One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC-releasenotes 1.49

Untitled 1

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in Exact AEC release 1.49 ten opzichte van de voorgaande release.

Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende modules. Klik op een module om een samenvatting van de functionele veranderingen te bekijken. Volg de hyperlinks (details) om de gedetailleerde uitleg te lezen.


Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Globe Next 417 7
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white blue lightgrey white grey #e1141d white lightgrey #e1141d

 

Module Segment Title Summary Hyperlink
Algemeen Algemeen Releasedatum Exact AEC release 1.49 is algemeen beschikbaar sinds 29 maart 2021.
Algemeen Algemeen User interface Het standaard kleurenpallet van Exact AEC is gewijzigd. DocView.aspx?DocumentID={20d8887b-d811-4080-acc7-da6fe179b353}
Algemeen Algemeen Printer dialoog De opties uit het menu "Afdrukken als" zijn nu direct wijzigbaar in het printer dialoogvenster, waarmee met een enkele muisklik gekozen kan worden voor het e-mailen van een rapport in PDF-uitvoer. DocView.aspx?DocumentID={d44c9923-b1fb-4a42-a6cd-89f47bd3b232}
Algemeen Service pack 12:
27 november 2021
Factureren Opgelost: Sinds oktober werden e-mails soms niet verstuurd door Office365.
Algemeen Service pack 11:
19 november 2021
Inkoop Opgelost: Bij het aanmaken van een pakbon verscheen een foutmelding indien de contractregel geen eenheidscode had.
Algemeen Service pack 10:
27 oktober 2021
Facturen Bij het verzenden van de factuur via e-mail wordt een eventuele foutmelding die in het logbestand toegevoegd is, getoond met de vraag om het definitief maken van de factuur te annuleren.
Algemeen Service pack 10:
27 oktober 2021
Financieel Opgelost: Bij het aanmaken van e-mail vanuit het accorderingsvenster werd niet automatisch de pdf als bijlage toegevoegd indien bij het documenttype de extensie in kleine letters ingevuld was.
Algemeen Service pack 10:
27 oktober 2021
Service In het werkbonvenster wordt bij het vastleggen nu gecontroleerd of de werkboncode uniek is in de huidige administratie.
Algemeen Service pack 9:
15 oktober 2021
Projecten In Projecten Pro wordt de werkbegroting verzameld van de hoofd- en deelprojecten. De aanneemsom in het werkbegrotingsvenster is nu ook de optelling van de aanneemsommen van hoofd- en deelprojecten.
Algemeen Service pack 9:
15 oktober 2021
Projecten In de werkbegroting kan de kolom Notities nu in elke kolomgroep geplaatst worden.
Algemeen Service pack 9:
15 oktober 2021
Financieel In de systeem-instellingen van AEC is op tablad GS1 een instelling genaamd "Betalingsblokkering overnemen van crediteur" toegevoegd t.b.v. inlezen van factuurberichten uit de digitale brievenbus. Deze instelling zorgt ervoor dat de betalingsblokkering van de crediteur overgenomen wordt als er geen gebruik gemaakt wordt van inkomend factuurregister of als de factuur niet gekoppeld wordt aan een factuurregister.
Algemeen Service pack 9:
15 oktober 2021
Rapportage Vanuit het Afdrukken dialoogvenster kan een rapport ge-e-maild worden. Opgelost: Bij het MAPI protocol werd geen Outlook e-mailvenster geopend en werd de e-mail direct in Postvak Uit geplaatst.
Algemeen Service pack 9:
15 oktober 2021
Calculatie In importeren CUF is een controle toegevoegd als er door afrondingen in eenheidsprijzen substantiële verschillen onstaan. Hiervan wordt een melding gemaakt en gecorrigeerd door het aantal te wijzigen in 1 en de prijs te vullen met het totaalbedrag.
Algemeen Service pack 8:
28 september 2021
Service Opgelost: Het leegmaken van de hoofdgroep van een regel van een contract gaf een foutmelding bij vastleggen.
Algemeen Service pack 8:
28 september 2021
Facturen Opgelost: Bij afdrukken van facturen op trage systemen gaf het samenvoegen van de PDF-bijlagen soms een foutmelding.
Algemeen Service pack 7:
2 september 2021
Inkoop In de samenvoegteksten van inkoopcontracten krijgen de bedragvelden nu een scheidingsteken voor duizendtallen. Tevens zijn bij de inkoper en projectleider samenvoegvelden toegevoegd voor het interne emailadres, telefoon en mobiel nummer. DocView.aspx?DocumentID={d5cead77-b3c8-4c40-b810-36366f68df30}
Algemeen Service pack 7:
2 september 2021
Eenheidsprijzen Opgelost: Bij het Kopiëren van eenheidsprijzen uit de bibliotheek verscheen een foutmelding bij een lange omschrijving.
Algemeen Service pack 7:
2 september 2021
Projecten Opgelost: Bij het wijzigen van het projecttype naar "Aangenomen" was de eindtermijn niet zichtbaar als er direct ook de aanneemsom ingevuld was.
Algemeen Service pack 7:
2 september 2021
Projecten Opgelost: Sinds release 1.49 werd in de werkbegroting de rechter muismenu-optie voor het omboeken van een inkoopcontract niet meer getoond.
Algemeen Service pack 6:
25 augustus 2021
Inkoop Bij het aanmaken van document van een pakbonrapport wordt het document automatisch gekoppeld aan het project en de leverancier.
Algemeen Service pack 6:
25 augustus 2021
Facturen Het is nu mogelijk om een extra cc op te nemen in het e-mailadres voor de digitale factuur. DocView.aspx?DocumentID={4c6ba148-3673-4535-8359-cf649e7ea800}
Algemeen Service pack 6:
25 augustus 2021
Financieel Factuurberichten van leveranciers die volledig matchen met een pakbon hoeven niet meer geaccordeerd worden. Klik op details voor meer info over de condities hiervan. DocView.aspx?DocumentID={802a8051-2214-4f86-90b5-491fa83d300e}
Algemeen Service pack 5:
4 augustus 2021
Exact Online Deze service pack bevat een belangrijke aanpassing in de connectie met Exact Online. Als u gebruikt maakt van de Exact Online integratie of van de Digitale brievenbus is het noodzakelijk om voor eind 2021 te upgraden naar deze service pack of hoger.
Algemeen Service pack 5:
4 augustus 2021
Eenheidsprijzen In de gebruikersinstellingen van de projectenmodule kan bij de standaard instelling voor projecttype nu ook gekozen worden voor “Eenheden”.
Algemeen Service pack 5:
4 augustus 2021
Filters In de lijstschermen van de Boekingen- en de Servicemodules en op tabbladen van Boekingen zijn aanpassingen gemaakt om de foutmelding "Het filter is niet geldig" tegen te gaan.
Algemeen Service pack 5:
4 augustus 2021
Offertes Opgelost: Op tabblad Documenten van de offertekaart verscheen bij openen of wissen een "Field not found" foutmelding indien tabel Documentversies niet aangevinkt was in het filter.
Algemeen Service pack 5:
4 augustus 2021
Projectgroepen Opgelost: In de projectgroepen werd tabblad 'Boekingscode specificatie' niet gevuld bij het scrollen naar een volgende of vorige projectgroep.
Algemeen Service pack 5:
4 augustus 2021
Inlezen factuurberichten Bij het inlezen van factuurberichten van leveranciers is de matching met pakbonnen verbeterd ingeval van meerdere pakbonnen voor hetzelfde artikel.
Algemeen Service pack 4:
7 juli 2021
Service De werkbonsoort van projectwerkbonnen kan nu gewijzigd worden tot status Financieel afgesloten.
Algemeen Service pack 4:
7 juli 2021
Financieel In het boekingsvenster van inkoopfacturen kan bij de subregels achteraf een pakbon gekoppeld worden.
Algemeen Service pack 4:
7 juli 2021
Relaties De functie van werknemers is nu ook wijzigbaar als de werknemer aangemaakt is in Synergy.
Algemeen Service pack 4:
7 juli 2021
Calculaties Bij het aanmaken van een werkbegroting worden de functies en uurloon van de calculatie-uurlonen aangemaakt indien ze niet voorkomen in de stamtabel. Dit is vanaf nu beperkt tot alleen die functies die ook daadwerkelijk gebruikt zijn in de calculatie.
Algemeen Service pack 4:
7 juli 2021
Calculaties Opgelost: het wissen van een bibliotheek was niet mogelijk indien deze in calculaties als bibliotheek gekoppeld was.
Algemeen Service pack 4:
7 juli 2021
Inkoop Opgelost: de prijs van pakbonregels was soms leeg in Scan Sys ImageCapture.
Algemeen Service pack 4:
7 juli 2021
Inkoop Opgelost: Bij het aanmaken van een pakbon verscheen een foutmelding indien in de geselecteerde inkoopcontractregel de eenheid leeg was.
Algemeen Service pack 3:
18 juni 2021
Materieel Opgelost: Bij een nieuwe materieelbon kon alleen maar gekozen worden voor status 'Reservering' indien de doornummering ingesteld stond per gebruiker.
Algemeen Service pack 2:
17 mei 2021
Projecten In de rapportage van het lijstscherm Projecten is datakanaal "Facturen" nu gesorteerd op factuurdatum. Verder is kolom CSFACTUUROMSCHRIJVING toegevoegd die bij termijnfacturen de factuurregelomschrijving bevat i.p.v. de factuuromschrijving.
Algemeen Service pack 2:
17 mei 2021
Service Vanaf release 1.48 werd het dialoogvenster met opties voor boeken van verbruik ook toegepast vanuit het werkbonvenster bij de optie 'Middelen boeken'. Dit is nu weer standaard uitgezet. Hiervoor is in Instellingen/Bonnen/Systeem de optie "Dialoogvenster bij middelen boeken vanaf werkbon" toegevoegd.
Algemeen Service pack 2:
17 mei 2021
Service Bij de optie 'Werkbon kopiëren' vanuit het lijstscherm Bonnen wordt prijspeildatum niet meer overgenomen maar gevuld met de systeemdatum.
Algemeen Service pack 2:
17 mei 2021
Service Opgelost: Vanaf de projectkaart was het mogelijk om een werkbon toe te voegen terwijl het project financieel afgesloten was.
Algemeen Service pack 2:
17 mei 2021
Middelen In menuoptie 'Inlezen artikelberichten GS1' is een optie toegevoegd om alleen de handelskorting van de leverancier toe te passen.
Algemeen Service pack 2:
17 mei 2021
Relaties Relatiegegevens die in de Exact Synergy CRM-integratie beheerd worden, worden nu standaard geblokkeerd. Hiervoor is bij toegangsrecht "Relatiegegevens beheerd in Synergy wijzigen" de default gewijzigd in 'Nee'.
Algemeen Service pack 2:
17 mei 2021
Filters Opgelost: In filters werden gerelateerde tabellen soms als aangevinkt getoond terwijl dit niet het geval was. Als er dan een kolom uit deze tabel zichtbaar gemaakt werd, verdween deze kolom later weer. DocView.aspx?DocumentID={dacebb43-0c38-4665-8c00-77a7b1c23d66}
Algemeen Service pack 2:
17 mei 2021
Facturen In het lijstscherm van Facturen is de performance van de gerelateerde tabel "Werkbonnen" sterk verbeterd.
Algemeen Service pack 1:
3 mei 2021
Inlezen artikelberichten GS1 In de importwizard voor artikelberichten is in stap 8 bij "Soort korting" een optie toegevoegd om geen extra korting voor leverwijze in te lezen. Bij deze optie wordt alleen de handelskorting toegepast.
Algemeen Service pack 1:
3 mei 2021
Afdrukken Opgelost: Bij afdrukken naar Excel onstond een foutmelding indien in het afdrukkendialoogvenster de afdrukomschrijving leeggelaten was.
Algemeen Gerelateerde onderwerpen Systeemeisen Exact AEC Een overzicht van de systeemeisen voor Exact AEC. DocView.aspx?DocumentID={6f0708d7-55bc-4a75-85f4-7583368e45cb}
Algemeen Gerelateerde onderwerpen Release notes per release Klik op details voor een overzicht van de release notes van eerdere releases van Exact AEC. DocView.aspx?DocumentID={28685038-b7f0-4416-8f0e-1bee07f37a5a}
Projecten Projecten Werkbegroting Bij het openen van de werkbegroting wordt nu altijd direct ook de data voor het tabblad Werkelijkheid geopend. De menuoptie om deze te openen is verwijderd.

Projecten Projecten Lijstscherm In het lijstscherm van projecten is een gerelateerde tabel voor AK-groepen toegevoegd.

DocView.aspx?DocumentID={ff3959fa-7b82-4324-8cc4-9727f2f2380f}
Projecten Projecten Generen deelprojecten/bouwnummers Bij het genereren deelprojecten of bouwnummers wordt de projectgroep van het hoofdproject overgenomen.

Projecten Projecten Rapportage In de rapportage vanuit het lijstscherm van projecten wordt datakanaal “BoekingenPerProject” nu gesorteerd op de kolommen van de groepering uit het rapport. In datakanaal "Projectentotalen" zijn twee kolommen met totaalbedragen van openstaande facturen toegevoegd.

DocView.aspx?DocumentID={7a26d787-778f-4fa0-8af3-f6c502ee86b8}
Projecten Projecten Projectkaart Opgelost: Op de projectkaart werden geen weeknummers meer getoond in selectievensters van datumvelden.
Projecten Projecten Rapportage projectkaart Opgelost: Bij afdrukken vanaf projectkaart kon een foutmelding verschijnen bij boekingen indien bij inkoopfacturen waarvan de crediteur een persoon was.
Calculatie Calculatie Plus/Pro Import CUF Er zijn diverse verbeteringen aangebracht aan het importeren van CUF bestanden. Zo is het nu mogelijk om bundelingen om te zetten naar niveaus in de calculatieregels. DocView.aspx?DocumentID={c8d88250-e850-46e7-8e28-776eff37d3dc}
Inkoop Inkoop E-mail Bij het versturen van een rapport via e-mail vanaf de inkoopcontract- of pakbonkaart wordt het e-mailadres van de contactpersoon van de leverancier voorgesteld.

DocView.aspx?DocumentID={496e84de-864b-4948-b33c-4a02c4269775}
Financieel Financieel Inlezen factuurberichten Factuurberichten die afgekeurd worden omdat het factuurnummer al voorkomt bij de crediteur worden niet meer naar de map historie verplaatst, maar blijven in de importmap staan.

Service Service Contractcode In het lijstscherm van werkbonnen is voor de objectwerkbonnen de kolom contractcode toegevoegd. In deze kolom wordt de contractcode waar de werkbon aan gekoppeld is weergegeven.

 

Service Service Bonnen boeken Opgelost: Bij het boeken van werkbonnen voor een object kon het voorkomen dat de boeking en de factuur gekoppeld werden aan het contract van de vorige bewoner indien er een overlap in de contractperiode was.
Service Service Rapportage lijstscherm bonnen T.b.v. rapportage van opbrengst per werkbon is datakanaal "OpbrengstBoekingen" toegevoegd. Het datumfilter uit het afdrukkendialoogvenster wordt in dit datakanaal toegepast op factuurdatum. Ook is er een rapport "~RendementsOverzicht" toegevoegd met daarin per werkbon het totaal van geboekte kosten en gefactureerde omzet.
Eenheidsprijzen Eenheidsprijzen Rapportage Bij het versturen van een rapport via e-mail vanaf de productiebon wordt het e-mailadres van de contactpersoon van de debiteur voorgesteld.

 

DocView.aspx?DocumentID={496e84de-864b-4948-b33c-4a02c4269775}
Middelen Middelen Omschrijving handelsartikelen De omschrijving van handelsartikelen is vergroot naar 70 karakters, zodat bij het importeren van artikelberichten in het formaat van de Ketenstandaard de volledige omschrijving overgenomen wordt.

 

DocView.aspx?DocumentID={8fea64e4-eefb-427a-a7c4-1819e2c13233}
Materieel Materieel Materieelbonnummers De automatische doornummering van materieelbonnen kan nu per administratie vastgelegd worden i.p.v. per gebruiker.

 

DocView.aspx?DocumentID={3699d031-288a-45c5-b872-64d04bc58bc5}
Materieel Materieel Bonnen In het lijstscherm Bonnen is in het rechter muismenu een optie toegevoegd om een reeks geselecteerde materieelbonnen in één keer te alloceren.
Materieel Materieel Materieel Opgelost: indien een materieelprijs onderbouwd was met een bewakingscode die in meerdere bewakingsgroepen voorkwam, werd bij het bijwerken van materieelprijzen dubbele regels in de onderbouwing aangemaakt en onstonden er dubbele boekingen bij afsluiten periode.
Stamgegevens Stamgegevens Bewakingscodes De mogelijkheid om bewakingscodes te verwijderen is verbeterd.

 

DocView.aspx?DocumentID={554d6654-2e5c-42a6-b477-d1e7f7b4d97d}
 
 
 
 
 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 29.921.674
 Assortment:  Date: 27-11-2021
 Release: 1.49  Attachment:
 Disclaimer