One moment please...
 
Exact Financials   
 

Project - Onderhouden: Project-tariefprioritering

[Project: Bestand, Administratie instellingen, Project-tariefprioritering]

Tijdens de verwerking van uurboekingen en materieelboekingen worden zowel het kosten- als het opbrengstenbedrag van de boeking berekend op basis van de door u ingevoerde aantallen in [Project: Projecten, Invoeren boekingen, Uur] en [Project: Projecten, Invoeren boekingen, Materieel]. Het interne tarief wordt gebruikt voor de berekening van het kostenbedrag. Het externe tarief wordt gebruikt voor het opbrengstenbedrag. Middels deze applicatie kunt u aangeven welk tarief bij voorkeur dient te worden gebruikt voor de berekening van de kosten- en opbrengstenbedragen. Dit kunt u doen voor de volgende klasse tarieftypen:

  • Uur interne tarieven
  • Uur externe tarieven
  • Materieel interne tarieven
  • Materieel externe tarieven

U geeft voor elke tarieftype de volgorde aan waarin u wenst dat het tarief wordt uitgelezen tijdens de verwerking. Het tarief aangegeven op prioriteit 1 zal als eerste worden uitgelezen. Als dit tarief niet is gevuld (dus is gevuld met een vraagteken), zal voor de bepaling van het tarief worden gekeken of het tarief als vastgelegd onder tarief 2 is gevuld. Is dit niet het geval, dan zal naar het tarief op prioriteit 3 worden gekeken. Vervolgens zal de gehele prioriteringsboom worden doorlopen tot een tarief is gevonden. Als u een tarief heeft gevuld met de waarde 0,00, dan geldt dit als een zogenaamd nul-tarief. Als u geen tarief heeft ingevuld, dan wordt in de software in het onderhoud van deze tarieven de waarde "?" getoond. Klik op het pijltje 'omhoog' of 'omlaag' aan de rechterzijde van het scherm om het tarief op de juiste positie te plaatsen.


Exact Financials Enterprise > Project > Instellingen Project-tariefprioritering

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.495.926
 Assortment:  Date: 24-04-2014
 Release:  Attachment:
 Disclaimer