One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

How-to: De toepassingsgroep voor Social Collaboration configureren

Introductie

Social Collaboration is geïntroduceerd in product update 259 van Exact Synergy Enterprise. Om Social Collaboration te kunnen uitvoeren dient de website gekoppeld te zijn aan een toepassingsgroep (application pool) .NET CLR versie 4.0, en de Beheerde pipline-modus (Managed pipline mode) dient ingesteld te zijn op "Geïntegreerd" (Integrated).

Uitleg

De systeembeheerder kan een toepassingsgroep aanmaken met .NET CLR versie 4.0, en de Beheerde pipline-modus "Geïntegreerd", of de eigenschappen van een bestaande toepassingsgroep aanpassen.

Om de eigenschappen te definiëren of aan te passen kunnen de volgende stappen worden uitgevoerd:  

  1. Open Internet Information Services (IIS) Beheer.
  2. Selecteer een toepassingsgroep of maak een nieuwe toepassingsgroep aan, en pas de Basisinstellingen aan.
  3. Zorg ervoor dat .NET CLR versie 4.0 is geselecteerd bij .NET CLR versie, en dat Geïntegreerd is geselecteerd bij Beheerde pipline-modus.

        
  4. Zorg ervoor dat de toepassingsgroep met deze juiste instellingen is gekoppeld bij Groep van toepassingen (Application pool) in de geavanceerde instellingen van alle Exact Synergy websites.


  5. Via het ... pictogram achter het veld kunt u de eigenschappen van de gekoppelde toepassingsgroep bekijken en een andere toepassingsgroep selecteren.

        

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 27.777.616
 Assortment:  Date: 23-06-2017
 Release:  Attachment:
 Disclaimer