One moment please...
 

Om een verzoek aan te maken, wat voor verzuim gebruikt wordt, moeten een aantal instellingen in de verzoekdefinitie [Werkstroom, Inrichting, Verzoeken, Verzoektypes] aangepast worden. 

Op het tabblad ‘Acties’ onder de kop ‘ planning’ zowel het veld ‘Verzuim’ en ‘Afwezig’ aangevinkt te worden. Ook moet medewerker aangevinkt worden. Hierdoor komt het verzoek op de juiste manier in de planning terecht.

Daarnaast moet onder het kopje ‘Verlofrecht’ de opbouw ingevoerd worden (maandelijks of jaarlijks). Er moet dan ook een grondslag en ophoogfactor worden bepaald. De grondslag bepaalt, of het aantal uren toegestaan verlof af kan hangen van de leeftijd of het aantal dienstjaren. Ophoogfactor bepaalt, of de dienstjaren en leeftijd per 1 januari of per de verjaardag / indienstdatum van de medewerker worden berekend.

Als het verzuimtype geen standaard toegestaan verlof heeft, zoals bij calamiteitenverlof, of compensatieuren overwerk, mag de opbouw op ‘Geen’ blijven staan. De instellingen bij Grondslag en Ophoogfactor hebben dan geen invloed op het verzoektype.

 

Gerelateerde onderwerpen