One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Adm.Beheer - Fin.Beheer - Dagboeken

U kunt dagboeken onderhouden via [Systeembeheer, Administratie beheer, Financieel beheer]

In het lijstscherm worden een overzicht getoond van alle dagboeken in de gekozen administratie. Vanuit dit lijstscherm kan met + een nieuw dagboek aangemaakt worden. Met dubbelklik wordt de dagboekkaart van het geselecteerde dagboek geopend.

Tabblad Dagboeken

Dagboekcode Een dagboek wordt vastgelegd onder een code van maximaal 3 cijfers of letters. Per administratie dient de dagboekcode uniek te zijn. De dagboekcode kan niet achteraf nog gewijzigd worden.

Omschrijving
De omschrijving van een dagboek kan maximaal 40 karakters lang zijn.

Type
U kunt kiezen uit de volgende dagboektypen: Verkoop, Inkoop, Memoriaal, Kas, Bank of Giro. Het type dagboek kan niet achteraf nog gewijzigd worden.

Correctie dagboek
T.b.v. omboeken van inkoopcontracten kan bij een inkoopdagboek een dagboek voor het maken van deze correcties geselecteerd worden. Het correctie dagboek is van het type Memoriaal.

Rapportagedatum Exact
T.b.v. de integratie met Exact Globe kan hier aangegeven worden op welke wijze de rapportagedatum gevuld moet worden.

  • Is verwerkingdatum: De rapportagedatum van Globe wordt gevuld met de datum waarop de boekingen in AEC financieel verwerkt zijn.
  • Is boekingsdatum: De rapportagedatum van Globe wordt gevuld met de datum van de kopregel van het boekstuk.
  • Is datum subregel: De rapportagedatum van Globe wordt gevuld met de leveringsdatum of te wel de datum van de subregel van het boekstuk. Deze optie is alleen beschikbaar bij dagboeken van het type Inkoop, Kas, Bank of Giro.
  • Is rapportagedatum: Deze optie is alleen beschikbaar bij dagboeken van het type Verkoop. De optie zorgt ervoor dat op de factuurkaart een veld voor rapportagedatum toegevoegd wordt. Deze rapportagedatum wordt in de Globe koppeling overgenomen naar de rapportagedatum van de factuur.

Koppeling datum subregel en werkperiode
Met deze checkbox kunt u aangeven dat bij het boeken van een inkoopfactuur de werkperiode van de subregel gekoppeld moet worden aan de leveringsdatum. Deze checkbox kan aangevinkt worden ingeval het een Inkoopdagboek betreft en bij rapportagedatum Exact gekozen is voor Is datum subregel.

In het boekingsvenster van inkoopfacturen heeft de checkbox Koppeling datum subregel en werkperiode de volgende werking:

  • Als men een leveringsdatum invult of wijzigt, wordt automatisch de bijbehorende werkperiode ingevuld.
  • Als men een werkperiode selecteert dan wordt gecontroleerd of de leveringsdatum in die periode valt. Als dit niet het geval is wordt leveringsdatum gevuld met de begin- of einddatum van de werkperiode, afhankelijk of de vorige leveringsdatum voor de of na de begindatum ligt van de gekozen werkperiode.

De checkbox heeft geen invloed op de financiële periode van subregel van de inkoopfacturen. De financiële periode van de subregels blijft gelijk aan die van de kopregel van de inkoopfactuur.

Koppeling rapportagedatum en werkperiode 
Deze checkbox is alleen zichtbaar bij dagboeken van het type Verkoop en is actief als bij Rapportagedatum Exact gekozen heeft voor Is rapportagedatum.

In het venster van de verkoopfacturen heeft de checkbox Koppeling rapportagedatum en werkperiode de volgende werking:  

  • Als men de rapportagedatum invult of wijzigt, wordt automatisch de bijbehorende werkperiode ingevuld.
  • Als men een werkperiode selecteert of het werkboekjaar wijzigt dan wordt de rapportagedatum gevuld met de begindatum van de werkperiode.
  • Als men een rapportagedatum ingevuld heeft, is er geen koppeling meer tussen de financiële periode en de werkperiode. De financiële periode is gekoppeld aan de factuurdatum en de werkperiode is gekoppeld aan de rapportagedatum.

Tabblad Extra

Bij de administratiegegevens (menu Bestand, dministratiebeheer) kan op tabblad Digitale berichten de digitale brievenbus en/of mailbox voor inlezen factuurberichten en Scan Sys ImageCapture integratie ingesteld worden. Desgewenst kan hier per dagboek van deze instellingen per administratie afgeweken worden. Voor meer in informatie over inlezen factuurberichten zie document 26.043.597

Tabblad Boekstuknummers 

Voor het automatisch doornummeren van boekstuknummers moet per boekjaar een volgnummer ingesteld worden. Bij een nieuw boekstuk wordt dit volgnummer opgehoogd en als boekstuknummer ingevuld. Bij het aanmaken van een nieuw boekjaar moet voor alle dagboeken een nieuw volgnummer ingesteld worden. Als u dit tabblad opent, wordt er automatisch een volgnr voorgesteld. Het discette-icoontje voor vastleggen is dan actief. Voor meer infomatie over dit onderwerp zie Eindejaarsverwerking. 

Tabblad Invoer

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 20.507.144
 Assortment:  Date: 06-01-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer