One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Release notes Exact Synergy Enterprise - Product update 501 - Service packs

Naast de nieuwe product updates die twee keer per jaar beschikbaar komen, komt er iedere maand een service pack beschikbaar. Dit service pack bevat alle updates en verbeteringen van de afgelopen maand. Een service pack bevat tevens alle verbeteringen uit de voorgaande service packs voor deze product update.

We raden aan om je product altijd bij te werken met de nieuwste service pack. Naast productverbeteringen leveren we in de service packs ook altijd een geoptimaliseerde prestatie en veiligheid van de software. 

Hieronder ziet u een overzicht van de verbeteringen gegroepeerd per service pack. Klik op een tabblad om de verbeteringen voor het betreffende service pack te bekijken.
De nummers tussen haakjes verwijzen naar de interne referentie van de verbetering.

Om te controleren welk service pack er is geïnstalleerd kunt u het bestand 'ReadMe.txt' in de root directory van de Exact Synergy Enterprise installatie raadplegen.

Ga naar Product Update 501 Release Notes voor meer release notes.

Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Synergy Enterprise 264 6
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white grey White lightgrey black darkgray white grey black

SP Subject Description
501SP18 HRM Enkele updates voor de templates voor de Wet arbeidsgerelateerde personenmobiliteit (HF 87.356.024)
501SP18 Algemene informatie Service pack 18 van product update 501 is beschikbaar vanaf 8-4-2024
501SP18 Algemene informatie Service pack 18 is het laatste service pack voor product update 501
501SP18 Algemeen en systeem Er kan een ongeldige foutmelding verschijnen bij het downloaden van MSI-installatiebestanden (HF 87.251.532)
501SP18 Microsoft Reporting Services Integration Artikelcode in reporting services kan worden weergegeven in een verkeerd datumformaat (HF 87.186.572)
501SP18 Salaris Afwezigheidspercentage wordt mogelijk niet bijgewerkt na het opslaan van de afwezigheidsaanvraag (HF 87.181.632)
501SP18 Arbodienst integratie Verbeterde foutcontrole voor het veld Initialen in verlofaanvragen (HF 87.216.722)
501SP17 Algemene informatie Service pack 17 van product update 501 is beschikbaar vanaf 04-3-2024
501SP17 Werkstroom De knop Bestanden kiezen was niet altijd beschikbaar bij het aanmaken van een verzoek met een Bijlagen-veld (HF 87.129.721)
501SP17 SOI Verbeterde wachtwoordencryptie voor SOI (HF 87.132.103)
501SP17 Salaris De optie Verlaagd percentage kan worden uitgeschakeld voor sommige salariscomponenten (HF 87.145.325)
501SP16 Algemene informatie Service pack 16 van product update 501 is beschikbaar vanaf 05-2-2024
501SP16 Salaris De waarde Deelnemer tijdspaarfonds is mogelijk onjuist opgenomen in het salaris XML-bestand (HF 87.074.908)
501SP16 Exact Salaris Plus Bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst kan de ontslagdatum per ongeluk op leeg worden gezet (HF 87.056.227)
501SP16 Service Management Solution Het openen van een Service Management Solution-aanvraag kan tot 20 seconden duren (HF 87.063.406)
501SP15 Algemene informatie Service pack 15 van product update 501 is beschikbaar vanaf 08-1-2024
501SP15 Social Collaboration Er is mogelijk een fout opgetreden bij het uploaden van een nieuwe afbeelding in Nieuws-thumbnail en Aankondigingsbanner (HF 87.003.207)
501SP15 Salaris Wijzigingen die aansluiten bij de bijgewerkte loonwetgeving (HF 86.975.683)
501SP15 HRM FreeDateField mag worden bijgewerkt met een NULL-waarde wanneer einddatum arbeidscontracten worden gevuld (HF 86.974.089)
501SP15 Salaris Onjuiste opties voor Premie Aof (HF 87.005.603)
501SP15 Service Management Solution De ingevoerde informatie wordt mogelijk niet bijgewerkt wanneer het contract wordt opgeslagen, met name wanneer de startdatum wordt gewijzigd (HF 87.004.518)
501SP14 Algemene informatie Service pack 14 van product update 501 is beschikbaar vanaf 20-12-2023
501SP14 Documenten De app Document Downloader downloade het document niet, zelfs niet nadat de voortgangsbalk 100% had bereikt (HF 86.904.789)
501SP14 Algemeen en systeem Nieuwe verzoektypes opgenomen in Best Practice-pakket om te voldoen aan bijgewerkte mobiliteitswet (HF 86.964.944)
