One moment please...
 
Exact Financials   
 

Finance - Doorboeken: Kostenverdeelstaat

[Finance: Analytisch, Kostenverdeelstaat, Doorboeken]

Introductie


Het saldo van een (hulp- of indirecte)kostenplaats kan doorgeboekt/doorverdeeld worden naar (hoofd-)kostenplaatsen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kostenverdeelstaat
Om te kunnen doorboeken dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan:

  • De hulpkostenplaats dient een lager doorverdelingsniveau te hebben dan de kostenplaats waarnaar doorverdeeld wordt;
  • Alle boekingen op de hulpkostenplaats moeten verwerkt zijn;
  • Het saldo van de hulpkostenplaats mag niet gelijk zijn aan nul;
  • Alleen posten die geboekt zijn op een resultaatrekening kunnen doorgeboekt worden.

De doorboekingen/kostenverdeelboekingen worden aangemaakt in dezelfde periode als waarin de kosten of opbrengstenboeking op de hulpkostenplaats is aangemaakt.
De aangemaakte boeking kunt eventueel verwijderen (waarna de doorboeking opnieuw te genereren is) of aanpassen via het scherm 'Invoeren boekingen'.

Uitleg van de velden

Tabblad - Criteria

De volgende velden zijn specifiek voor deze functie. De overige velden werken conform de algemene afhandeling van verwerkingsfuncties. Zie [Verwerkingsfuncties].

Niveau
Vul hier het niveau van de door te verdelen (hulp-)kostenplaats in. Dit veld is beschikbaar om te vullen als u nacalculatorisch doorverdeeld.

Jaar
Vul hier het boekjaar in wat doorgeboekt moet worden.

Periode
Vul hier de periode in waarvan de (hulp-)kostenplaats doorgeboekt moet worden.

Dagboeknummer
Geef aan in welk memoriaalboek de aan te maken doorboeking dient te worden aangemaakt.

Datum
Geef de boekdatum van de aan te maken doorboeking aan.

Omschrijving: kosten
Geef de omschrijving van de aan te maken doorverdeling voor kosten.

Omschrijving: dekking
Geef de omschrijving van de aan te maken doorverdeling voor de dekking

 

Gerelateerde onderwerpen

 


Exact Financials Enterprise > Finance > Analytical accounting > Kostenplaatsen, Kostendragers en Dimensies > Finance: Analytical, Doorboeken kostenverdeelstaat 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 25.533.652
 Assortment:  Date: 15-07-2015
 Release: 7.10  Attachment:
 Disclaimer