One moment please...
 

Taak

Indien een service activiteit bij het fiatteren de melding geeft "ongeldige referentie factuurdebiteur", is dat meestal omdat de factuurdebiteur niet in Globe bestaat of omdat niet alle adrestypen aanwezig zijn bij de factuurdebiteur in Globe.

Factuurdebiteur bestaat niet in Globe  

  • Kijk welke factuurdebiteur aan de debiteur van de service activiteit is gekoppeld en controleer of deze aanwezig is in Globe
  • Indien de debiteur niet aanwezig is. Bewerk en bewaar hem in Synergy om de uitwisseling hiervan op te starten
  • Indien de debiteur niet wordt aangemaakt, kijk in het resultaten log van XML bij XML uitwisseling of in het ELIS log waarom de relatie niet uitgewisseld kan worden 
Factuuradres ontbreekt in Globe 
  • Koppel tijdelijk een andere contactpersoon aan het factuuradres in Synergy
  • Controleer of het factuuradres is aangemaakt in Globe
  • Koppel in Synergy de oorspronkelijke contactpersoon weer aan het factuuradres

Is sommige gevallen kan de melding blijven ondanks dat de gegevens zijn aangemaakt. In dat geval dienen de regels in de activiteit eerst nog een keer "ververst" te worden. Gebruik hiervoor onderstaande stappen:

  • Pas het aantal in de betreffende serviceactiviteit regel aan, bijvoorbeeld aantal +1
  • Bewaar de wijziging
  • Zet het originele aantal terug
  • Bewaar de wijziging

Resultaat

Service activiteit kan worden gefiatteerd