501SP14 Algemeen en systeem Het monitorgedeelte van de relatiekaart had een lange laadtijd (HF 86.950.257)
501SP13 Algemene informatie Service pack 13 van product update 501 is beschikbaar vanaf 04-12-2023
501SP13 Documenten Oudere versie van document werd soms weergegeven wanneer deze bij een verzoek werd gevoegd, ook al was deze verwijderd (HF 86.846.002)
501SP13 HRM and Payroll Verwijdering van het veld BSN/Sofinummer op de pagina voor gezinsleden (HF 86.757.652)
501SP13 CMDM In CMDM-omgevingen werden itemvertalingen soms niet succesvol gesynchroniseerd van Exact Synergy Enterprise naar Exact Globe Next (HF 86.923.881)
501SP12 Algemene informatie Service pack 12 van product update 501 is beschikbaar vanaf 17-11-2023
501SP12 Algemeen en systeem Er werd een foutmelding "Invalid: Release" weergegeven wanneer wordt geprobeerd het installatiebestand te downloaden van de Support-portal (HF 86.825.276)
501SP12 Algemeen en systeem Er trad een fout op bij de repository heropbouwen, de absentie-xml distribueren of aanmaken, en vervolgens weer de repository heropbouwen (HF 86.744.781)
501SP12 Projecten Beveiligingsverbetering bij het invoeren van uren (HF 86.895.780)
501SP12 Arbodienst integratie Nieuw Speciale reden begin afwezigheid veld met 4 opties is beschikbaar in afwezigheidsaanvraag om te voldoen aan ARBO-vereisten (HF 86.835.832)
501SP12 Arbodienst integratie Verschillende verbeteringen met betrekking tot de herstelmeldingen, medewerker contracturen, en medewerkergegevens (HF 86.851.566)
501SP12 Arbodienst integratie Het kon voorkomen dat het xml-bestand voor gedeeltelijk herstel niet correct werd aangemaakt (HF 86.863.475)
501SP12 Financieel Het &-symbool werd niet correct omgezet bij het beheren van termen voor facturatie (HF 86.845.546)
501SP11 Algemene informatie Service pack 11 van product update 501 is beschikbaar vanaf 4-9-2023
501SP11 CRM Betalingsconditie van offertes gemaakt in Synergy werd niet goed overgezet bij het genereren van bijbehorende verkooporders in Globe (HF 86.679.944)
501SP11 Arbodienst integratie De Absence.xml die werd gegenereerd voor Arbodienst specifieerde het geslacht van de werknemer als "Mannelijk", zelfs als dit niet het geval was in de stamgegevens. Dit zorgde er ook voor dat Employee.xml het verkeerde geslacht had na synchronisatie (HF 86.719.991)
501SP11 CRM Er verschenen twee schuifbalken als het gegenereerde SSRS-overzichtsrapport meer dan één pagina was (HF 86.723.539)
501SP11 Algemeen en systeem ESE-databaseupgrade voor compatibiliteit met EG+ (HF 86.624.805)
501SP10 Algemene informatie Service pack 10 van product update 501 is beschikbaar vanaf 7-8-2023
501SP10 Service Management Solution Configuratie geeft slechts tot 2 niveaus weer voor Service Management Solution verzoek, ook al zijn er meerdere sublevels (86.677.191)
501SP10 Documenten E-mails die via Exchange Online zijn verzonden met een Word Merge-sjabloon bevatten niet de afbeelding(en) van de sjabloon (86.612.831)
501SP10 CRM Fout bij het exporteren van zoekresultaten van relaties naar Microsoft Excel (HF 86.596.507)
501SP10 Exact Lightweight Integration Server Een van de activa werd niet gesynchroniseerd by het koppelen van twee activa met hetzelfde serienummer aan verschillende artikelen (HF 86.615.701)
501SP10 Werkstroom Mogelijke foutmelding bij het maken van meerdere verzoeken en vervolgens bladeren (F2) in een veld (86.639.787)
501SP10 Professional Services Automation Foutmelding na het uitvoeren van achtergrondtaak Timesheet.core voor het verwerken van factuuraanvraag, hoewel deze correct is verwerkt (86.613.780)
501SP10 HRM Geselecteerde vrije velden verschijnen niet altijd als kolommen op de HRM-zoekresultatenpagina (86.611.528)
501SP10 Salaris Synchronisatie met Payroll Plus/Loket-integratie: wanneer de inactieve datum leeg is, werd het veld/block Term.Date in Payroll Plus ingevuld (HF 86.625.926)
501SP10 Service Management Solution Bij het deselecteren van een configuratie werden al goedgekeurde of gerealiseerde uren- en materiaalregels verwijderd (BR 86.596.975)
501SP9 Algemene informatie Service pack 9 van product update 501 is beschikbaar vanaf 3-7-2023
501SP9 ELIS Het Exact Globe-eindpunt staat niet in de lijst van productupdate 501 servicepack 8 en een foutmelding werd weergegeven (HF 86.545.189)
501SP8 Algemene informatie Service pack 8 van product update 501 is beschikbaar vanaf 6-6-2023
501SP8 Algemeen en systeem MFA-gebruikers waren niet compatibel met FiD-configurator tool(HF 86.284.724)
501SP8 SOI Foutmelding wanneer je een Synergy-document met .doc-bijlage probeert te bewerken met Word (HF 86.521.677)
501SP8 CMDM Foutmelding wanneer je op een administratie klikte met een factuurdebiteur gekoppeld aan de administratie met SQL Server 2016 en ouder (HF 86.466.259)
501SP8 Algemeen en systeem Verbeteringen voor de FiD-configurator tool (HF 86.284.713)
501SP8 Algemeen en systeem Veiligheidsverbetering voor bepalen van FID-configuratiebestand (HF 86.284.729)
501SP8 Exact Lightweight Integration Server Ondersteuning van clients bewerken in de configuratie van de oplossing (HF 86.523.575)
501SP7 Algemene informatie Service pack 7 van product update 501 is beschikbaar vanaf 2-5-2023
501SP7 CMDM Bij het bijwerken van divisie medewerkergegevens na een succesvolle synchronisatie van Synergy naar Globe+ kon een foutmelding verschijnen (HF 86.458.890)
501SP7 Professional Services Automation Bij een intercompany factuurvoorstel verscheen een foutmelding wanneer het factuurvoorstel 0 betreft (HF 86.350.991)
501SP7 Service Management Solution Bij een serviceconfiguratie met meerdere regels met hetzelfde artikel en een verschillend serienummer, kon een foutmelding verschijnen (HF 86.337.833)
501SP7 Arbodienst integratie Bij het aanmaken van een nieuwe medewerker in Synergy verscheen een foutmelding in ELIS bij de synchronisatie (HF 86.348.092)
501SP7 ELIS De Send to queue tool toonde een foutmelding voor Globe+ clients (HF 86.325.851)
501SP7 Algemeen en systeem De codes van de Duitse staten waren niet correct (HF 86.341.045)
501SP6 Algemene informatie Service pack 6 van product update 501 is beschikbaar vanaf 3-4-2023
501SP6 CMDM Bij de CMDM conversie werden de relatiecodes niet goed uitgelijnd (HF 86.222.964)
501SP6 CMDM De CMDM factuurdebiteur was niet zichtbaar voor de niet-hoofddivisie (HF 86.209.585)
501SP6 CMDM Er konden dubbele records worden aangemaakt via de DivisionPeople API (HF 86.222.094)
501SP6 Professional Services Automation Wanneer er een fout optrad in de achtergrondtaak kon een dubbelen OHW-boeking worden aangemaakt (HF 86.266.043)
501SP6 Algemeen en systeem Verbeteringen voor de FID configurator (HF 86.210.066)
501SP6 Exact Lightweight Integration Server Bij het goedkeuren van een factuurvoorstel met meerdere Planning en realisatie verzoeken met verschillende gebruikers, verscheen een foutmelding in ELIS (HF 86.240.751)
501SP6 Social Collaboration De link 'Meer laden' van de tijdlijn functioneerde niet, en de notificatielijst (bel-pictogram) toonde geen gegevens (HF 86.267.447 & HF 86.253.631)
501SP6 Professional Services Automation In een database met verschillende artikelen met dezelfde omschrijving kon het voorkomen dat het onjuiste artikel werd gekoppeld bij het indienen van een Planning en realisatie verzoek (HF 86.323.035)
501SP6 Exact Lightweight Integration Server Bij het installeren van ELIS werd er onterecht een controle uitgevoerd voor gedeactiveerde add-ons (HF 86.267.433)
501SP5 Algemene informatie Service pack 5 van product update 501 is beschikbaar vanaf 6-3-2023
501SP5 Professional Services Automation Het kon voorkomen dat de error task in het PSA-proces niet aan de juiste persoon werd gekoppeld (HF 86.226.603/86.240.470)
501SP5 SOI Na een update van Synergy en een nieuwe FID-configuratie kon het voorkomen dat SOI niet meer functioneerde (HF 86.215.452)
501SP5 Algemeen en systeem De ExactWebGuest-gebruiker wordt nu automatisch aangemaakt in een FID-omgeving (HF 86.210.065)
501SP5 Exact Synergy Enterprise Web Services Het was niet mogelijk om de waarde "0" bij het veld 'Aantal' in de hour entry app aan te passen (HF 82.494.503)
501SP4 Algemene informatie Service pack 4 van product update 501 is beschikbaar vanaf 7-2-2023
501SP4 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
501SP4 Documenten Wanneer na het aanmaken van een brief vanuit een verzoek op 'Sluiten' werd geklikt, werd er een extra document aangemaakt (HF 86.105.143)
501SP4 Service Management Solution De configuratie details werden niet getoond in het serviceverzoek (HF 86.134.188)
501SP4 Professional Services Automation Concepturen werden niet getoond in het uren en kosten scherm (HF 86.178.719)
501SP4 HRM Het kon voorkomen dat de bankrekening van een medewerker niet aan de juiste divisie werd gekoppeld (HF 86.119.108)
501SP4 Salaris Salaris Plus - Verbeterde mapping voor medewerker contactgegevens (HF 86.211.980)
501SP4 Projecten Performane verbetering bij het invoeren van uren (HF 86.082.834)
501SP4 Algemeen en systeem Beveiligingsverbetering bij het gebruik van een wachtwoord met vreemde tekens in een FID-omgeving (HF 86.158.031)
501SP4 CMDM Na het uitsluiten van een administratie in ELIS, konden er voor de andere administraties in de CMDM-omgeving synchronisatie issues optreden (HF 86.176.579)
501SP4 Algemeen en systeem Een gebruiker zonder de administratorrol kon de voorkeuren niet opslaan (HF 86.201.909)
501SP4 SOI Wanneer er een fout optrad met SOI werd een foutmelding over de whitelist getoond in plaats van de daadwerkelijke foutmelding (HF 86.156.927)
501SP3 Algemene informatie Service pack 3 van product update 501 is beschikbaar vanaf 3-1-2023
501SP3 Algemeen en systeem Verbetering bij het genereren van wachtwoorden voor portaalgebruikers (HF 86.097.466)
501SP2 Algemene informatie Service pack 2 van product update 501 is beschikbaar vanaf 21-12-2022
501SP2 Algemeen en systeem Met bepaalde taalinstellingen op de SQL server kon het voorkomen dat het niet mogelijk was om de licentie bij te werken (HF 86.106.129)
501SP2 Professional Services Automation Het was niet mogelijk om een weekstaat in te dienen wanneer de voorgaande week nog open was, ondanks dat de betreffende instelling was geselecteerd (HF 86.123.262)
501SP2 Service Management Solution De lijst met service configuraties bij het aanmaken van service verzoeken bevat nu paginering waardoor deze lijst sneller kan worden geladen (HF 86.103.713)
501SP2 Exact Lightweight Integration Server Aanpassing in de Word Merge add-on voor de ondersteuning van het versturen van e-mails via Exchange Online met OAuth (HF 86.120.450)
501SP2 Professional Services Automation Bij het verwerken van een Planning en realisatie verzoek met halve uren, kon de kostenboeking niet in Exact Globe+ geregistreerd worden (HF 86.101.560)
501SP1 Algemene informatie Service pack 1 van product update 501 is beschikbaar vanaf 5-12-2022
501SP1 Algemeen en systeem 15-12-2022 - Microsoft heeft de ondersteuning voor Basic authentication in Exchange Online beëindigd. Er zijn wijzigingen doorgevoerd in Exact Synergy Enterprise om het versturen van e-mails via Exchange Online met OAuth te ondersteunen. Om SMTP in Exchange Online te configureren dient u de optie ‘Exchange Online’ te selecteren in de sectie ‘Server’ van de HRM-instellingen in menupad Modules – HRM – Inrichting - Algemeen - Instellingen. Verder dient u hier de Tenant ID, Client ID, en Client secret op te geven die u kunt verkrijgen via de Azure-portal. Lees meer (HF 86.079.993)
501SP1 MS Exchange server connection Wanneer de verbinding naar Exchange Online meer dan een uur inactief was, functioneerde de synchronisatie van Exchange Online naar Exact Synergy Enterprise niet meer correct (HF 86.059.117)
501SP1 Service Management Solution Na het verwijderen van een serviceverzoek in Exact Synergy kon het voorkomen dat de service order in Exact Globe niet werd verwijderd (HF 86.048.839)
501SP1 MS Exchange server connection De Exact exchange migration tool werkte niet goed (HF 86.084.676)
501SP1 Service Management Solution Het ophalen van serienummers voor service management-verzoeken leidde tot 100% CPU-gebruik (HF 86.082.685)
Info   Een update uitvoeren van Exact Synergy Enterprise
Info   Systeemeisen Exact Synergy Enterprise
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Engels
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Engels
 
 
 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 31.002.207
 Assortment:  Date: 05-06-2024
 Release: 501  Attachment:
 Disclaimer