One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Berekening van BTW inclusief of exclusief de betalingskorting

Introductie

In menu [Systeem, Algemeen, Instellingen, Grootboekinstellingen] onder de sectie 'Standaard' heeft u het veld 'Bel & Kortingsberekening'. In dit veld kunt u drie mogelijkheden aangeven namelijk 'Belasting berekend over netto factuurbedrag exclusief korting', 'Belasting berekend over netto factuurbedrag inclusief korting' en 'Belasting berekend over bruto factuurbedrag'. In dit document wordt aan de hand van een voorbeeld uitgelegd wat de consequenties zijn van deze drie mogelijkheden.

Uitleg van de velden

Onderstaande voorbeelden wordt uitgegaan van een verkoopfactuur van 100 euro en BTW percentage van 19%. Verder heeft de betalingsconditie met als vervaldatum 30 dagen na de factuurdatum. Wordt er binnen 7 dagen betaald dan verleent u een betalingskorting van 2%.

Belasting berekend over netto factuurbedrag exclusief korting

Deze optie selecteert u als u de BTW wilt berekenen op het netto factuur bedrag zonder dat de korting hiervan is afgetrokken. De BTW wordt berekend over het totale omzet betreft van € 100, dus exclusief de korting. De journaalpost is als volgt:

Grootboekrekening Debet Credit
Debiteuren 119,-  
Af te dragen BTW   19,-
Omzet   100,-

De volgende termijnen worden gecreëerd voor de verkoopfactuur:

Termijnen Formule Berekening Bedrag
Termijn 1 (factuur bedrag – korting) * 1.19 (100 – 2) * 1.19 116,62
Termijn 2 korting * 1.19 2 * 1.19 2,38

Belasting berekend over netto factuurbedrag inclusief korting

Deze optie selecteert u als u de BTW wilt berekenen op het netto factuur bedrag nadat de korting hiervan is afgetrokken. De journaalpost is als volgt:

Grootboekrekening Debet Credit
Debiteuren 118,62  
Af te dragen BTW   18,62
Omzet   100,-

De volgende termijnen worden gecreëerd voor de verkoopfactuur:

Termijnen Formule Berekening Bedrag
Termijn 1 (factuur bedrag – korting) * 1.19 (100 – 2) * 1.19 116,62
Termijn 2 factuur bedrag * kortingspercentage 100 * 0,02 2,-

Belasting berekend over bruto factuurbedrag

Selecteer deze optie indien u het BTW bedrag en kortingsbedrag wilt berekenen gebaseerd op het bruto factuurbedrag. De journaalpost is als volgt:

Bij gebruik van een BTWcode inclusief:

De journaalpost is als volgt:

Grootboekrekening Debet Credit
Debiteuren 100,-  
Af te dragen BTW   15,97,-
Omzet   84,03,-

De volgende termijnen worden gecreëerd voor de verkoopfactuur:

Termijnen Formule Bedrag
Termijn 1 Bedrag na korting + BTW bedrag 98,32
Termijn 2 BTW grondslag * (korting%/100) 1,67
Termijn 3 (BTW grondslag * (BTW%/100) 15,97

Bij gebruik van een BTWcode exclusief:

De journaalpost is als volgt:

Grootboekrekening Debet Credit
Debiteuren 119,-  
Af te dragen BTW   19,-
Omzet   100,-

De volgende termijnen worden gecreëerd voor de verkoopfactuur:

Termijnen Formule Bedrag
Termijn 1 Bedrag na korting + BTW bedrag 117,-
Termijn 2 BTW grondslag * (korting%/100) 2,-
Termijn 3 (BTW grondslag * (BTW%/100) 19,-

In het onderstaande voorbeeld wordt het verschil tussen op tijd betalen en niet op tijd betalen nader toegelicht wanneer er gebruik wordt gemaakt van de methode 'Belasting berekend over bruto factuurbedrag'

Er wordt een factuur ingevoerd van 100,- EUR.
BTW 19% (mag inclusief of exclusief zijn)
Korting = 2% (aangegeven in de betalingsconditie)

  Tijdig voldaan   Te laat voldaan  
Scenario 1        
Inclusief BTW        
Grondslag 84,03 [Factuurbedrag /1 + (BTW%/100)] 84,03  
Korting
1,68
BTW grondslag * (korting%/100)
0,00

Geen korting

Bedrag na korting 82,35 BTW grondslag - Korting 84,03  
         
BTW bedrag 15,97 BTW grondslag * (BTW%/100) 15,97  
Factuurbedrag 100,00 BTW grondslag + BTW bedrag 100,00  
Te betalen/ontvangen 98,32 Bedrag na korting + BTW bedrag 100,00  

Scenario 2        
Exclusief BTW        
Grondslag 100,00 [Factuurbedrag /1 + (BTW%/100)] 100,00  
Korting
2,00
BTW grondslag * (korting%/100)
0,00

Geen korting

Bedrag na korting 98,00 BTW grondslag - Korting 100,00  
         
BTW bedrag 19,00 BTW grondslag * (BTW%/100) 19,00  
Factuurbedrag 119,00 BTW grondslag + BTW bedrag 119,00  
Te betalen/ontvangen 117,00 Bedrag na korting + BTW bedrag 119,00  

Als u een verkoopfactuur heeft aangemaakt met een betalingsconditie dan ziet u deze terug onder de knop 'Specifiek' . Wijzigt u een bestaande verkoopfactuur dan zult u de betalingsconditie opnieuw moeten berekenen in het 'Kortingen/ opslagen' scherm.

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 05.971.720
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer