One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Een correctie aangifte (suppletie aangifte) aanmaken

Introductie

Om een suppletie aangifte aan te maken selecteert u de optie Correctie in menupad Financieel ➔ BTW / Statistieken ➔ BTW-aangifte. Een suppletie aangifte is van toepassing wanneer het correctie bedrag voor de btw meer dan 1.000,- betreft. Er wordt door Exact Globe geen controle uitgevoerd op het totale correctiebedrag. U dient zelf te bepalen of een suppletie aangifte aangemaakt dient te worden. 

De suppletie aangifte is alleen van toepassing op elektronische btw-aangiftes die zijn verzonden via Digipoort. De aangifteperiode voor een suppletie aangifte kunt u herkennen aan de toevoeging S, bijvoorbeeld 2016-01S.

U dient zelf aan te geven welke btw-termijnen u wilt meenemen in de suppletie-aangifte. In tegenstelling tot normale aangifteperiode (waar u middels de knop Toekennen in menupad Financieel ➔ BTW/Statistieken ➔ Factuurlijst of Financieel ➔ BTW/Statistieken ➔ BTW-overzicht een aangifteperiode kunt toekennen aan die termijnen), is het is niet mogelijk om btw-termijnen via deze menupaden toe te kennen aan een suppletie aangifteperiode. Het toekennen van btw-termijnen aan een suppletie aangifte kan alléén wanneer u vanuit de suppletie aangifte doorzoomt naar het btw-overzicht voor het betreffende vak. Hieronder kunt u hier meer over lezen.

Hoe kan ik een suppletie aangifte aanmaken?

Er zijn twee manieren om een suppletie aangifte aan te maken. Deze worden hieronder toegelicht. Voor meer informatie over de betreffende velden kunt u de uitleg in de sectie Velden van dit document raadplegen.

Methode 1

 1. Klik in menupad Financieel ➔ BTW / Statistieken ➔ BTW-aangifte op Nieuw en selecteer de optie Correctie.
 2. Selecteer in de sectie Aangifteperiode het boekjaar en de aangifteperiode waarvoor u de suppletie aangifte wilt aanmaken.
 3. Selecteer de aangifteperiodes die u wilt meenemen in de suppletie aangifte.
 4. In de sectie Filter wordt nu automatisch het datumtraject geselecteerd waarop de suppletie aangifte betrekking heeft.  
 5. In de sectie Boeking kunt u aangeven welke gegeven gebruikt dienen te worden voor het aanmaken van de boeking wanneer u de suppletie aangifte definitief maakt.
 6. Klik op Start. De btw-aangifte wordt nu geopend. De gegevens in deze btw-aangifte zijn gebaseerd op de aangifteperiode(s) die u in het selectiescherm heeft geselecteerd.
 7. Onderaan het scherm kunt u de totalen zien. Bij Totaal nieuw correctie kunt u het totale correctiebedrag zien. Dit bedrag is gebaseerd op de btw-termijnen die nog niet zijn meegenomen in de oorspronkelijke aangiftes(s), maar worden meegenomen in de suppletie aangifte.
 8. Om btw-termijnen toe te wijzen aan de suppletie aangifte klikt op het vergrootglas achter het betreffende btw-vak. Hiermee opent u het btw-overzicht voor het betreffende vak en de het datumtraject dat u in het selectiescherm heeft geselecteerd. U ziet hier alle btw-termijnen nog niet zijn toegewezen aan een aangifteperiode (of de btw-termijnen die al zijn toegekend aan de aangifteperiode van deze suppletie aangifte). 
 9. Selecteer de btw-termijnen die u wilt meenemen in de suppletie aangifte en klik op Toekennen. De termijnen worden nu toegekend aan de aangifteperiode van de suppletie aangifte.
  Let op: U dient er zelf zorg voor te dragen dat u de juiste btw-termijnen selecteert voor deze suppletie aangifte.
 10. Wanneer u het btw-overzicht sluit ziet u dat de bedragen in de suppletie aangifte zijn aangepast.
 11. Herhaal deze stappen voor de andere aangiftevakken waarvoor u btw termijnen wilt meenemen in de suppletie aangifte.
 12. Klik op Definitief.
 13. De suppletie aangifte wordt nu definitief gemaakt en de boeking wordt aangemaakt. Voor meer informatie over de boeking zie de uitleg in de sectie Boeking verderop in dit document.
 14. Om de aangifte te verzenden klikt u op Verzenden. Voor meer informatie, zie Verzenden via Digipoort.

Methode 2

 1. Klik in menupad Financieel ➔ BTW / Statistieken ➔ BTW-aangifte op Nieuw en selecteer de optie Correctie.
 2. Selecteer in de sectie Aangifteperiode het boekjaar en de aangifteperiode waarvoor u de suppletie aangifte wilt aanmaken.
 3. Selecteer de aangifteperiodes die u wilt meenemen in de suppletie aangifte.
 4. In de sectie Filter wordt nu automatisch het datumtraject geselecteerd waarop de suppletie aangifte betrekking heeft.  
 5. In de sectie Boeking kunt u aangeven welke gegeven gebruikt dienen te worden voor het aanmaken van de boeking wanneer u de suppletie aangifte definitief maakt.
 6. Klik op Start. De btw-aangifte wordt nu geopend. De gegevens in deze btw-aangifte zijn gebaseerd op de aangifteperiode(s) die u in het selectiescherm heeft geselecteerd.
 7. Onderaan het scherm kunt u de totalen zien. Bij Totaal nieuw correctie kunt u het totale correctiebedrag zien. Dit bedrag is gebaseerd op de btw-termijnen die nog niet zijn meegenomen in de oorspronkelijke aangiftes(s), maar worden meegenomen in de suppletie aangifte.
 8. Klik op Wijzigen. De melding "U gaat de Electronische aangifte handmatig aanpassen. Van deze aanpassing wordt automatisch een journaalpost aangemaakt" wordt getoond. Klik op OK.
 9. U kunt de bedragen in het aangifte scherm aanpassen naar de nieuwe bedragen.
 10. Klik op Definitief.
 11. Geef een grootboekrekening op en klik op OK.
 12. De suppletie aangifte wordt nu definitief gemaakt en de boeking wordt aangemaakt. Voor meer informatie zie de uitleg bij de knop Wijzigen in het document De elektronische BTW-aangifte openen.
 13. Om de aangifte te verzenden klikt u op Verzenden. Voor meer informatie, zie Verzenden via Digipoort.

Hoe kan ik btw-termijnen toekennen aan de suppletie aangifte?

Het toekennen van btw-termijnen is alléén mogelijk via het doorzoom scherm van de suppletie aangifte. In tegenstelling tot normale aangifteperiodes is het niet mogelijk om btw-termijnen via de menupaden Financieel ➔ BTW/Statistieken ➔ Factuurlijst of Financieel ➔ BTW/Statistieken ➔ BTW-overzicht toe te kennen aan een aangifteperiode van een suppletie aangifte.

U kunt dit als volgt doen

 1. Maak een nieuwe suppletie aangifte aan.
 2. Klik in het aangifte scherm op het vergrootglas achter het aangifte vak.
 3. Selecteer de btw-termijn(en) en klik op Toekennen.

Hoe kan ik het toekennen van btw-termijnen aan de suppletie aangifte ongedaan maken?

Wanneer u een suppletie aangifte aanmaakt maar deze niet definitief maakt en vervolgens het aangiftescherm wordt gesloten wordt de vraag "Loskoppelen: Aangifteperiode. Doorgaan?"  getoond. Klik op Ja om het toekennen ongedaan te maken.

Een andere manier is de volgende:

 1. Maak een nieuwe suppletie aangifte aan.
 2. Klik in het aangifte scherm op het vergrootglas achter het aangifte vak.
 3. Selecteer de btw-termijn(en) en klik op Loskoppelen.
 4. De vraag "Loskoppelen: Aangifteperiode. Doorgaan?" wordt getoond.
 5. Klik op Ja.

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Support - On-line help
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 27.341.589
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 413  Attachment:
 Disclaimer