One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Activa - Hergroeperen: Activa

[Activa: Management, Hergroeperen activa]

Met deze functie kunt u statische gegevens van reeds geactiveerde activa wijzigen. Zodra een activum is geactiveerd, kunnen gegevens als de gekoppelde kostenplaats of locatie niet meer worden gewijzigd in [Activa: Stamgegevens, Onderhoud, Activa, Activa]. De reden hiervoor is dat bij een wijziging van dit soort gegevens de afschrijvingsmutaties over een andere kostenplaats of locatie heen gaan lopen. Derhalve dient officiële registratie in Exact Fixed Assets van de wijziging plaats te vinden. Middels [Activa: Management, Hergroeperen Activa] wordt in een officiële registratie gemaakt van de door te voeren wijzigen, zodat u altijd wijzigingen in doorbelasting van de kosten kunt controleren en verantwoorden. 

U kunt uw activum hergroeperen op de volgende entiteiten:

  • Activumstam
  • Afdeling
  • Houder
  • Kostendrager
  • Kostenplaats
  • Locatie
  • Dimensies met referentie tabel

Bij het hergroeperen wordt de boekwaarde overgeboekt. Hergroeperen kan vanaf een datum na het moment waarop de laatste afschrijvingsmutatie is aangemaakt (7.22). Als op basis van de aangegeven hergroeperingsdatum nog afschrijvingen dienen plaats te vinden, dan zullen deze tevens worden aangemaakt (tegen de oude waarde). Wilt u hergroeperen op basis van een datum die verder terug ligt dan de laatste afschrijvingsdatum, dan zult u uw afschrijvingen eerst tot op dat moment moeten terugdraaien. Opmerking: Het ongedaan maken van afschrijvingen kan niet verder terug in de tijd dan tot de laatste herwaardering, hergroepering of revisie van levensduur.

Boekingen in de financiële module
Bij het hergroeperen op activumstam wordt voor het primaire activumboek de volgende memoriaalboeking aangemaakt:

Grootboekrekening Activumgroep Debet Credit
  Inkoop Activumstam (nieuw) EUR -,-  
  Cumulatieve afschrijvingen Activumstam (nieuw) EUR -,-  
aan Inkoop Activumstam (oud)   EUR -,-
aan Cumulatieve afschrijvingen Activumstam (oud)   EUR -,-

Bij het hergroeperen op kostenplaats, kostendrager of dimensie wordt voor het primaire activumboek de volgende memoriaalboeking aangemaakt:

  Grootboekrekening Analytische waarde Debet Credit
  Inkoop Kostenplaats, Kostendrager, Dimensie (nieuw) EUR -,-  
  Cumulatieve afschrijvingen Kostenplaats, Kostendrager, Dimensie (nieuw) EUR -,-  
aan Inkoop Kostenplaats, Kostendrager, Dimensie (oud)   EUR -,-
aan Cumulatieve afschrijvingen Kostenplaats, Kostendrager, Dimensie (oud)   EUR -,-Criteria
Selecteer een of meerdere activa waar een hergroepering op van toepassing is.

Voorkeuren 

Hergroeperen
Geef aan welke entiteit u wenst te wijzigen. U kunt kiezen voor een hergroepering op activumstam, afdeling, locatie, houder, kostenplaats, kostendrager of dimensie 1 t/m 5.

Nieuwe waarde
Geef de nieuwe waarde van de aangegeven entiteit aan.

Dagboek
Selecteer het dagboek waarin de financiele boekingen worden aangemaakt. Standaard wordt het memoriaal voorgesteld waarin de afschrijvingen worden geboekt.

Datum
Vul hier de ingangsdatum van hergroeperen in. Deze datum mag niet voor de laatste activum mutatie (afschrijving) liggen. Als dit toch gewenst is dan dienen de afschrijvingen die na deze datum liggen ongedaan gemaakt worden voordat het hergroeperen uitgevoerd kan worden. Ligt de datum na de periode waarin de laatste afschrijving is gemaakt, dan zullen tevens afschrijvingsmutaties worden aangemaakt voor de tussenliggende periode.

Proef
Markeer deze  optie als u een proef verwerking van het hergroeperen wilt uitvoeren.

Boekingsverslag
Markeer deze optie als u van deze actie het boekingsverslag wenst te tonen in separate tabbladen na het uitvoeren van de hergroepering. 


Exact Financials > Activa > Hergroeperen activa

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 20.999.155
 Assortment:  Date: 28-12-2017
 Release:  Attachment:
 Disclaimer