One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Gedetailleerde informatie bij het verwerken van een betaalbestand

Introductie

Tijdens het verwerken van een betaalbestand kunt u ervoor kiezen om wel of geen gedetailleerde informatie toe te voegen in het bestand.

 Uitleg

Indien u het vinkje gedetailleerd informatie aanzet, zal er meer informatie in het bestand worden geplaatst. Hieronder worden de verschillen beschreven.

Wanneer u de optie 'Inclusief: Klantcode en uw ref.' aanvinkt wordt de klantcode en uw ref. opgenomen in het clieop-bestand. Wanneer u de optie 'Inclusief: Klantcode en uw ref.' niet heeft aangevinkt wordt de klantcode en uw ref. niet opgenomen in het clieop-bestand en worden er geen dubbele gegevens opgeslagen. Standaard zijn beide opties aangevinkt, enkel wanneer u er specifiek voor kiest om de 'Klantcode en uw ref.' niet op te nemen in het bestand, kunt u de optie uitvinken.

Indien u het vinkje 'Niet meer vragen' aanzet, zal de vraag van het al dan niet tonen van de gedetailleerde informatie niet meer worden voorgelegd. Of de informatie de volgende keer getoond wordt, is afhankelijk van de door u gemaakte keuze nadat u het vinkje 'Niet meer vragen' heeft aangezet.

Als u toch weer de melding wilt laten tonen, kunt u via de gebruikersinstellingen [Systeem, Algemeen, Gebruikersinstellingen] de standaardwaarden herstellen waarmee deze melding weer naar voren komt. Let op: met deze handeling worden alle meldingen waar u dit selectievak heeft aangevinkt weer getoond.


Het bestand dat standaard wordt gemaakt, ziet er als volgt uit:

In de regels staat de volgende informatie vermeld:

 • Datum van aanmaken, bestandsformaat en naam van de administratie (afkorting)
 • Eigen rekening en valuta
 • Naam van de administratie
 • Bedrag en rekening van de crediteur
 • Crediteurnummer, onze referentie, klantcode, uw referentie, betalingsreferentie (deze loopt door in de volgende rekening)
 • Vervolg van de betalingsreferentie
 • Naam van de crediteur
 • Woonplaats crediteur
 • Controlegetal
 • Sluitrecord

Het uitgebreide betalingsbestand ziet er als volgt uit:

Hierin is ten opzichte van het standaard betalingsbestand het volgende aan toegevoegd:

 • In regel 6: de omschrijving van de kopregel van de inkoopboeking
 • In regel 7: deze regel is extra toegevoegd aan het bestand en bevat extra NAW gegevens

Exact zet de betalingsreferentie standaard tussen XX tekens. De XX-afbakening is voor het optimaliseren van de afstemming van de afschriftregels met de openstaande posten. Op deze manier kan het systeem beter zien waar het veld van de betalingsreferentie begint.

Wanneer u incassoposten verwerkt voor debiteuren dan heeft u nog een extra optie, namelijk: 'BTW-bedrag'.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 07.348.097
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer