One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Navigeren - Schakelen tussen geopende kaarten

Het is in Exact AEC mogelijk om met meerdere modules tegelijkertijd te werken. U
heeft de volgende mogelijkheden om te schakelen tussen de verschillende geopende
vensters:

  • Van een geopende kaart naar het hoofdscherm schakelen:
    • Klik in de knoppenbalk van de geopende kaart op 
  • Van het hoofdscherm naar een geopende kaart schakelen:
    • Klik in de knoppenbalk van het hoofdscherm op 
  • Van een geopende kaart naar een andere geopende kaart schakelen:
    • Klik in de knoppenbalk van het hoofdscherm op het driehoekje van deze knop   om een lijst met geopende kaarten op te vragen.

Tevens is het mogelijk middels de toetscombinatie 'ALT-TAB' te wisselen tussen alle in Windows openstaande schermen (waaronder de Exact AEC schermen).

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: Know how  Security  level: All - 0
 Sub category: Functional  Document ID: 20.228.280
 Assortment:  Date: 23-03-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer