One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Het werken met het flexibel BTW systeem

Introductie

U kunt middels de grootboekinstelling 'Flexibel BTW Systeem' aangeven dat u wilt werken met een flexibel BTW systeem. Bij het werken met een flexibel BTW systeem kunt u per BTW-code aangeven of u gebruik maakt van het kasstelsel of het factuurstelsel. Daarnaast beschikt u bij het onderhoud van de BTW-codes over de velden 'Nog te betalen BTW rekening' en 'Nog terug te vorderen BTW rekening' waar u tussenrekeningen voor de BTW kunt koppelen.

Uitleg

Dit document bestaat uit de volgende onderdelen

Instellingen

Om gebruik te maken van het flexibel BTW systeem dient u in de grootboekinstellingen de optie 'Flexibel BTW systeem' aan te vinken.

Wanneer u deze optie aanvinkt wordt bij het veld 'BTW-type' de optie 'Factuurstelsel' geselecteerd, en is de optie niet meer wijzigbaar. Bij het onderhoud van de BTW-codes kunt u per code aangeven of deze voor kasstelsel toepassingen worden gebruikt.

Wanneer u gebruikt maakt van het flexibel BTW systeem en er reeds boekingen zijn geregistreerd op BTW-codes met BTW kasstelsel, dient u deze optie niet uit te vinken: Wanneer de optie aangevinkt is en u vinkt deze uit dan worden de BTW-codes die als BTW-code voor het kasstelsel zijn aangemerkt, niet langer gezien als BTW-codes voor het kasstelsel. Wanneer deze BTW-codes worden gebruikt in boekingen wordt de BTW volgens het factuurstelsel geregistreerd. Verder kan het systeem de BTW die op de 'Nog te betalen BTW rekening' en de 'Nog terug te vorderen BTW rekening' is geboekt niet meer vinden. 

BTW-codes

Bij het onderhoud van de BTW-codes beschikt u dan over een aantal extra velden.

BTW kasstelsel

Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u in de grootboekinstellingen de optie 'Flexibel BTW systeem' heeft aangevinkt. Middels deze optie kunt u aangeven dat deze BTW-code wordt gebruikt voor het boeken van BTW via het kasstelsel. Wanneer u deze optie heeft aangevinkt beschikt u over de velden 'Nog te betalen BTW rekening' en 'Nog terug te vorderen BTW rekening'. Wanneer deze BTW-code reeds is gebruikt in een boeking en u vinkt deze instelling aan uit of, dan verschijnt de volgende waarschuwingsmelding: "Het wijzigen van het BTW systeem volgens kasstelsel kan gevolgen hebben aangezien de originele instelling reeds is gebruikt. Wilt u doorgaan?".

Nog te betalen BTW rekening

Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u in de grootboekinstellingen de optie 'Flexibel BTW systeem' heeft aangevinkt. Verder is deze optie alleen actief wanneer u de optie 'BTW kasstelsel' heeft aangevinkt en wanneer het 'Soort mutatie' van de BTW-code 'Verkoop' of  'Beide' is.
U dient hier een neutrale balansrekening te koppelen die wordt gebruikt bij het registreren van de BTW wanneer deze code wordt gebruikt in een inkoop, verkoop of memoriaalboeking.

Nog terug te vorderen BTW rekening

Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u in de grootboekinstellingen de optie 'Flexibel BTW systeem' heeft aangevinkt. Verder is deze optie alleen actief wanneer u de optie 'BTW kasstelsel' heeft aangevinkt en wanneer het 'Soort mutatie' van de BTW-code 'Inkoop' of  'Beide' is.
U dient hier een neutrale balansrekening te koppelen die wordt gebruikt bij het registreren van de BTW wanneer deze code wordt gebruikt in een inkoop-, verkoop- of memoriaalboeking.

Het invoeren van boekingen en het registreren van de BTW

Bij het invoeren van een factuur wordt de BTW automatisch geboekt op deze rekeningen. Zodra de betaling wordt afgeletterd met de factuur wordt het BTW-bedrag overgeboekt van de 'Nog te betalen BTW rekening' of 'Nog terug te vorderen BTW rekening' naar de 'Rekening af te dragen BTW' of de 'Rekening te vorderen BTW'.

