One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Overzicht verkooporders per datum

Introductie

U kunt via het menupad [Order, Verslagen, Datum] een overzicht opvragen van uw verkooporders gegroepeerd op datum. U kunt kiezen tussen een beknopt en een uitgebreid overzicht. In het beknopte overzicht worden de totalen gegeven per geselecteerde periode. Door te dubbelklikken op de periode, kunt u de onderliggende verkooporders bekijken. In het uitgebreide overzicht worden alle verkooporders voor een geselecteerde periode getoond. U kunt doorzoomen naar de verkooporderregels door te dubbelklikken op het ordernummer.

 

Uitleg van de velden

Sectie TrajectMagazijn
Als u hier een magazijn invoert, worden in het overzicht alleen orders uit dit magazijn getoond. Ook kunt u kiezen voor 'Alle' waardoor u alle magazijnen selecteert.

Orderdatum
Als u hier een datum of een datumtraject invoert, worden in het overzicht alleen orders met de geselecteerde orderdatums getoond. 

Afleverdatum
Als u hier een datum of een datumtraject invoert, worden in het overzicht alleen orders met de geselecteerde afleverdatums getoond. 

Verkooporder
Als u hier een ordernummer of een reeks ordernummers invoert, worden in het overzicht alleen orders uit deze reeks getoond.

Uw referentie
Als u hier een referentienummer of een reeks referentienummers invoert, worden in het overzicht alleen orders uit deze reeks getoond.

Factuurdebiteur
Als u hier een factuurdebiteurnummer of een reeks factuurdebiteurnummers invoert, worden in het overzicht alleen orders voor de geselecteerde factuurdebiteuren getoond. 

Debiteur
Als u hier een debiteurnummer of een reeks debiteurnummers invoert, worden in het overzicht alleen orders voor de geselecteerde debiteuren getoond. 

Selectiecode
Als u hier een selectiecode worden in het overzicht alleen orders getoond die de geselecteerde selectiecode bevatten.

Medewerker
Als u hier een gebruiker worden in het overzicht alleen orders getoond die door de geselecteerde gebruikers zijn ingevoerd.

Kostenplaats
Als u hier een kostenplaats invoert worden in het overzicht alleen orders getoond die op deze kostenplaats is ingeboekt.

Artikel
Als u hier een artikelcode of een reeks artikelcodes invoert, worden in het overzicht alleen orders getoond die de geselecteerde artikelen bevatten.

Assortimenten
In dit gedeelte van het filter worden alle geactiveerde assortimenten getoond. U kunt zelf aangeven welke assortimenten u gebruikt.   


Sectie ExtraGroepeer op
U kunt het overzicht groeperen op orderdatum of afleverdatum.

Per
In dit veld kunt u aangeven of u de gekozen groepering per dag, per week of per maand wilt opvragen.

Status
In dit veld kunt u aangeven of u alleen 'Geleverde' verkooporders of 'Te leveren' verkooporders in het overzicht wilt zien. Standaard staat 'Alle' aangevinkt. In dat geval worden op het overzicht zowel geleverde als nog te leveren verkooporders getoond.

Gefiatteerd
In dit veld kunt u aangeven of u alleen gefiatteerde ('Ja'), alleen niet gefiatteerde ('Nee') of alle ('Alle') verkooporders in het overzicht wilt zien.

Details
Als u dit veld uitvinkt, wordt het totale aantal verkooporders per geselecteerde periode getoond. Door te dubbelklikken op de (blauwe) periodeaanduiding kunt u doorzoomen naar de onderliggende verkooporders. Als u dit veld aanvinkt, krijgt u voor iedere periode meteen een overzicht van de individuele verkooporders. Vervolgens kunt u doorzoomen naar de verkooporderregels door op het ordernummer te dubbelklikken.


Knoppenbalk

Start
Met deze knop genereert u het overzicht op basis van de ingevoerde selectiecriteria.

Sluiten
Met deze knop sluit u het huidige scherm en keert u terug naar het menu.


Overzichten

Hieronder ziet u een overzicht van verkooporders per datum, zonder details:Hieronder ziet u een overzicht van verkooporders per datum, met details:


     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.188.670
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer