One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC-releasenotes 1.49

Untitled 1

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in Exact AEC release 1.49 ten opzichte van de voorgaande release.

Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende modules. Klik op een module om een samenvatting van de functionele veranderingen te bekijken. Volg de hyperlinks (details) om de gedetailleerde uitleg te lezen.


Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Globe Next 417 7
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white blue lightgrey white grey #e1141d white lightgrey #e1141d

 

Module Segment Title Summary Hyperlink
Algemeen Algemeen Releasedatum Exact AEC release 1.49 is algemeen beschikbaar sinds 29 maart 2021.
Algemeen Algemeen User interface Het standaard kleurenpallet van Exact AEC is gewijzigd. DocView.aspx?DocumentID={20d8887b-d811-4080-acc7-da6fe179b353}
Algemeen Algemeen Printer dialoog De opties uit het menu "Afdrukken als" zijn nu direct wijzigbaar in het printer dialoogvenster, waarmee met een enkele muisklik gekozen kan worden voor het e-mailen van een rapport in PDF-uitvoer. DocView.aspx?DocumentID={d44c9923-b1fb-4a42-a6cd-89f47bd3b232}
Algemeen Service pack 2:
17 mei 2021
Projecten In de rapportage van het lijstscherm Projecten is datakanaal "Facturen" nu gesorteerd op factuurdatum. Verder is kolom CSFACTUUROMSCHRIJVING toegevoegd die bij termijnfacturen de factuurregelomschrijving bevat i.p.v. de factuuromschrijving.
Algemeen Service pack 2:
17 mei 2021
Service Vanaf release 1.48 werd het dialoogvenster met opties voor boeken van verbruik ook toegepast vanuit het werkbonvenster bij de optie 'Middelen boeken'. Dit is nu weer standaard uitgezet. Hiervoor is in Instellingen/Bonnen/Systeem de optie "Dialoogvenster bij middelen boeken vanaf werkbon" toegevoegd.
Algemeen Service pack 2:
17 mei 2021
Service Bij de optie 'Werkbon kopiëren' vanuit het lijstscherm Bonnen wordt prijspeildatum niet meer overgenomen maar gevuld met de systeemdatum.
Algemeen Service pack 2:
17 mei 2021
Service Opgelost: Vanaf de projectkaart was het mogelijk om een werkbon toe te voegen terwijl het project financieel afgesloten was.
Algemeen Service pack 2:
17 mei 2021
Middelen In menuoptie 'Inlezen artikelberichten GS1' is een optie toegevoegd om alleen de handelskorting van de leverancier toe te passen.
Algemeen Service pack 2:
17 mei 2021
Relaties Relatiegegevens die in de Exact Synergy CRM-integratie beheerd worden, worden nu standaard geblokkeerd. Hiervoor is bij toegangsrecht "Relatiegegevens beheerd in Synergy wijzigen" de default gewijzigd in 'Nee'.
Algemeen Service pack 2:
17 mei 2021
Filters Opgelost: In filters werden gerelateerde tabellen soms als aangevinkt getoond terwijl dit niet het geval was. Als er dan een kolom uit deze tabel zichtbaar gemaakt werd, verdween deze kolom later weer.
Algemeen Service pack 2:
17 mei 2021
Facturen In het lijstscherm van Facturen is de performance van de gerelateerde tabel "Werkbonnen" sterk verbeterd.
Algemeen Service pack 1:
3 mei 2021
Inlezen artikelberichten GS1 In de importwizard voor artikelberichten is in stap 8 bij "Soort korting" een optie toegevoegd om geen extra korting voor leverwijze in te lezen. Bij deze optie wordt alleen de handelskorting toegepast.
Algemeen Service pack 1:
3 mei 2021
Afdrukken Opgelost: Bij afdrukken naar Excel onstond een foutmelding indien in het afdrukkendialoogvenster de afdrukomschrijving leeggelaten was.
Algemeen Gerelateerde onderwerpen Systeemeisen Exact AEC Een overzicht van de systeemeisen voor Exact AEC. DocView.aspx?DocumentID={6f0708d7-55bc-4a75-85f4-7583368e45cb}
Algemeen Gerelateerde onderwerpen Release notes per release Klik op details voor een overzicht van de release notes van eerdere releases van Exact AEC. DocView.aspx?DocumentID={28685038-b7f0-4416-8f0e-1bee07f37a5a}
Projecten Projecten Werkbegroting Bij het openen van de werkbegroting wordt nu altijd direct ook de data voor het tabblad Werkelijkheid geopend. De menuoptie om deze te openen is verwijderd.

Projecten Projecten Lijstscherm In het lijstscherm van projecten is een gerelateerde tabel voor AK-groepen toegevoegd.

DocView.aspx?DocumentID={ff3959fa-7b82-4324-8cc4-9727f2f2380f}
Projecten Projecten Generen deelprojecten/bouwnummers Bij het genereren deelprojecten of bouwnummers wordt de projectgroep van het hoofdproject overgenomen.

Projecten Projecten Rapportage In de rapportage vanuit het lijstscherm van projecten wordt datakanaal “BoekingenPerProject” nu gesorteerd op de kolommen van de groepering uit het rapport. In datakanaal "Projectentotalen" zijn twee kolommen met totaalbedragen van openstaande facturen toegevoegd.

DocView.aspx?DocumentID={7a26d787-778f-4fa0-8af3-f6c502ee86b8}
Projecten Projecten Projectkaart Opgelost: Op de projectkaart werden geen weeknummers meer getoond in selectievensters van datumvelden.
Projecten Projecten Rapportage projectkaart Opgelost: Bij afdrukken vanaf projectkaart kon een foutmelding verschijnen bij boekingen indien bij inkoopfacturen waarvan de crediteur een persoon was.
Calculatie Calculatie Plus/Pro Import CUF Er zijn diverse verbeteringen aangebracht aan het importeren van CUF bestanden. Zo is het nu mogelijk om bundelingen om te zetten naar niveaus in de calculatieregels. DocView.aspx?DocumentID={c8d88250-e850-46e7-8e28-776eff37d3dc}
Inkoop Inkoop E-mail Bij het versturen van een rapport via e-mail vanaf de inkoopcontract- of pakbonkaart wordt het e-mailadres van de contactpersoon van de leverancier voorgesteld.

DocView.aspx?DocumentID={496e84de-864b-4948-b33c-4a02c4269775}
Financieel Financieel Inlezen factuurberichten Factuurberichten die afgekeurd worden omdat het factuurnummer al voorkomt bij de crediteur worden niet meer naar de map historie verplaatst, maar blijven in de importmap staan.

Service Service Contractcode In het lijstscherm van werkbonnen is voor de objectwerkbonnen de kolom contractcode toegevoegd. In deze kolom wordt de contractcode waar de werkbon aan gekoppeld is weergegeven.

 

Service Service Bonnen boeken Opgelost: Bij het boeken van werkbonnen voor een object kon het voorkomen dat de boeking en de factuur gekoppeld werden aan het contract van de vorige bewoner indien er een overlap in de contractperiode was.
Service Service Rapportage lijstscherm bonnen T.b.v. rapportage van opbrengst per werkbon is datakanaal "OpbrengstBoekingen" toegevoegd. Het datumfilter uit het afdrukkendialoogvenster wordt in dit datakanaal toegepast op factuurdatum. Ook is er een rapport "~RendementsOverzicht" toegevoegd met daarin per werkbon het totaal van geboekte kosten en gefactureerde omzet.
Eenheidsprijzen Eenheidsprijzen Rapportage Bij het versturen van een rapport via e-mail vanaf de productiebon wordt het e-mailadres van de contactpersoon van de debiteur voorgesteld.

 

DocView.aspx?DocumentID={496e84de-864b-4948-b33c-4a02c4269775}
Middelen Middelen Omschrijving handelsartikelen De omschrijving van handelsartikelen is vergroot naar 70 karakters, zodat bij het importeren van artikelberichten in het formaat van de Ketenstandaard de volledige omschrijving overgenomen wordt.

 

DocView.aspx?DocumentID={8fea64e4-eefb-427a-a7c4-1819e2c13233}
Materieel Materieel Materieelbonnummers De automatische doornummering van materieelbonnen kan nu per administratie vastgelegd worden i.p.v. per gebruiker.

 

DocView.aspx?DocumentID={3699d031-288a-45c5-b872-64d04bc58bc5}
Materieel Materieel Bonnen In het lijstscherm Bonnen is in het rechter muismenu een optie toegevoegd om een reeks geselecteerde materieelbonnen in één keer te alloceren.
Materieel Materieel Materieel Opgelost: indien een materieelprijs onderbouwd was met een bewakingscode die in meerdere bewakingsgroepen voorkwam, werd bij het bijwerken van materieelprijzen dubbele regels in de onderbouwing aangemaakt en onstonden er dubbele boekingen bij afsluiten periode.
Stamgegevens Stamgegevens Bewakingscodes De mogelijkheid om bewakingscodes te verwijderen is verbeterd.

 

DocView.aspx?DocumentID={554d6654-2e5c-42a6-b477-d1e7f7b4d97d}
 
 
 
 
 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 29.921.674
 Assortment:  Date: 04-06-2021
 Release: 1.49  Attachment:
 Disclaimer