One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Navigatie en menu Exact Globe Next

Introductie

De navigatie in Exact Globe Next is geheel toegespitst op gebruiksvriendelijkheid. Dit document beschrijft de wijze waarop het menu en de navigatie in Exact Globe Next functioneert.

In product update 409 is een nieuw menu geïntroduceerd voor Exact Globe Next. In dit document vindt u meer informatie over dit nieuwe menu en de navigatie. Voor informatie over het oude menu, zie Navigatie en menu Exact Globe Next (t/m product update 408).

 

Uitleg

In Exact Globe Next beschikt u over een aantal menu opties:

Instellingen menu

Helemaal linksboven in het scherm kunt u het instellingen menu openen door op het Exact Globe Next logo te klikken. In dit menu beschikt u over de volgende opties:

 • Systeem
  • Administratie aanmaken: Met deze optie opent u de administratie aanmaken wizard waarmee u een nieuwe Exact Globe Next administratie kunt aanmaken.
  • Administratie verwijderen: Met deze optie kunt u een administratie verwijderen of een administratie onzichtbaar maken.
  • Back-up maken/teruglezen/Administratie kopiëren: Met deze optie kunt u een back-up maken of een bestaande back-up teruglezen. Tevens kunt u via deze optie een volledige kopie van een administratie maken.
  • Update: Met deze knop kunt u een update uitvoeren. Deze optie heeft u als u een standalone installatie heeft uitgevoerd. Op een werkstationinstallatie binnen een netwerk vindt deze update (na het bijwerken van de netwerkinstallatie) automatisch plaats bij het opstarten van Exact Globe Next.
  • Exact Globe licentie bijwerken: Deze menuoptie is alleen beschikbaar wanneer u een administratie heeft geopend. Met deze optie kunt u uw licentie bijwerken in de huidige administratie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u uw licentie heeft uitgebreid of als uw licentie geprolongeerd is.
  • ESI Tool: Deze menuoptie is alleen beschikbaar wanneer u een administratie heeft geopend en de gebruiker in die administratie is gekoppeld aan de rol 'Administrator' of 'Systemadministrator'. Wanneer u de ESI tool heeft geïnstalleerd via de melding die vanaf product update 406/407 beschikbaar is. Dan opent u met deze menu optie de ESI tool. Voor meer informatie, zie Exact System Information Tool.
   Wanneer de ESI tool niet is geïnstalleerd dan wordt de webbrowser geopend en wordt een download van de FTP server van Exact gestart. Dit betreft de download van het bestand 'ExactSysInfo.zip'. Dit bestand kunt u opslaan op uw harde schijf en bevat de Exact System Information Tool. De Exact System Information Tool is ontwikkeld om eenvoudig informatie over de Windows, SQL en database instellingen op te vragen en aan te passen, om zo de performance van uw systeem te verbeteren. De tool verstuurt ook automatisch statistische informatie over de Exact tabellen en het gebruik van de indexen in naar Exact. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt voor het doorvoeren van verbeteringen in de software.
  • ESI Tool - Deïnstalleren: Deze menuoptie is alleen beschikbaar wanneer de ESI Tool is geïnstalleerd. Via deze optie kunt u de installatie van de ESI Tool verwijderen.
 • Taal: Selecteer hier de taal die u wilt gebruiken in Exact Globe Next. Deze taal is per gebruiker in te stellen. Nadat u de gewenste taal heeft geselecteerd dient u Exact Globe Next opnieuw op te starten alvorens de wijzigingen van kracht zijn. De taal die u hier selecteert is van toepassing op dit instellingen menu. Het is afhankelijk van de talen die in uw licentie aanwezig zijn of deze taal ook wordt toegepast op de menupaden en schermen in de administratie.
 • Voorkeuren
  • Sneltoetsen: Wanneer u de sneltoetsen wilt tonen kunt u deze optie selecteren. Als u deze optie aanvinkt, kunt u naar een menupad gaan door de letters van dit menupad in te typen (bijvoorbeeld [FBI]= boekingen invoeren). Hiervan kunt u gebruikmaken als u het gebruik van de muis wilt beperken.
 • Printer
 • Over: Met deze optie kunt u informatie opvragen over de versie van Exact Globe Next en de verschillende onderdelen van Exact Globe Next.
 • Afsluiten: Hiermee sluit u Exact Globe Next af.

Het Favorieten menu

 • Favorieten: Raadpleeg de favorieten die u heeft toegevoegd. U kunt de favorieten vanuit dit scherm openen. U kunt favorieten toevoegen door op de ruimte voor het betreffende menupad te klikken in het Exact Globe Next menu. De favorieten van al uw administraties worden getoond. U kunt aan het administratienummer en de kleur herkennen op welke administratie de favoriet betrekking heeft. Achter iedere favoriet beschikt u over de volgende iconen:
  •  Bewerken: Met het potlood-icoon kunt u de naam van de favoriet wijzigen.
  •  Slepen om te verplaatsen: U de favorieten rangschikken door ze te verslepen. Om ze te verslepen klikt u op dit icoon, houdt de muisknop ingedrukt en versleept de favoriet naar de gewenste plek in het favorieten menu.
  •  Verwijder: Om een favoriet te verwijderen klikt u op het kruisje achter de betreffende favoriet.

Help menu

 Klantenportaal
Met deze optie opent u de customer portal. De customer portal wordt geopend in uw webbrowser. U dient hiervoor over te beschikken over een internetverbinding. Tevens dient u te beschikken over een gebruikersnaam en wachtwoord voor de customer portal. Wanneer u deze nog niet heeft kunt u deze hier aanvragen. Wanneer u op deze knop klikt wordt er om een gebruikersnaam en wachtwoord gevraagd. Nadat u uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft ingevoerd bent u ingelogd op de customer portal.

?, Help
Met deze optie opent u het overzicht van de release notes:

Startpagina
In het overzicht van de release notes kunt u met de knop 'Startpagina' de startpagina openen.

Exact klantenportaal
Met deze knop opent de customer portal. De customer portal wordt geopend in uw webbrowser. U dient hiervoor over te beschikken over een internetverbinding. Tevens dient u te beschikken over een gebruikersnaam en wachtwoord voor de customer portal. Wanneer u deze nog niet heeft kunt u deze hier aanvragen. Wanneer u op deze knop klikt wordt er om een gebruikersnaam en wachtwoord gevraagd. Nadat u uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft ingevoerd bent u ingelogd op de customer portal.

Wanneer u de offline help functie heeft geïnstalleerd wordt een afwijkend scherm getoond:

Om in dit geval over de knop 'Exact klantenportaal' te beschikken, klikt u eerst op de link 'Internet' rechtsboven in het scherm.

Administratie openen

Met de menu optie 'Administratie openen' kunt u een administratie openen. U ziet een lijst van recent geopende administraties die u kunt openen door erop te klikken. Wanneer u over meer administraties beschikt dan er standaard worden getoond in dit scherm wordt links onderaan aangeven dat er nog x meer administraties zijn. Door erop te klikken worden de andere administraties zichtbaar en kunt u erop klikken om ze te openen. Wanneer u in dit scherm met de muis over een administratie beweegt verschijnt er een rood kruis achter de administratie. Door op het rode kruis te klikken verwijdert u de administratie uit de lijst. De administratie wordt niet daadwerkelijk verwijderd, maar is alleen niet meer zichtbaar in deze lijst. Om een administratie weer toe te voegen kunt u gebruik maken van de optie 'Geavanceerd'.

Daarnaast kunt u via de optie 'Geavanceerd' een administratie selecteren. Wanneer u op deze optie klikt wordt het volgende scherm getoond.

 • Gebruiker: Hier wordt de gebruikersnaam getoond. Dit betreft de gebruikersnaam waarmee u in Windows bent ingelogd. U kunt dit veld niet aanpassen.
 • Server: Hier dient u aan te geven op welke SQL Server de administratie staat die u wilt openen. Bij het veld 'Server' kunt u de naam van de SQL Server invoeren, of u kunt middels de pijl de SQL Server selecteren.
 • Administratie: Nadat u de server heeft aangegeven, kunt u de administratie selecteren door het nummer van de administratie in te geven. Wanneer u het nummer niet zeker weet, kunt u de administratie selecteren door op het vergrootglas rechts van de regel met 'Administratie' te klikken. Wanneer u het nummer geselecteerd of ingevuld heeft, verschijnt in het grijze veld rechts de naam van de administratie.
 • Standaarddatum: Bij het openen van de administratie kan gebruiker er voor kiezen een afwijkende datum te gebruiken bij het invoeren – verwerken en/of afdrukken. Dit is een keuze die via het veld 'Standaarddatum' wordt geboden. Deze datum blijft geldig totdat de gekozen administratie in Exact Globe Next wordt afgesloten. Standaard is de datum van vandaag ingevuld. Wanneer u een afwijkende datum heeft ingevuld wordt dit linksboven in het scherm getoond:
 • Sorteren op: Hier kunt u bepalen hoe u de lijst met administraties wilt sorteren. U heeft de keuze uit Laatst gebruikt, Administratienummer en Bedrijfsnaam.

Administratie tab

Per geopende administratie wordt een apart tabblad getoond in de kleur van de betreffende administratie. Er zijn 9 verschillende kleuren beschikbaar die automatisch worden toegewezen aan de administraties. Dit zijn de volgende kleuren: Bruin, Paars, Lichtbruin, Oranje, Groenblauw, Rood, Geel, Donkergrijs, Groen.

In bovenstaande voorbeeld ziet u dat er twee administraties zijn geopend. Administratie 939 (Oranje) en administratie 935 (Groen). In dit voorbeeld is administratie 939 actief dit aan de knop 'Menu' die oranje gekleurd is, de verschillende menu opties hebben betrekking op administratie 939. Als administratie 935 actief zou zijn, zou de knop 'Menu' groen gekleurd zijn. Om te wisselen tussen administraties klikt u de betreffende administratie aan.

Menu knop

Met de 'Menu' knop keert u terug naar het laatst geopende hoofdmenu van de betreffende administratie. Wanneer u bijvoorbeeld het menupad [Factuur, Invoer, Facturen] heeft geopend, keert u met de menu knop terug naar het menu 'Factuur'. Wanneer u het menupad [Financieel, Grootboek, Kaarten] heeft geopend, keert u met de menu knop terug naar het menu 'Financieel'.

Extra opties in de schermen

Wanneer u bepaalde menupaden heeft geopend ziet u extra menuopties in de balk.

Hierboven ziet u de extra menubalk bij het openen van het menupad [Financieel, Debiteuren, Onderhouden].
Linksboven ziet u het menupad waarin u zich bevindt. Voor dit menupad ziet u de sneltoetsen staan van het betreffende menupad staan. De sneltoetsen kunt u ook in het hoofdmenu tonen.

Aan de rechterzijde ziet u drie knoppen:

 • Actualiseren: Met deze knop kunt u de gegevens in het scherm verversen nadat u de filter criteria heeft aangepast.
 • Filter: Met deze knop kunt u het filter in dit scherm tonen of verbergen.
 • Kolommen: Met deze knop opent u een venster waarin u kunt aangeven welke kolommen u in dit scherm wilt tonen of verbergen.

Informatiebalk

Informatiebalk bij het openen van een administratie
Vanaf product update 397 verschijnt bij het openen van een administratie een informatiebalk wanneer er een nieuwe product update beschikbaar is.

In de melding is een hyperlink aanwezig die verwijst naar onze website en informatie toont over de nieuwe product update. Om gebruik te maken van deze functie dient u over een actieve Internet verbinding te beschikken.

De melding die wordt getoond kunt u wegklikken middels het -icoon aan de rechterzijde van de melding. De melding wordt dan voor die gebruiker bij die administratie niet meer getoond totdat er een nieuwe product update algemeen beschikbaar is.

Verder is deze melding gebruiker en administratie afhankelijk. Wanneer gebruiker A de melding heeft weggeklikt dan wordt deze nog steeds getoond wanneer gebruiker B de administratie opent. Hetzelfde geldt wanneer gebruiker A de melding in administratie 001 wegklikt de melding nog steeds wordt getoond wanneer gebruiker A administratie 002 opent.


Applicatiemenu

Het applicatie menu is beschikbaar in de verschillende invoerschermen zoals bijvoorbeeld het invoeren van boekingen of facturen of het aanmaken van debiteuren.

In de verschillende applicatiemenu's zijn extra menu-opties beschikbaar.

 Nieuw / Openen / bewaren
De knoppen 'Nieuw', 'Openen' en 'Bewaren' zijn standaard Windows-functies die ook in Exact Globe Next te gebruiken zijn.

 Ongedaan maken
Met deze knop maakt u de laatste wijziging ongedaan.

 Knippen / Kopiëren / Plakken
Met de functies 'Knippen', 'Plakken' en 'Klembord' kunt u gegevens overzetten naar een ander veld.

 Vorige record / Volgende record
Met de navigatieknoppen 'Vorige record' en 'Volgende record' kunt u door uw bestand bladeren. Bij het bladeren wordt geen rekening gehouden met de selectie of sorteervolgorde die u in het scherm heeft toegepast. Met deze knoppen kunt u naar het vorige en volgende record bladeren volgens de standaard sortering en filtercriteria.

 Eurocalculator
Met de eurocalculator kunt u bedragen omrekenen van uw standaardvaluta naar euro en vice versa.

 Help
Met de F1 of Help toets kunt u middels een actieve internetverbinding alle relevante informatie opvragen over de functie of het menupad waar u op dat moment op staat.

 Kaart
Met deze knop kunt u vanuit het artikelonderhoud de artikelmutatiekaart openen.

 MRP
Met deze knop kunt u vanuit het artikelonderhoud de artikelplanning openen.

In de verschillende invoerschermen beschikt u tevens over de menu opties. Afhankelijk van welk invoerscherm u opent kunnen de volgende opties aanwezig zijn.

 Regel toevoegen
Met deze knop kunt u een regel toevoegen in het invoerscherm. De regel wordt toegevoegd boven de regel waar de cursor zich bevindt. Wanneer u bijvoorbeeld bij het invoeren van een boeking een nieuwe regel wilt toevoegen tussen de eerste en tweede regel, dan  plaatst u de cursor in de tweede regel, waar u vervolgens met deze knop een nieuwe regel er kunt tussenvoegen.

 Regel verwijderen
Met deze knop kunt u de regel waarin de cursor is geplaatst, verwijderen.

 Bladeren
Met dit icoon kunt u bladeren. Dit icoon is alleen actief in velden waar u een bladerscherm kunt openen. Dit betreft bijvoorbeeld het veld 'Rekening' bij het invoeren van boekingen, of het veld 'Artikel' bij het invoeren van facturen.

 Kolommen
Met deze knop opent u een scherm waarin u kunt aangeven welke kolommen u wilt tonen/verbergen.

 Afdrukken
Met dit icoon kunt u de factuur, order, bestelling die u geopend heeft afdrukken.

Inzoomen
Met deze knop kunt u inzoomen op het veld. Zo kunt u bijvoorbeeld bij het invoeren van een factuur in het veld 'Artikel' met deze knop het scherm openen waarin u een tekstregel kunt invoeren.

Notities (Factuur) / Notities / Notities (Debiteur) / Crediteur notities
Met dit icoon kunt u notities bekijken/toevoegen. Wanneer er in het invoer scherm twee notitie iconen beschikbaar zijn heeft altijd één notitie-icoon betrekking op de debiteur/crediteur en het ander notitie-icoon op de order, factuur, bestelling.

Bijlagen
Met deze knop kunt u de gekoppelde bijlage bekijken en een nieuwe bijlage toevoegen.

 INTRASTAT-gegevens
Wanneer u directe factuur invoert voor een niet Nederlandse debiteur waarbij een landcode is gekoppeld waarbij 'Lidstaat Europese Unie' is aangevinkt, kunt u met deze knop de INTRASTAT gegevens bekijken en bewerken.  

Bureablad notificatie en systeemvak icoon

Wanneer u gebruik maakt van het verwerken facturen via ELIS beschikt u over een Exact Globe Next pictogram in het systeemvak van Windows. Door op het icoon te klikken wordt het Notification Center getoond. Hierin ziet u de notificaties voor het achtergrondproces.

De gegevens in dit scherm worden iedere 90 seconden geactualiseerd. U kunt de gegevens ook handmatig actualiseren door op de 'Refresh' hyperlink te klikken. Voor iedere nieuwe notificatie verschijnt een pop-up, zoals u in het voorbeeld hieronder kunt zien:

Deze melding verschijnt in de volgende situaties:

 • Wanneer u toegang heeft tot Exact Globe Next en er wordt minstens één nieuwe notificatie gevonden.
 • Wanneer u op 'OK' klikt in de melding bij het verwerken van de facturen.


 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Support - On-line help
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 04.454.438
 Assortment:  Date: 21-05-2015
 Release: 411  Attachment:
 Disclaimer