Voorbeeld:

Er is een verkoopfactuur ingevoerd met een BTW-code waarbij de optie kasstelsel is aangevinkt. Bij deze BTW-code is de rekening 1502 gedefinieerd als 'Rekening af te dragen BTW' en de rekening 1521 als 'Nog te betalen BTW rekening'. Bij het invoeren van de verkoopfactuur wordt de BTW geboekt op de rekening 'Nog te betalen BTW rekening'.

Rekening Debiteur Crediteur Debet Credit
1300 - Debiteuren 60013   1190  
1521 - BTW nog te betalen   60085 - Belastingcrediteur   190
8000 - Omzet 60013      1000

Vervolgens wordt in het bankboek de ontvangst geboekt voor deze factuur.

Rekening Debiteur Crediteur Debet Credit
1100 - Bank 60013   1190  
1300 - Debiteuren 60013     1190

Wanneer de ontvangst wordt afgeletterd wordt er een boeking aangemaakt in het memoriaal waarbij het BTW-bedrag wordt overgeboekt van de rekening 'Nog te betalen BTW rekening' naar de rekening 'Rekening af te dragen BTW'. Deze memoriaalboeking wordt pas aangemaakt wanneer de ontvangst wordt afgeletterd met de factuur.

Wanneer tijdens het invoeren van de bankboeking meteen de aflettering plaatsvindt wordt de memoriaalboeking meteen aangemaakt. Wordt de bankboeking niet meteen afgeletterd, en u lettert de factuur op later tijdstip af met de ontvangst, dan wordt dan pas de memoriaalboeking aangemaakt. De mutatiedatum van de memoriaalboeking is altijd dezelfde datum als de datum van e ontvangst of betaling.

Bij het afletteren wordt de volgende boeking aangemaakt in het memoriaal:

Rekening Debiteur Crediteur BTW-Code Debet Credit
1521 - BTW nog te betalen   60085 - Belastingcrediteur B15 1190  
1502 - BTW af te dragen   60085 - Belastingcrediteur B15   1190

Wanneer de betaling (deelbetaling, volledige betaling, of overbetaling) is ontvangen en wordt afgeletterd met de factuur wordt de BTW van de tussenrekening overgeboekt naar de BTW-rekening die bij het onderhoud van de BTW-code is gedefinieerd.

 

Het werken met Deelbetalingen

Bij deelbetalingen wordt in de memoriaalboeking alleen dat deel van de BTW geboekt waarop de betaling betrekking heeft.

Voorbeeld:

Er is een verkoopfactuur voor een bedrag van 11.500 waarvan 1.500 BTW.

Datum Rekening Debet Credit
25-7-2008 1300 - Debiteuren 11.500  
25-7-2008 1521 - BTW nog te betalen   1.500
25-7-2008 8000 - Omzet   10.000

Vervolgens wordt de ontvangst geboekt in het bankboek. Dit betreft een ontvangst van 2.300.

Datum Rekening Debet Credit
30-7-2008 1100 - Bank 2.300  
30-7-2008 1300 - Debiteuren   2.300

Bij het afletteren van de ontvangst met de factuur wordt alleen voor de BTW waarop de betaling betrekking heeft de memoriaalboeking aangemaakt. In dit geval wordt de volgende memoriaalboeking aangemaakt.

Datum Rekening Debet Credit
30-7-2008 1521 - BTW nog te betalen 300  
30-7-2008 1502 - BTW af te dragen   300

Het BTW grondslag bedrag en BTW bedrag dat in deze boeking is gebruikt wordt als volgt berekend.

BTW grondslag =  (Betaald bedrag / Totale factuurbedrag) * Omzet
(2.300 / 11.500 ) * 11.500 = 2.000

BTW -bedrag = (Betaald bedrag / Totale facturubedrag) * BTW bedrag van de factuur
(2.300 / 11.500 ) * 1.500 = 300

De memoriaalboeking wordt altijd aangemaakt in de standaardvaluta van de administratie. Verder kunt u deze boeking ook niet laten vervallen. Als u echter de aflettering van de factuur en ontvangst ongedaan maakt, dan wordt deze memoriaalboeking automatisch vervallen.


