One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

BarTender - Het configureren van een BarTender lay-out voor uw eigen omgeving

Introductie

Dit document beschrijft hoe u een BarTender etiket kunt aanpassen zodat u het in uw eigen omgeving kunt gebruiken.

Uitleg

Wanneer u de beschikking heeft over een BarTender lay-out die u niet zelf heeft gemaakt kan het noodzakelijk zijn om het etiket aan te passen zodat het in uw eigen omgeving gebruikt kan worden. Een BarTender etiket wordt opgeslagen inclusief de verbindinggegevens (server, database, inlog), de laatst gebruikte printer en de BarTender 'serialized' velden.

Een BarTender is niet altijd compatible met een oudere BarTender versie. Daarom is het in BarTender mogelijk om de lay-outs in een ouder BarTender formaat op te slaan.

Het wijzigen van de verbindinggegevens

Open de lay-out in BarTender en druk op <CTRL><D> om het database scherm te openen. Hier opent u vervolgens het tabblad 'Options'.

Klik op de knop 'Setup'.

Wijzig de servernaam naar de naam (en instance) van de SQL server die u gebruikt.
Wijzig de database naar de database die u wilt gebruiken.
Wijzig het login type en stel deze in. Bij voorkeur op een dedicated SQL login om eventuele inlogproblemen met andere gebruikers die de labels af drukken te voorkomen. Let erop dat deze SQL gebruiker bestaat en voldoende rechten heeft.

Wanneer u gebruik maakt van een SQL login, vink dan de optie 'Allow saving password' in dit scherm aan. Vink tevens de optie 'Save user name and password to format' in het vorige scherm aan.

Klik vervolgens op de knop 'Test Connection'.

Het wijzigen van de printer

De laatst gebruikte printer wordt altijd gebruikt in een BarTender lay-out. Wanneer u de printer wilt wijzigen kan dat door op <CTRL><P> te drukken.

Selecteer de printer die u wilt gebruiken voor dit etiket. Wanneer het printer type significant afwijkt van de printer die gebruikt is om het etiket te maken, dient u wellicht de teksten en barcodes in de label te wijzigen of opnieuw aan te maken.

Hou er tevens bij het wisselen van printers, rekening mee dat BarTender licensing is gebaseerd het aantal gebruikte printers.

Nadat u de wijzigingen heeft aangebracht klikt u op 'Save' om de lay-out op te slaan.

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 24.376.981
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 406  Attachment:
 Disclaimer