One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Activa - Afschrijven: Activa

[Activa: Afschrijving, Afschrijven activa]

Met deze functie kunt u voor actieve activa (proef)afschrijvingen aanmaken. Zie [Verwerkingsfuncties]. Tevens kunt u eerder gemaakte (definitieve) afschrijvingen ongedaan maken. In het primaire activumboek worden bij definitieve afschrijving of bij het definitief ongedaan maken van afschrijvingen financiële boekingen aangemaakt. In [Assets: Bestand, Instellingen activa, Algemeen] geeft u aan of u de afschrijvingsboekingen verdicht wenst aan te maken. Voor de afschrijvingen worden de volgende boekingen aangemaakt:


Grootboekrekening Debet Credit
  Afschrijving EUR -,-  
aan Cumulatieve afschrijvingen   EUR -,- 

Voor het ongedaan maken van een afschrijving wordt de volgende boeking aangemaakt:

  Grootboekrekening Debet Credit
  Cumulatieve afschrijvingen EUR -,-  
aan  Afschrijving   EUR -,- 

Criteria
Geef middels de criteria aan of u een selectie van activa of een individueel activum wenst af te schrijven.

Voorkeuren 

Dagboek
Geef het memoriaalboek aan waarin de financiële boekingen voor het primaire activumboek dienen te worden aangemaakt.

Datum
Deze datum bepaalt tot welke periode afgeschreven moet worden. Van versie 7.22 is dit de datum die in zowel de activummutatie als de financiele afschrijvingsboeking gebruikt wordt.

Proef
Markeer de optie "proef" als u een proefafschrijving wenst uit te voeren. De gegenereerde resultaten worden niet daadwerkelijk in Exact Finance weggeschreven. Als deze optie niet wordt gemarkeerd, dan worden de afschrijving definitief uitgevoerd. In het primaire activumboek worden bij definitieve afschrijving financiële boekingen aangemaakt.

Boekingsverslag
Als u deze optie markeert wordt het boekingsverslag behorende bij de aan te maken financiële boekingen, aangemaakt. U kunt het boekingsverslag vanuit het resultaatscherm (na journaliseren) direct afdrukken of exporteren of later opvragen via de boekingsverslagen. 

Afschrijven/Ongedaan maken afschrijving
Geef met de knop links onderaan aan of u een definitieve afschrijving wenst te maken of dat u afschrijvingen wenst terug te draaien.


Exact Financials > Activa > Vaste activa: Afschrijven


 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 20.998.979
 Assortment:  Date: 28-12-2017
 Release:  Attachment:
 Disclaimer