Wanneer u bij het afletteren een van de opties 'Betalingsverschil', 'Kortingen', 'Korting (Inclusief : Bel') en 'Koersverschil' kiest, wordt er geen evenredig deel van de BTW geboekt in de memoriaal boeking, maar wordt het volledige BTW-bedrag van de verkoopfactuur geboekt. 

Termijnen samenvoegen

Bij het afletteren kunt u in het verwerken scherm meerdere termijnen/facturen samenvoegen met de optie 'Saldo/Verdichten'. Wanneer er verschillende openstaande bedragen zijn, creëert u hiermee één openstaand bedrag. Wanneer één van deze termijnen afkomstig is van een boeking waarbij een BTW-code met de optie 'BTW kasstelsel' is gebruikt, verschijnt de melding: "Comprimeren van facturen is niet mogelijk wanneer het flexibele BTW systeem gebruikt wordt."

Het samenvoegen van termijnen van een vooruitbetaling met de termijnen van een factuur is wel mogelijk wanneer één van deze termijnen afkomstig is van een boeking waarbij een BTW-code met de optie 'BTW kasstelsel' is gebruikt en het bedrag niet overeenkomt.

Het samenvoegen van een termijn van een factuur en creditfactuur met verschillende bedragen is niet mogelijk.

Afrondingen

Deelbetalingen en deelontvangsten kunnen leiden tot afrondingen en afrondingsverschillen. Hierdoor zou het voor kunnen komen dat het oorspronkelijke BTW bedrag niet overeenkomt met het BTW bedrag van de memoriaalboeking die wordt aangemaakt bij het afletteren. Om deze afrondingen te voorkomen bij het afletteren een controle uitgevoerd, die controleert of de termijn die wordt afgeletterd de laatste termijn is. Als dit het geval is, wordt in deze aflettering rekening gehouden met een eventueel afrondingsverschil.

Voorbeeld:

Er is een factuur:

Factuurbedrag 1.190
BTW % 19%
BTW grondslag -1.000
BTW-bedrag -190

Deze factuur wordt in drie delen betaald. In normale omstandigheden zou dit er als volgt uitzien:

  Betaling BTW grondslag BTW bedrag
Betaling 1 300 -252,10 -47,90
Betaling 2 400 -336,13 -63,87
Betaling 3 490 -411,76 -78,24
Totaal bedrag 1.190 -999,99 -190,01
 
Oorspronkelijk bedrag -1000 -190
Verschil -0,01 0,01

Zoals u ziet ontstaat er een afrondingsverschil van 0,01. De controle die wordt uitgevoerd bij het afletteren zorgt ervoor dat bovenstaande situatie wordt voorkomen. Bij het afletteren ziet het systeem dat betaling 3 in dit voorbeeld de laatste betaling is. Het bedrag wordt dan ook aangepast zodat er na het afletteren geen verschil is.

  Betaling BTW grondslag BTW bedrag
Betaling 1 300 -252,10 -47,90
Betaling 2 400 -336,13 -63,87
Betaling 3 490 -411,77 -78,23
Totaal bedrag 1.190 -999,99 -190,01
 
Oorspronkelijk bedrag -1000 -190
Verschil Er is geen verschil Er is geen verschil

Kasstelsel en Betalingen onderweg

Wanneer u gebruik maakt van betalingen onderweg, dan wordt bij het verwerken van de betalingen de memoriaalboeking aangemaakt waarbij het van de 'Nog terug te vorderen BTW rekening' naar de  'Rekening te vorderen BTW'. 

Kasstelsel en kredietbrief

Wanneer u werkt met kredietbrieven dan wordt bij het verrekenen van de kredietbrief de memoriaalboeking aangemaakt waarbij het BTW-bedrag wordt overgeboekt van de 'Nog te betalen BTW rekening' of 'Nog terug te vorderen BTW rekening' naar de 'Rekening af te dragen BTW' of de 'Rekening te vorderen BTW'. Wanneer de kredietbrief wordt afgekeurd, dan wordt deze memoriaalboeking vervallen.  

Kasstelsel en BTW-verlegd

Wanneer u werkt met het flexibel BTW systeem en een BTW-code gebruikt waarbij de opties 'BTW-verlegd' en 'BTW kasstelsel' beide zijn aangevinkt geldt het volgende:

Voorbeeld: Er wordt een inkoopboeking ingevoerd met een bedrag van EUR 1.000,- en een BTW-code van 19%. Hierbij wordt de volgende mutatie aangemaakt:

Rekening Debet Credit
Kostenrekening 1.000  
Nog terug te vorderen BTW rekening (neutrale rekening) 190  
Nog te betalen BTW rekening (neutrale rekening)   190
Crediteuren   1.000

Wanneer een er een betaling wordt geboekt en deze wordt afgeletterd met de factuur worden er extra regels aangemaakt voor de BTW-regels. De BTW-bedragen worden teruggedraaid en geboekt op de werkelijke BTW-rekeningen. Wanneer op basis van bovenstaande voorbeeld bijvoorbeeld een betaling van EUR 1.000,- wordt geboekt en afgeletterd met de factuur wordt de volgende mutatie aangemaakt:

Rekening Debet Credit
Crediteuren 1.000  
Bank   1.000
Rekening te vorderen BTW (crediteurenrekening) 190  
Nog terug te vorderen BTW rekening (neutrale rekening)   190
Rekening af te dragen BTW (crediteurenrekening)   190
Nog te betalen BTW rekening (neutrale rekening) 190  

De volgende validaties zijn van toepassing:

  • Voor verkooptransacties met BTW-verlegd van 0%, wordt de stornoboeking aangemaakt voor een BTW-bedrag van 0 wanneer de verkoopfactuur wordt afgeletterd met de betaling. Ook voor het BTW-bedrag van 0 wordt een BTW-termijn aangemaakt.
  • De datum en rapportagedatum van de stornoboeking worden overgenomen van de termijn van de betaling.
  • Het transactietype van de stornoboeking is hetzelfde als van de factuurregel die afgeletterd wordt.
  • Bij het gedeeltelijk afletteren van de factuur wordt de stornoboeking aangemaakt voor het BTW-bedrag gebaseerd op het deel van het factuurbedrag dat is betaald. Dit heeft ook betrekking op BTW-grondslag bedrag:
    • BTW grondslag = (ontvangen betaling / totaal factuurbedrag) * omzet bedrag
    • BTW bedrag = (ontvangen betaling / totaal factuurbedrag) * BTW bedrag van de factuur
  • In het BTW-overzicht worden de BTW-termijnen van de stornoboeking getoond. De BTW-aangifte kan ook worden verwerkt voor deze boekingen.
  • De bovenstaande validatie is van toepassing op het volledig of gedeeltelijk afletteren van de factuurtermijnen (factuur of creditfactuur) met de betaling. Bij het afletteren van alleen factuur termijnen, zoals bijvoorbeeld een creditfactuur met een factuur worden geen stornoboekingen aangemaakt.

Flexibel BTW systeem vs BTW-type Kasstelsel 

Wanneer u wilt werken met het kasstelsel kunt u dit ook aangeven door de grootboekinstelling 'BTW-type' op 'Kasstelsel' in te stellen. Het nadeel bij het werken met deze instelling is dat er maar één btw-termijn is die niet gesplitst wordt bij deelbetalingen. Bij een aangifte dient dan alles of niets te worden aangegeven, terwijl mogelijk maar de helft van de factuur is ontvangen. Dit nadeel heeft betrekking op alle scenario's die te maken hebben met splitsingen, zoals bijvoorbeeld ook de situatie waarbij een verkoopfactuur gedeeltelijk wordt afgeletterd met een creditnota. Wanneer u wilt werken met het kasstelsel is het advies om gebruik te maken van het flexibel btw-systeem waarbij u per btw-code aangeeft of u gebruik maakt van het kasstelsel of het factuurstelsel. 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.656.046
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer