One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Installatie Crystal Reports 2016

Introductie

Dit document zal u stapsgewijs door de installatieprocedure van Crystal Reports 2016 leiden. Crystal Reports 2016 wordt ondersteund vanaf product update 417. 
  

Uitleg

Om Crystal Reports 2016 te installeren kunt u de volgende stappen volgen:

 • Download de Crystal Reports 2016 installatieset vanaf de Exact customer portal naar het systeem waar u Crystal Reports 2016 wilt installeren.
 • Log in als administrator op het systeem waar u Crystal Reports 2016 wilt installeren.
 • Pak het zip-bestand uit op het systeem waar u Crystal Reports 2016 wilt installeren.
 • Ga vervolgens via de Windows verkenner naar de map DATA_UNITS\CrystalReports van het uitgepakte zip-bestand.
 • Klik met de rechtermuisknop op setup.exe en kies 'Run as administrator' of 'Als administrator uitvoeren'. Wanneer een gebruikersaccountbeheer melding wordt getoond, klikt u op 'Ja'. Wanneer de melding "Fatal Error : At least one port in the range 4520-4539 must be open for the installation to proceed. Please ensure that no application or firewall is blocking this range." verschijnt heeft u de installatie niet als administrator uitgevoerd.


   
 • U kunt hier de taal voor de installatie wizard selecteren. De volgende schermen van de installatie wizard worden in de taal getoond die u hier selecteert. Met 'OK' bevestigt u de keuze. Er wordt vervolgens een aantal installatievereisten gecontroleerd.


   
 • Met de knop 'Volgende' kunt u verder gaan naar het welkomstscherm. Om verder te gaan klikt u op 'Volgende'.


   
 • In het volgende scherm wordt de licentieovereenkomst getoond. Wanneer u akkoord gaat met de licentieovereenkomst kunt u de optie 'Ik ga akkoord met de licentieovereenkomst' selecteren, en middels de knop 'Volgende' verdergaan met de installatie.


   
 • In het volgende scherm kunt u de directory waarin de Crystal Reports programmatuur wordt geïnstalleerd opgeven. Met de knop 'Bladeren' kunt u een andere directory selecteren. Om verder te gaan klikt u op 'Volgende'.


   
 • In het volgende scherm dient u de productsleutel opgeven.  Met de knop 'Volgende' gaat u verder.


   
 • In dit scherm kunt u aangeven welke taalpakketten u wilt installeren. Vink de gewenste taalpakketten aan, of vink de optie 'Alle talen' aan om alle taalpakketten te selecteren. Klik op 'Volgende' om verder te gaan.


   
 • In dit scherm kunt u aangeven of u een standaardinstallatie wilt uitvoeren of een aangepaste installatie. Met de optie 'Standaard' worden de meest gebruikte onderdelen geïnstalleerd. Wanneer u zelf wilt aangeven welke onderdelen wel en niet geïnstalleerd dienen te worden selecteert u de optie 'Aangepast', met de knop 'Volgende' kunt u dan in het volgende scherm aangeven welke onderdelen u wenst te installeren. Dit document beschrijft de standaard installatie en de aangepaste installatie wordt dan ook verder niet beschreven. Met de knop 'Volgende' gaat u verder naar het volgende scherm.


   
 • Het volgende scherm wordt getoond. Met de knop 'Volgende' gaat u verder.


   
 • De installatie wordt gestart. In de statusbalk kunt u de voortgang volgen.


   
 • Zodra de installatie gereed is wordt het volgende scherm getoond. Met de knop 'Voltooien' sluit u de wizard af.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 28.753.725
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 417  Attachment:
 Disclaimer