One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

E-WMS - Order Pick&Pack uitgelegd

Dit document beschrijft de configuratie en werkwijze van E-WMS "Order Pick&Pack", zoals geïntroduceerd in product update 411.

E-WMS beschikt al enige tijd over Pick&Pack. Deze methode, die vanaf product update 411 "Bulk Pick&Pack" heet, gebruikt E-WMS voorraadaanvullen voor de eerste fase, en E-WMS leveringen voor de tweede fase. Bij het gebruik van "Order Pick&Pack" wordt slechts één control center gebruikt.

Basis proces van Order Pick&Pack

Bij Order Pick&Pack, wordt ieder order artikel tweemaal gescand: in fase 1 van de picklocaties en in fase 2 van de algemene paklocatie. Op het einde van fase 1, na de validatie in het control center of door de E-WMS Service, kan de order worden 'verplaatst' of worden verwerkt zoals gebruikelijk. Bij het kiezen voor 'verplaatsen', genereert en verwerkt E-WMS de E-WMS verplaatsing naar de paklocatie en stuurt de order terug naar de status 'advies' waarbij nu de paklocatie wordt geadviseerd.

 

Configuratie van Order Pick&Pack

Proces instellingen

Het gebruik van Order Pick&Pack wordt geconfigureerd in de WMS Leveringen instellingen in de sectie 'Leveringen: Pick en Pack'.

Daarnaast is tevens de instelling 'Verplaatsingen: Direct verwerken' in de sectie 'Automatisch verschillen afhandelen' van de WMS Leveringen instellingen van toepassing.

Wanneer de instelling 'Verplaatsingen: Direct verwerken' ín de sectie 'Automatisch verschillen afhandelen' is aangevinkt, kunnen gepickte orders automatisch worden teruggemeld, gevalideerd en verwerkt als verplaatsingen. Dit kan worden uitgevoerd via het control center of door de E-WMS Fulfillment RF service.

Voor het verplaatsingsrapport dat wordt getoond aan het einde van de eerste fase kunt u gebruik maken van de instellingen in de sectie 'Verplaatsingen' in de WMS Leveringen instellingen. Met deze rapport instellingen kunt u de lay-out van het rapport aanpassen en aangeven of u een rapport wilt tonen of niet.

Om 'Order Pick&Pack' te activeren, dient u in de sectie 'Leveringen: Pick en Pack' de optie 'Verplaatsingsorder' aan te vinken, bij 'Inpaklocatie' een bestaande locatie te selecteren, en bij de instelling 'Pick en pack: Type' de optie 'Order' te selecteren.

Deze configuratie heeft de volgende gevolgen:

 • in de WMS Leveringen instellingen in de sectie 'Automatisch verschillen afhandelen', wordt de instelling 'Verplaatsingen: Direct verwerken' actief
 • de instelling 'Direct verwerken' wordt inactief omdat automatisch verwerken niet kan worden gebruikt in combinatie met Order Pick&Pack
 • de instelling 'Order pick & pack' is beschikbaar in de WMS instellingen van het artikelonderhoud
 • de instelling 'Order pick & pack' is beschikbaar in de WMS instellingen van het debiteurenonderhoud
 • de knop 'Verplaatsen' is beschikbaar in het control center Leveringen
 • De kolom 'Verplaatst' is beschikbaar in het control center Leveringen om de tweede fase van een order aan te geven wanneer gebruik wordt gemaakt van 'Order Pick&Pack'

Artikel en debiteur instellingen

Of het twee-fasen pickproces toegepast dient te worden kan worden geconfigureerd per artikel en/of per debiteur. De meest restrictieve instelling wordt altijd toegepast. Wanneer een debiteur is ingesteld op 'Toegestaan' of 'Verplicht', en één artikel is ingesteld op 'Niet toegestaan', dan wordt dat ene artikel voor die debiteur niet ingepakt.

In het artikelonderhoud kunt u dit configureren via de instelling 'Order pick& pack' die u kunt benaderen via de knop 'WMS'. Bij het onderhoud van de debiteur is een zelfde instelling beschikbaar die u kunt openen via de knop 'WMS' bij het onderhoud van de debiteur.

De standaard waarde voor deze instelling (bij bestaande artikelen) is leeg, wat hetzelfde aangeeft als wanneer 'Toegestaan' is geselecteerd.

 • Toegestaan: de gepickte regel kan worden verplaatst naar de paklocatie, maar kan ook worden verwerkt als gepickt van de picklocaties
 • Verplicht: het is verplicht om de gepickte orderregel te verplaatsen naar de paklocatie. Het verwerken vanuit fase 1 resulteert in een fout
 • Niet toegestaan: de gepickte regel kan niet worden verplaatst, en kan alleen vanuit fase 1 worden verwerkt

 

Voorbeeld scenario

Een order bevat 3 artikelen en wordt gepickt in 2 fasen voor 2 artikelen. Eén artikel (1000C3) wordt niet verplaatst naar de packlocatie

   

De instelling 'Order pick & pack' bij de debiteur en de artikelen 1000C1/1000C2 is ingesteld op 'Toegestaan', maar in het artikelonderhoud van 1000C3, is de instelling 'Order pick & pack' ingesteld op 'Niet toegestaan'

In het WMS control center Leveringen, wordt de order geadviseerd, in bewerking genomen, teruggemeld en gevalideerd. De knoppen 'Verwerken' en 'Verplaatsen' in het Control center Leveringen zijn nu beschikbaar.

Nadat u op 'Verplaatsen' heeft geklikt worden de artikelen 1000C1 en 1000C2 verplaatst naar de algemene packlocatie:
   
   

En een deel van de order krijgt nu weer de status 'Advies' zodat het kan worden gescand van de locatie 'PACK':

   

De twee regels met de status 'Advies' worden nu weer in bewerking genomen, gepickt (nu met het gebruik van order 'packing'), teruggemeld en gevalideerd, en kunnen worden verwerkt door beide regels te selecteren op de knop 'Verwerken' te klikken.

Aandachtspunten

 • Bij het terugdraaien van een order terwijl de regels al zijn verplaatst, wordt de status 'Verplaatst' gereset naar 'Nee'. U dient de artikelen fysiek terug te verplaatsen van de paklocatie naar het magazijn.
 • De verplaatsingen die worden gegenereerd in het control center Leveringen, worden niet afgehandeld door de WMS Transfers RF service, maar worden handmatig verwerkt in het control center Leveringen of door de WMS fulfillment RF service.
 • Wanneer u het automatisch valideren en verwerken van verplaatsingen voor verkooporders toestaat (via het handmatig terugmelden of via de Fulfilment RF service), dan worden artikelen of debiteuren die zijn geconfigureerd als 'Toegestaan' of 'Verplicht' verplaatst naar de inpaklocatie en krijgen de status 'Advies'.
 • Regels die worden verplaatst aan het einde van fase 1 en de status 'advies' blijven houden, dienen handmatig in bewerking te worden genomen. de Autoqueue service past op dit moment de status van deze regels niet aan van 'advies' naar 'in bewerking'
 • U kunt geen gebruik maken van 'automatisch leveren' in combinatie met Order Pick& Pack. De WMS fulfillment RF service zal de gepickte orders terugmelden en valideren, en kan de verplaatsingen naar de packlocatie verwerken.
  Het verwerken van orders en het afdrukken van pakbonnen dient handmatig te worden uitgevoerd in het control center Leveringen.
 • Het gebruik van 'multi-laags' gegenereerde SSCC registratie kan niet praktisch worden gecombineerd met Order Pick&Pack, omdat u dan in beide pick fasen SSCC etiketten zou moeten genereren en afdrukken.
 • Gescande SSCC registratie kan worden gecombineerd met Order Pick&Pack, maar alléén wanneer u de SSCC nummers in de eerste fase leeg laat, en de SSCC nummers in de tweede fase scant.
  Dit betekent dat u de SSCC registratie dient te configureren als 'optioneel'. SSCC nummers die gescand worden in de eerste pick fase worden niet gekopieerd of beschikbaar gemaakt in de tweede orderpak fase.
 • Verkooporders in het control center worden gesplitst per 'verplaatst' status getoond. Wanneer een deel van een verkooporder 'ingepakt' dient te worden in fase 2, en een ander deel van de order niet, dan ziet u gesplitste regels voor deze order, zoals in bovenstaand screenshot.
 • Wanneer één order zowel 'verplaatste' en niet verplaatste regels heeft (de order wordt gesplitst getoond in het control center), wordt bij het selecteren van één van deze regels, de gehele order verwerkt.
 • Kostenartikelen (niet-voorraadartikelen; voorraadrekening is geen balansrekening) worden niet daadwerkelijk verplaatst, maar gezien als 'verplaatst' wanneer de echte artikel verplaatsing is verwerkt (vanaf 413SP8/414SP2).
 • Wanneer de scaneenheid 'verkoopeenheid' is voordat de verplaatsing is verwerkt, dan wordt het SKU nummer verwijderd uit de verplaatste gepickte regels. Dit is het geval wanneer 'verzameladvies' wordt gecombineerd met  Order Pick&Pack, of bij het picken van een deel van een SKU. De verwerkte verplaatsingsregels zijn echter gekoppeld aan het verkoopordernummer via het veld CSPickITTransfers.SalesOrdernumber, wanneer u dit wilt gebruiken voor maatrapporten. De verplaatsing uitgifte regel toont wel het SKU nummer.

Troubleshooting

 • Een orderregel wordt niet verplaatst na het terugmelden en blijft in de oorspronkelijke picklocatie in de status 'gevalideerd', terwijl de instellingen het automatisch verwerken van de verplaatsing toestaan.
  • Het artikel is een kostenartikel (grootboekrekening is geen voorraad balansrekening); of
  • de artikel WMS instelling 'Order Pick&Pack' is ingesteld op 'Niet toegestaan'; of
  • de debiteur WMS instelling 'Order Pick&Pack' is ingesteld op 'Niet toegestaan'
 • De WMS leveringen instelling 'Verplaatsingen: Direct verwerken' is niet beschikbaar.
  • Pick&Pack instelling 'Verplaatsingsorder' is niet geactiveerd (Pick&Pack is gedeactiveerd); of
  • Pick&Pack type is ingesteld op 'bulk'; of
  • Pick&Pack type is ingesteld op 'order', maar de WMS leveringen advies instelling 'Pickadvies' is niet geactiveerd

 

       
   Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
   Category: On-line help files  Security  level: All - 0
   Sub category: Details  Document ID: 26.846.732
   Assortment:  Date: 26-09-2022
   Release: 411  Attachment:
   Disclaimer