One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

E-mails versturen via Exchange Online met OAuth

Vereisten

 • Exact Globe+ of Exact Compact+ 500SP7 of 501SP1 van 15 december 2022 of nieuwer.
 • Exact Globe Next of Exact Compact 422SP14, 423SP7, of 424SP1 van 9 december 2022 of nieuwer.
 • Exact Synergy Enterprise 267SP14, 500SP7 of 501SP1 van 15 december 2022 of nieuwer.
 • Exact Lightweight Integration Server (ELIS) voor product update 267SP14, 500SP7 of 501SP1 van 5 december 2022 of nieuwer.

Een application ID voor Microsoft Exchange Online aanmaken in Microsoft Azure

Voor het gebruik van Exact Exchange Migration Tool en Exact Lightweight Integration Server (ELIS) heb je een application ID nodig om toegang te krijgen tot Microsoft Exchange Online.

Zorg ervoor dat volgende stappen zijn voltooid voordat je de Exact-oplossingen verbindt met de Microsoft Exchange Online applicatie.

 1. Maak een application ID in Microsoft Azure aan via App registrations.
 2. Configureer de authenticatie voor jouw App.
 3. Configureer de beveiligingsvereisten.
 4. Configureer de API-rechten voor jouw App.
 5. Verkrijg de application ID en de directory-ID’s die je nodig hebt in de gerelateerde Exact-oplossingen.

Maak een application ID in Microsoft Azure aan via App registrations

 1. Ga naar https://portal.azure.com.
 2. Klik in de sectie Azure services op Azure Active Directory.
 3. Klik in het linker paneel op App registrations.
 4. Klik op + New registration.
 5. Geef op de Register an application pagina een naam op voor de applicatie, en klik op Register. De application ID en de directory-ID’s worden weergegeven op de volgende pagina in de sectie Essentials.

Configurer de authenticatie voor jouw App

 1. Klik in het linkerpaneel op Authentication in de sectie Manage nadat bovenstaande stappen zijn voltooid.
 2. Klik op Add URI in de sectie Web.
 3. Vul het adres in het beschikbare veld in.
 4. Selecteer de Access tokens checkbox in de sectie Implicit grant.
 5. Zorg ervoor dat de optie Default client type is ingesteld op Yes in de sectie Advanced settings.
 6. Klik op Save.
 7. Klik vervolgens op Add a platform in de sectie Platform configurations. Het Configure platforms-paneel wordt weergegeven.
 8. Klik op Mobile and desktop applications.
 9. Vul het URI-adres in bij het veld Custom redirect URIs.
 10. Klik op Configure en vervolgens op Save bovenaan de pagina.

Configureer de beveiligingsvereisten

 1. Klik in het linkerpaneel op Certificates & secrets.
 2. Klik op + New client secret.
  Opmerking: Wanneer het client secret vervalt, moet je een nieuwe client secret aanmaken en de nieuwe waarde in jouw Exact-product opgeven.
 3. Het Client secret wordt getoond in de kolom Value.
  Opmerking: Het is belangrijk om het client secret op dit moment ergens te noteren omdat het alléén zichtbaar is bij het aanmaken. Het client secret wordt naderhand niet meer getoond.

Configureer de API-rechten voor jouw App

 1. Klik in het linkerpaneel op API permissions.
 2. Klik op + Add a permission.
 3. Klik op het tabblad Microsoft APIs en klik vervolgens op Microsoft Graph.
 4. Klik op Delegated permissions en activeer het volgende:
  • OpenId permissions > email, offline_access, openid, en profile.
 5. Klik op Application permissions en activeer het volgende:
  • AccessReview > AccessReview.Read.All
  • Mail > Mail.Send
 6. Klik op Add permissions na elk van de twee bovenstaande stappen.
 7. Klik vervolgens opnieuw op + Add a permission.
 8. Klik op het tabblad APIs my organization uses.
 9. Klik op Delegated permissions en zoek naar Office 365 Exchange in het filterveld en activeer het volgende:
  • EWS > WES.AccessAsUser.All
 10. Klik op Application permissions en activeer het volgende:
  • Other permissions > full_access_as_app
 11. Klik op Add permissions na elk van de twee bovenstaande stappen.
 12. Als de kolom Status voor de betreffende API of de permission name leeg is of “Not granted for the Domain name” weergeeft, klik dan op Grant admin consent for [Domain name].
 13. Je ziet nu de melding “Grant admin consent confirmation.”.
 14. Klik op Yes. De status wordt nu aangepast naar “Granted”.

Verkrijg de application ID en de directory-ID’s die je nodig hebt in de gerelateerde Exact-oplossingen

 1. De Tenant ID wordt getoond bij Directory (tenant) ID, en de Client ID wordt getoond bij Application (client) ID in de sectie Essentials.

Instellingen definiëren in Exact Globe+, Exact Globe Next, Exact Compact+, en Exact Compact

 1. Ga naar Systeem > Algemeen > Gebruikersinstellingen.
 2. Open het tabblad Uitvoer.
 3. Selecteer Exchange Online in de sectie E-mail.
 4. Bij Account in de sectie Afzender definieer je het e-mailadres dat wordt gebruikt als afzender.
 5. Bij Client ID, vul je de Client ID van de Azure-portal in.
 6. Bij Tenant ID, vul je de Tenant ID van de Azure-portal in.
 7. Bij Client Secret, vul je het Client secret van de Azure-portal in.
 8. Klik op Bewaren.

Instellingen definiëren in Exact Synergy Enterprise

 1. Ga naar Modules > HRM > Inrichting > Algemeen > Instellingen.
 2. Klik op Bewerken.
 3. In de sectie Server bij E-mail selecteer je Exchange Online.
 4. Bij Tenant ID, vul je de Tenant ID van de Azure-portal in.
 5. Bij Client ID, vul je de Client ID van de Azure-portal in.
 6. Bij Client Secret, vul je het Client secret van de Azure-portal in.
 7. Bij Sender account (email), definieer je het e-mailadres dat wordt gebruikt als afzender.
 8. Klik op Bewaren.

Instellingen definiëren in Exact Lightweight Integration Server (ELIS)

 1. Open het Exact Lightweight Integration Server Management (ELIS) management console.
 2. Selecteer Settings in het linker paneel.
 3. Selecteer bij Server de optie Exchange Online.
 4. Geef bij Tenant ID de Tenant ID op.
 5. Geef bij Client ID de application (client) ID op.
 6. Geef bij Client secret het client secret op.
 7. Klik op Save.

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Support - On-line help
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 31.049.061
 Assortment:  Date: 09-04-2024
 Release:  Attachment:
 Disclaimer

Tags
No tags added