One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Onderhoud Prijslijsten E-Textiel

New Page 3

Introductie

In het standaard pakket is het mogelijk om voor bepaalde artikelen een prijslijst aan te maken en te onderhouden. Het onderhouden van prijslijsten is te vinden in menupad [Order, Prijzenbeheer, Prijslijsten]. Met E-Textiel in de licentie werkt deze functionaliteit voor subartikelen op dezelfde wijze. E-Textiel geeft u daarnaast de mogelijkheid om in één keer een prijslijst aan te maken welke voor alle subartikelen in een matrix geldt. Bij deze prijslijsten wordt het in een order of factuur toe te passen kortingspercentage bepaald aan de hand van het totaal in de matrix ingevoerde aantallen subartikelen.

Er zijn prijslijsten te definiëren voor verkoop en inkoop. Omdat beiden prijslijsten in het systeem op een zelfde wijze worden ondersteund, wordt in dit document enkel het onderhouden van verkoop prijslijsten besproken (het onderhouden van inkoopprijslijsten verloopt dus op analoge wijze).

 

Beschrijving van de velden

Aanmaken van een prijslijst

Het aanmaken en onderhouden van prijslijsten is te vinden in het menupad [Order, Prijzenbeheer, Prijslijsten]. Het aanmaken van een prijslijst voor subartikelen in een matrix gaat als volgt: In het overzichtsscherm met bestaande prijslijsten, drukt u op de knop ‘Nieuw’. In het scherm dat zich opent, kunt u een prijslijst aanmaken.

Prijslijst
Hier vult u een door u gewenste code voor deze prijstlijst in. Deze code dient uniek te zijn. In het gekozen voorbeeld: 'Zomer'.

Omschrijving
Hier vult u een door u gewenste beschrijving voor de prijslijst in.

Land
Hier kunt u opgeven voor welk land de prijslijst geldig is. Een prijslijst kan maar voor één land gelden.

Valuta
Hier kunt u de valuta van de prijslijst opgeven. Een prijslijst kan maar gekoppeld worden aan één valuta. Een valuta kan wel aan meerdere prijslijsten gekoppeld worden.

Classificatie
Indien u hier een classificatie selecteert, kunt u alleen debiteuren aan deze prijslijst koppelen (via functie 'Debiteuren'), die tot deze classificatie behoren. U kunt kiezen uit de volgende opties:

 • Corporate Account
 • Large Account
 • Large Enterprise
 • Medium Enterprise
 • Small Enterprise

Status
Indien u hier een status selecteert, kunt u alleen debiteuren aan deze prijslijst koppelen (via functie 'Debiteuren'), die van deze status zijn. U kunt kiezen uit de volgende opties:

 • Actief
 • Referentie
 • Pilot
 • Passief

Type
Indien u hier een type selecteert, kunt u alleen debiteuren aan deze prijslijst koppelen (via functie 'Debiteuren'), die van dit type zijn. U kunt kiezen uit de volgende opties:

 • Zakenrelatie
 • Bank
 • Klant
 • Divisie
 • Prospect
 • Dealer
 • Leverancier
 • Werknemer

 

Selecteren artikelen en definiëren van kortingsgegevens

Na de hierboven beschreven velden te hebben ingevuld, kunt u aangeven voor welke artikelen de prijslijst geldt en wat de aantallen, kortingspercentages of nieuwe prijzen zijn. U heeft de mogelijkheid om in één keer een prijslijst voor alle subartikelen in de matrix te definiëren. Dit kan op de volgende wijze gedaan worden:

Omdat u alleen artikelen kunt bewerken, die aan de prijslijst zijn toegevoegd, dient u dit eerst te doen. Selecteer in de lijst met artikelen het hoofdartikel van de matrix waarvoor u de prijslijst wilt aanmaken en druk vervolgens op de knop 'Toevoegen'. Een scherm met de volgende velden verschijnt:

Prijslijst
Dit veld toont de naam van de geopende prijslijst. Dit is (uiteraard) niet te wijzigen.

Eenheid (standaard)
Het is mogelijk om per eenheid een prijslijst aan te maken. Vinkt u deze optie aan, dan legt u een prijslijst aan in de standaard verkoopeenheid van het artikel. Vinkt u deze optie uit, dan kunt u een andere eenheid selecteren met een factor. De nieuwe eenheid is de factor keer de standaard verkoopeenheid. Voorbeeld: Een monsterdoos bestaat uit 3 blouses. De standaardeenheid is 'stuk', de nieuwe eenheid is 'Doos', de factor is dan 3.

Geldig
Hier geeft u op wanneer de prijslijst geldig is. Deze geldigheidsduur betreft alleen deze prijslijst, voor dit artikel en voor deze eenheid.

Na de prijslijst gedefinieerd te hebben en op ‘Bewaren' geklikt te hebben, verschijnt in de regel van het hoofdartikel een groen vinkje vooraan in de kolom ‘Prijslijst’. U kunt hieraan zien dat het artikel aan de prijslijst is toegevoegd.

 1. Selecteer het hoofdartikel nogmaals en druk op de knop ‘Bewerken’.
 2. In het scherm dat verschijnt kunt u de volgende velden specificeren:

Aantal
Hier kunt u een aantal opgeven vanaf waar de nieuwe korting geldt. Indien u bijvoorbeeld 10 opgeeft en daaraan in de kortingskolom 5% korting toekent, dan betekent dat wanneer een debiteur 10 stuks afneemt, 5% korting krijgt. U kunt de prijslijst zover doorvoeren als u wilt, met een maximum van 10 afzonderlijke kortingsregels.

Kortingspercentage, Kortingsbedrag, Nieuwe prijs en Opslag
In deze kolommen kunt u een kortingspercentage, een bedrag of een opslag opgeven dat hoort bij de door u ingestelde hoeveelheid die afgenomen dient te worden. Indien u hier een percentage opgeeft zal automatisch het kortingsbedrag worden opgegeven. Dit geldt voor alle vier de afzonderlijke velden. Dat betekent dat als u in plaats van een percentage een bedrag opgeeft in de kolom 'Nieuwe prijs' er automatisch een kortingspercentage wordt gevuld. De berekeningen vinden plaats uitgaande van de basis verkoopprijs die u ook in dit scherm ziet. Indien u kiest voor 'Opslag' dan komt u in een ander scherm terecht waar u het opslag percentage kan opgeven dat wordt berekend over de kostprijs.

Om deze prijslijst voor elk subartikel in de matrix te laten gelden, dient u in dit scherm op de knop 'Matrix' te klikken. In het scherm dat verschijnt kunt u de prijslijst per subartikel in de matrix bekijken en heeft u de mogelijkheid om per subartikel de prijslijst aan te passen. Dit houdt in dat u per subartikel de aantallen, kortingspercentages, kortingsbedragen of nieuwe prijzen aan kunt passen. U doet dit door de betreffende cel in de matrix te selecteren en de gewenste gegevens aan te passen.

Klik achtereenvolgens op de knop 'Bewaren' en 'Sluiten'. De prijslijst wordt per subartikel opgeslagen. In het overzichtsscherm van de prijslijst is voor ieder subartikel te zien wat de nieuwe prijzen zijn. Aan het groene vinkje is te zien of het artikel is gekoppeld aan een prijslijst.

 

Aanpassen van een prijslijst

Een al bestaande prijslijst is op elk moment te wijzigen. Hiertoe dient u in het overzichtsscherm met bestaande prijslijsten, de gewenste prijslijst te selecteren en op de knop 'Openen' te drukken. Het onderhoudsscherm van deze prijslijst wordt geopend. Vanuit dit scherm kunt u dezelfde stappen doorlopen als bij het aanmaken van een nieuwe prijslijst.

Indien in het onderhoudsscherm van het hoofdartikel op de knop 'Matrix' gedrukt wordt, verschijnt de vraag of de subartikelen bijgewerkt dienen te worden. Wanneer 'Ja' wordt gekozen, wordt de voor het hoofdartikel ingevoerde prijslijst gekopiëerd naar alle subartikelen. Wanneer 'Nee' wordt gekozen, verandert er niets aan de prijslijst.

Wanneer de prijslijst slechts voor één subartikel aangepast dient te worden, kan dit op de volgende twee manieren gedaan worden:

U selecteert de prijslijst die u wilt veranderen. In de lijst selecteert u het betreffende subartikel en drukt op de knop ‘Bewerken’. In het scherm dat verschijnt, past u de velden ‘Aantal’ en ‘Kortingspercentage’, ‘Kortingsbedrag’ of ‘Nieuwe prijs’ aan. Door op de knop ‘Bewaren’ te drukken, worden de nieuwe gegevens opgeslagen.

U selecteert de prijslijst die u wilt veranderen. In de lijst selecteert u het hoofdartikel en drukt op de knop ‘Bewerken’. In het scherm dat verschijnt, drukt u direct op de knop ‘Matrix’. U selecteert in de matrix die verschenen is, de betreffende cel en past de velden ‘Aantal’ en ‘Kortingspercentage’, ‘Kortingsbedrag’ of ‘Nieuwe prijs’ voor dit subartikel aan. Door op de knop ‘Bewaren’ te drukken, worden de nieuwe gegevens opgeslagen.

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 05.452.811
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer