One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

E-WMS - Pickadvies: locatie beleid en SKU beleid

Introductie

Dit document beschrijft de regels voor E-WMS pickadvies locatiebeleid (E-WMS Route optimizing).
 

Uitleg van de velden

De instellingen voor het locatie advies beleid zijn in de volgende WMS instellingen:

 • WMS Leveringen advies
 • WMS Voorraad aanvullen
 • WMS Productie uitgifte

De volgende basis beleid opties worden, in deze volgorde, toegepast bij het selecteren van voorraad om te picken:

 • Serie-/batch adviesbeleid
 • SKU beleid
 • Locatie beleid

Locatie beleid

Het locatie beleid is de laatste stap in het berekenen van welke voorraad wordt gepickt. Voor serie-/batch artikelen is dit alleen van toepassing wanneer één 'einddatum' of batch wordt geadviseerd, die is opgeslagen op verschillende locatie, of wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van het serie-/batch advies.

Voor verkooporders en productie uitgiftes zijn de volgende opties beschikbaar:

Volle SKU eerst van bulk locatie
Met deze instelling kunt u het locatie adviesbeleid overrulen en volle SKU's direct van bulklocaties picken, wanneer gebruik wortd gemaakt van  'Alleen picklocaties'. Op deze manier kan de voorraad op de picklocaties worden gebruikt voor kleinere verkooporders zonder deze opnieuw te hoeven vullen voor grotere orders.

U heeft hier de volgende opties:

 • Volle SKU: Adviseer voorraad van bulk locaties voor de volgende SKU's:
  • Vol: huidige SKU voorraad is gelijk aan het SKU standaard aantal en de voorrraad ontvangen voor de SKU;
  • Overvol: huidige SKU voorraad is meer dan het standaard SKU aantal, maar gelijjk aan de ontvangen voorraad;
  • Incompleet: huidige SKU voorraad is minder dan het standaard SKU aantal, maar gelijjk aan de ontvangen voorraad;

  SKU's met de beste overeenkomende eigenschappen worden als eerste geselecteerd (na dat eerst het serie-/batch- of FIFO advies is toegepast)
  Uitgesloten van deze selectie zijn 'aangebroken' SKU's: SKU's waarvan de huidige voorraad lager is dan de ontvangen voorraad voor de SKU.

 • Aangebr. SKU: alléén toepassen voor aangebroken SKU's; om de aangebroken SKU's op de bulk locaties eerst op te schonen
  Aangebroken SKU's zijn SKU's waar de huidige voorraad minder is dan de voorraad die is ontvangen voor de SKU.
  Uitgesloten van deze selectie zijn volle SKU's, overvolle SKU's en incomplete SKU's
  SKU's met de beste overeenkomende aantallen worden als eerste geselecteerd (na dat eerst het serie-/batch- of FIFO advies is toegepast)
   
 • Geen: SKU's worden nooit direct van bulk geadviseerd wanneer het locatie adviesbeleid is ingesteld op  'Alleen picklocaties'

Deze configuratie wordt geselecteerd wanneer u werkt met E-WMS Voorraad aanvullen. Echter, het voorraad aanvullen kan niet voorspellen welke voorraad wordt geadviseerd om direct van de bulk locaties te picken in het verkooporder advies. Voorraad aanvullen zou nog steeds volledige SKU aantallen aanvullen op de pick locaties. De enige uitzondering is wanneer het WMS scenario '1 Genereer voorraadaanvulorders, verkooporders meteen in bewerking nemen' is geselecteerd. In dat geval zijn de aanvulorders gebaseerd op het verkooporder pickadvies en daarom worden volledige SKU's direct gepickt van bulk en worden niet langer geadviseerd voor voorraad aanvullen.

Locatie adviesbeleid
Bij deze instelling heeft u de volgende opties:

 • Pick- en bulk locaties: zowel pick en bulk locaties worden geadviseerd, zonder onderscheid te maken tussen pick of bulk locaties
 • Eerst picklocaties: eerst wordt de beschikbare voorraad van locaties met het type 'geen' of pick locatie geadviseerd. Alleen wanneer er op de pick locaties onvoldoende voorraad is, worden bulk locaties geadviseerd.
 • Alleen picklocaties: voorraad op bulk locaties wordt genegeerd, zelf wanneer er onvoldoende voorraad is op de picklocaties. Tevens worden oudere batches op bulk locaties genegeerd. Zie ook de opmerkingen hierboven bij 'Volle SKU eerst van bulk locatie'.
 • Eerst bulklocaties: eerst wordt de voorraad van de locaties van het type 'Bulk' geadviseerd. Alleen wanneer er op de bulk locaties onvoldoende voorraad is, worden pick locaties geadviseerd.
 • Alleen bulklocaties: voorraad op pick locaties (type 'geen' of 'pick locatie') wordt genegeerd.

Wanneer WMS scenario '1 is geselecteerd, is deze instelling ingesteld op 'Alleen picklocaties' en kunt u dit niet wijzigen.

S/B in orderregel: pick en bulk
Deze instelling is van toepassing op het pick scenario '1 Genereer voorraadaanvulorders, verkooporders meteen in bewerking nemen'. Wanneer een serie-/batchnummer wordt opgegeven in een orderregel wordt het regulieren serie-/batchadvies dat is gebaseerd op batchdatums, omzeild. In het geval waarbij de pick locaties zijn geconfigureerd om 'variabele batch' of 'variabele einddatum' op te slaan, bijvoorbeeld één batch per keer, dan is het niet mogelijk om een specifieke batch aan te vullen totdat de locatie leeg is. Of andersom wanneer de order-specifieke batch wordt aangevuld op de pick locatie, kunnen andere batches niet worden aangevuld voor andere orders totdat de locatie leeg is.

Wanneer aangevinkt, kunnen order-specifieke serie-/batchnummers worden geadviseerd van zowel pick- als bulk locaties, en wordt het reguliere locatie adviesbeleid overruled.
Wanneer uitgevinkt worden order-specifieke serie-/batchnummers alleen geadviseerd volgens het locatie adviesbeleid.

Wanneer scenario 1 is geselecteerd, is deze instelling standaard aangevinkt en kunt u deze niet wijzigen. Order-specifieke batches worden aangevuld op bulk locaties en het opbreken dichtbij de standaard artikellocatie is toegestaan. De orderpicker dient dan naar deze bulk locaties te worden gestuurd.

Pallet aantal van bulk
Deze instelling is beschikbaar vanaf product update 413 en alleen zichtbaar wanneer SKU Management is uitgeschakeld en wanneer het gebruik van magazijnlocaties in ingeschakeld.
Deze instelling biedt de mogelijkheid om grotere aantallen direct van bulk locaties te picken in plaats van picklocaties.
Voor meer informatie kunt u dit document raadplegen.

Wanneer deze instelling is uitgevinkt, wordt de artikelinstelling 'Pick van bulk: aantal' genegeerd. 

Grijplocatie
Hier kunt u aangeven welk locatie beleid u wilt toepassen voor de pick locaties:

 • Minimaliseer het aantal locaties: Probeer zo weinig mogelijk locaties te bezoeken. Voordeel: minder stops. Nadeel: mogelijkheid dat er resten ontstaan op locaties. Voorbeeld: 50 benodigd; locatie A heeft er 10, locatie B heeft er 40, locatie C heeft er 70. Locatie C wordt voorgesteld.
 • Maak locaties leeg: Probeer de locaties op te schonen door te starten bij de locaties met de minste aantallen. Voordeel: locaties worden opgeschoond en zijn vervolgens weer beschikbaar voor opslag. Nadeel: Veel stops tijdens het picken. Voorbeeld: 50 benodigd; locatie A heeft er 10, locatie B heeft er 30, locatie C heeft er 70. Locatie A (10) + B (30) + C (10) wordt voorgesteld.

Bulk locaties
U kunt aangeven welk beleid u wilt toepassen op bulk locaties:

 • Minimaliseer het aantal locaties: Probeer zo weinig mogelijk locaties te bezoeken. Voorbeeld: 50 benodigd; locatie A heeft er 40, locatie B heeft er 10, locatie C heeft er 60. Locatie C wordt voorgesteld.
  Voordeel: minder stops. Nadeel: mogelijkheid dat er resten ontstaan op locaties.
 • Maak locaties leeg: Probeer de locaties op te schonen door te starten bij de locaties met de minste aantallen om ruimte te maken zodat de picklocaties kunnen worden aangevuld. Bij het zelfde voorbeeld scenario als hierboven, zou u nu locatie A en B bezoeken om 40 + 10 te picken. Het voordeel is dat de locaties worden gepickt om ruimte te maken voor nieuwe voorraad. Het nadeel is dat u meerdere stops moet maken.
Grijplocatie SKU beleid
U kunt aangeven welk beleid u wilt toepassen voor SKU voorraad op pick locaties. Dit beleid wordt alleen toegepast na het toepassen van het locatiebeleid hierboven, en alleen per enkele locatie met meerdere SKU's op voorraad. Wanneer een pick locatie een maximum van één pallet kan bevatten, dan wordt de voorraad al geselecteerd door het locatiebeleid hierboven, en is dit SKU beleid niet van toepassing.

 

 • Voorkom aanbreken, minimaliseer het aantal SKU's: pick (van) zo weinig mogelijk SKU's en gebruik zoveel mogelijk volledige SKU's. Adviseer geen deel van een SKU wanneer dit aantal ook anders kan worden gepickt.
 • Voorkom aanbreken, SKU's leegmaken: bezoek zoveel mogelijk SKU's en pick deze leeg zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe voorraad. Adviseer geen deel van een SKU wanneer dit aantal ook anders kan worden gepickt.
 • Minimaliseer aantal SKU's: pick (van) zo weinig mogelijk SKU's.
 • SKU's leegmaken: pick (van) zoveel mogelijk SKU's om deze leeg te picken.

Bulklocatie SKU beleid
U kunt aangeven welk beleid u wilt toepassen voor SKU voorraad op bulk locaties. Dit beleid wordt alleen toegepast na het toepassen van het locatiebeleid hierboven, en alleen per enkele locatie met meerdere SKU's op voorraad. Wanneer een bulk locatie een maximum van één pallet kan bevatten, dan wordt de voorraad al geselecteerd door het locatiebeleid hierboven, en is dit SKU beleid niet van toepassing.

 • Voorkom aanbreken, minimaliseer het aantal SKU's: pick (van) zo weinig mogelijk SKU's en gebruik zoveel mogelijk volledige SKU's. Adviseer geen deel van een SKU wanneer dit aantal ook anders kan worden gepickt.
 • Voorkom aanbreken, SKU's leegmaken: bezoek zoveel mogelijk SKU's en pick deze leeg zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe voorraad. Adviseer geen deel van een SKU wanneer dit aantal ook anders kan worden gepickt.
 • Minimaliseer aantal SKU's: pick (van) zo weinig mogelijk SKU's.
 • SKU's leegmaken: pick (van) zoveel mogelijk SKU's om deze leeg te picken.

Opmerkingen: Pickadvies

 • Wanneer de instelling 'pickadvies' is uitgevinkt dan

  • worden alle orderregels in bewerking genomen zonder eerst de beschikbare voorraad te controleren. De voorraad controle wordt uitgevoerd o de scanner (indien geactiveerd), en na het terugmeldne en valideren in het control center.
  • wordt het bestelde aantal altijd geadviseerd van de standaard locatie van het artikel ongeacht of er voldoende voorraad is op die locatie.
  • worden de aantallen voor de orderregels die in bewerking zijn genomen, niet gereserveerd in E-WMS Voorraad reserveringen. Pas na het scannen van een uitgifte wordt het gescande aantal gereserveerd.
 • Wanneer de instelling 'pickadvies' is aangevinkt dan wordt de beschikbare voorraad berekend voordat de adviesregels naar de scanner zijn gestuurd.
 • Wanneer SSCC pallet registratie is aangevinkt tijdens het orderpicken en u gebruik maakt van enkele pakket locaties, dan presenteert het advies de picklijst optimaal voor de orderpicker: per pallet. Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van Route optimizing of enkele pallet locaties, dient de orderpicker voor iedere gepickte pallet het gepickte aantal handmatig te wijzigen om het volgende SSCC nummer aan dat aantal te koppelen - of de EAN128 barcode te scannen die het aantal van de pallet kan bevatten.
 • Wanneer u regelmatig verse producten levert - direct van de productielijn naar het verzend dock -, dan kan WMS pickadvies deze voorraad wellicht nog niet 'zien' als beschikbare voorraad omdat u de verkooporder naar de scanner stuurt vóór de registratie en verwerking van de productie ontvangst. Het pickadvies is 'statisch' zodra het is berekend, en wordt niet bijgewerkt tijdens het picken. In dat geval; is het aan te raden om 'pickadvies' uit te vinken, om de order in bewerking te kunnen nemen ondanks,dat er onvoldoende voorraad is op het moment van in bewerking nemen.
 • Een pickadvies werkt alleen optimaal wanneer u real-time voorraad transactie verwerking heeft, dus wanneer u gebruik maakt van WMS ASP in combinatie met de WMS RF services.
 • Pickadvies dient aangevinkt te zijn voor de volgende E-WMS functionaliteit: SKU Management, Pick&Pack, Cross docking
 • Het berekende pickadvies wordt nog niet gesorteerd (op locatie). De volgorde van de te picken regels is afhankelijk van de 'pickwijze' in de sectie 'In bewerking nemen' van de instellingen van de betreffende WMS module. Het sorteren wordt alleen uitgevoerd tijdens het in bewerking nemen.
 • Wanneer u gebruik maakt van SKU Management, beperkt de SKU- of locatie instelling 'SKU is opbreekbaar' het advies wanneer een deel van een SKU benodigd is. Wanneer het opbreken niet is toegestaan kan dit leiden tot de melding "Onvoldoende voorraad of SKU voorraad is niet toegestaan". In dit document kunt u meer lezen over beperkingen die de melding "Onvoldoende voorraad" tot gevolg hebben.  
       

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 20.175.303
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer