld. Naar verwerking is de mutatie te raadplegen met doorzoom naar gekoppeld ClieOp03 bestand.
  • Meerdere mandaten per debiteur (7.11.00)
  • Maximum aantal betaalregels per opdrachtbestand (7.11.10)
  • Opslag van historie bankafschriften (7.12.00)
 • Betalingen
  • Boekingsverslag op scherm
  • SEPA ondersteuning
  • Hashtotaal controle op ClieOp03
  • Betaalspecificaties in pdf-formaat per e-mail verzenden, indien gewenst kan de betaalspecificatie onder de crediteur automatisch worden opgeslagen.
  • Overzicht op aanwezige betaalruns: doorzoom van openstaande post naar gekoppelde factuur mogelijk
  • Historische betalingen: de aangemaakte Clieop03 bestanden kunnen in de database worden opgeslagen en aan de resulterende memoriaal boeking worden gekoppeld. Na verwerking is de mutatie te raadplegen met doorzoom naar gekoppeld ClieOp03 bestand.
  • Maximum aantal betaalregels per opdrachtbestand (7.11.10)
  • Hergroeperen verzamelde betalingen (7.11.10)
  • (België) Hash sha-1-base64 (7.11.10)
  • Opslag van historie betaalruns (7.12.00)
  • Nieuw selecteren van betalingen (7.20.00)
  • De-groeperen van verzamelde betalingen (7.20.00)
  • Ondersteuning rulebook v8 (7.20.00)
 • Notities openstaande posten
  • In versie 7 kunnen de notities centraal worden onderhouden.
  • Notities direct tonen bij openstaande posten (7.12.00)
 • Dimensies
  • Voor grootboekrekeningen als gebruikt grootboekkoppelingen kunnen dimensies worden meegegeven.
 • Inkomende facturen
  • Notities vastleggen op inkomende facturen (7.10.00)
  • Actie logging op inkomende facturen (7.10.00)
  • Blokkeren factuurhouders (7.10.02) 
  • Inkomende facturen goedkeuren over administraties heen
 • Verplichtingen
  • Bedrag van overschrijding is instelbaar in onderhoud dagboeken
  • Overzicht toegevoegd: afgeboekte inkoopfacturen per verplichting (7.10.02)
  • Lay-out toegevoegd: budget - verplichting - realisatie 
 • Finance
  • Uniciteit boekstuknummer instelbaar in onderhoud dagboeken.
  • Oprekken van het veld debiteuren van 8 posities naar 10 posities (BSN-nummer). (7.10.00)
  • Oprekken veld crediteuren categorie van 8 posities naar 10 posities (BSN-nummer). (7.10.00)
  • Oprekken veld debiteuren categorie van 2 posities naar 8 posities (7.10.00)
  • Oprekken veld crediteuren categorie van 2 posities naar 8 posities (7.10.00)
  • Aanmaken nieuw dagboek: financiële perioden automatisch "gesloten" op basis van reeds afgesloten perioden voor andere dagboeken.(7.10.02)
  • Blokkeren bankrekeningtypen (SEPA) (7.10.04)
  • Afsluiten perioden: indicatie op aanwezigheid onverwerkte boekingen (7.10.08)
  • BTW Aangifte en ICT aangifte op het scherm getoond (7.10.08)
  • Per ISO land vastleggen formaat maskers van: postcode, BTW-nummer en IBAN (7.10.11) 
  • BTW aangifte fiscale eenheid / aangifte over administraties heen (7.10.16)
  • BIC-code optioneel (7.10.18)
  • Multiple choice eigenschappen: aantal mogelijkheden opgerekt van 99 naar maximaal 999 waarden (7.11.00) 
  • Boekstuknummer: 12 posities (7.11.00)
  • Open perioden ook getoond in overzicht afgesloten perioden (7.11.08)
  • Openstaande posten in vreemde valuta afboeken tegen de oorspronkelijke koers (7.11.00)
  • Overzicht BTW vergelijking (7.11.14)
  • Afletteren grootboekrekeningen filtert ook op project (7.11.09)
  • Afsluiten perioden via centrale stamgegevens (7.11.09)
  • (BE) Afleverdatum in verkoop- en inkoopboekingen (7.11.09)
  • (BE) Rapport BTW te reguleren (7.11.09)
  • (BE) Aanpassen BTW aangifte op detailniveau (7.11.09)
  • SEPA instelling toegevoegd aan ISO-landen (7.12.00)
  • Centrale stamgegevens: Valuta ook te onderhouden bij afwijkende standaard valuta van moeder en werkmaatschappij (7.20.00)
  • Centrale stamgegevens: Onderhouden wisselkoersen vreemde valuta middels centrale stamgegevens (7.20.00)
 • Consolidatie
  • Verschillende wisselkoersen toepassen
 • Telebanking / inlezen dagafschriften
  • Journaliseren: boekingsverslag op het scherm
  • Hashtotaal controle op ingelezen dagafschriften
  • Historie van ingelezen dagafschriften. Het ingelezen dagafschrift wordt automatisch gekoppeld aan de resulteren bankboeking.
  • Inlezen dagafschriften MT940 formaat voor de Deutsche Bank.
  • Automatisch matchen ING MT940: vastleggen opbouw van het kenmerk (7.10.02)
  • Ondersteuning nieuw formaat: Kas Bank: GLDMTX (7.10.02)
  • Automatisch uitsplitsen niet-openstaande posten (7.10.04)
  • Inlezen dagafschriften over administraties heen (7.10.04)
  • Automatisch afletteren direct doorstarten na inlezen van het dagafschrift (7.10.04)
  • CODA 2.3: Stornering domiciliëring (7.10.05)
  • Ondersteuning VerwInfo 4.1 Type A (Alleen storneringen incasso) (7.10.05)
  • Ondersteuning gestructureerde tag 86 MT940 (7.10.08)
  • Automatisch matchen: reden niet-gematchte posten wordt weergegeven in resultaten tabblad (7.10.11)
  • Nieuwe logica bij vullen van de omschrijving bij boeken van afschriften (7.11.07)
  • End-to-End ID ondersteund voor automatisch boeken van afkeuringen en storneringen incasso (7.11.09)
  • Extra filters bij matchen openstaande posten (7.11.09)
  • Betalingskenmerk gescheiden getoond bij afboeken bankafschrift (7.12.00)
 • Herinneringen
  • Automatisch blokkeren van openstaande posten
  • Automatisch aanmaken notitie op openstaande post op basis van aanmaning
  • Aanmanen in pdf formaat e-mail, indien gewenst kan de verzonden herinnering onder de debiteur automatisch worden opgeslagen
 • Activa
  • Afschrijven op geblokkeerde projecten niet mogelijk
  • Afschrijven per dimensie
  • Financiële boeking: kopregel wordt gevuld met omschrijving
  • Hergroeperen op referentiële dimensies (7.10.04)
  • Standaard lay-out: Activaverloopstaat (7.10.04)
  • Activa kopiëren (7.11.07)
  • Proefverwerking mogelijk bij (de-)activeren, herwaarderen en revisie levensduur (7.11.09)
 • Project
  • Bulk verwijderen project prognoses (7.10.15)
  • Bulk verwijderen project budgetten (7.10.15)
  • Kostendragers bij invoer uren (7.11.09)
  • Timesheet onder menu Project (7.12.00)
 • Timesheet/ureninvoer
  • Timesheet: mogelijkheid voor een gebruiker om de uren van een groep gebruikers in te voeren.
  • Timesheet: controle toegevoegd op gesloten perioden
  • Timesheet: uursoort direct getoond als er maar 1 uursoort kan worden gebruikt 
 • Verkoopfacturen
  • Verkoopfacturen kunnen in pdf-formaat per e-mail worden verstuurd, indien gewenst kan de verzonden factuur in de database worden opgeslagen.
  • Vaste facturen inregelbaar
  • Project
  • Overzicht debiteuren per project toegevoegd
  • Factuurdebiteur toegevoegd aan totaalgroep van verkoopfacturen
  • Betaalwijze in vaste facturen (7.11.00)
 • Intercompany accounts /Rekening courant
  • Intercompany ook bij afwijkende standaard valuta (7.20.00)
 • Belgische landenfunctionaliteit
  • Belgische grootboekregels in onderhoud grootboekrekeningen (7.20.00)
  • Ook NON-SEPA betalingen in PAIN.001.001.03 (7.20.00)

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Release notes main
 Category: Release Notes  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 26.965.892
 Assortment:  Date: 15-02-2016
 Release:  Attachment:
 Disclaimer