One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Shop floor control - Uitgifte materiaal in touch screen user interface

Menupad

Exact Synergy Enterprise inlogpagina à Shop floor control inlogpagina.

Introductie

Op deze pagina kunt u de aantallen van het materiaal registreren welke gebruikt zijn voor de stappen van de geselecteerde bewerking. De gegevens van het Shop floor control systeem kunnen vervolgens worden bijgewerkt in Exact Globe Next via Exact Integration.

Rollen en rechten

Om deze pagina te bekijken is de Shop floor control rol benodigd.

Daarnaast zijn een aantal zaken vereist voor toegang tot het Shop floor control systeem. Hierover kunt u meer lezen in het document Werken met Shop floor control. Voor de uitgifte van het materiaal, dient de gebruiker tevens rechten te hebben op de gebruikte magazijnen. Dit kunt u in stellen bij het onderhoud van het magazijn op het tabblad 'Rechten'.

Opmerkingen:

 • Voor meer informatie over de functierechten kunt u gaan naar het menu Systeem à Inrichting à Beveiliging à Functierechten.
 • Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar het menu Systeem à Inrichting à Beveiliging à Rollen.

Hoe registreer ik de aantallen van het materiaal dat gebruikt is voor de bewerkingen?

 1. Selecteer de optie SFC Interface.
 2. Selecteer een bewerking bij Bewerking.
 3. Klik op Login. Na het inloggen worden de productieorders met de stappen die worden uitgevoerd in de geselecteerde bewerking getoond. 
 4. Klik op een regel om de details van de betreffende bewerking te bekijken.
 5. Klik op Start op de Bewerking details pagina.
 6. Op de Tijdregistratie pagina, klik op Volgende.
 7. Geef op de Materiaaluitgifte pagina voor ieder artikel dat wordt getoond de locatie van het uit te geven materiaal op in de kolom Locatie.
 8. Geef voor ieder artikel dat wordt getoond het serie- of batchnummer op in de kolom Serie/batchnummers of selecteer een serie-/batchnummer middels het vergrootglas-icoon. Hiermee opent u het serie-/batchscherm. Voor serienummers selecteert u de betreffende serienummers en klikt op Toevoegen. Voor batchnummers selecteert u het betreffende batchnummer.
 9. Geef voor ieder artikel dat wordt getoond het uitgegeven aantal op in de kolom Aantal. Dit veld is niet actief voor serie-/batchartikelen.
 10. Klik op een van de knoppen om de gegevens op te slaan.

Hou rekening met:

 • Alle velden met het “!” icoon zijn verplicht.
 • Wanneer er geen te realiseren arbeids- of machine-uren zijn, en er geen uit te geven materiaal is, wordt de Aantal gereedgemeld pagina getoond na het klikken op Start bij stap 5.
 • Wanneer er geen te realiseren arbeids- of machine-uren zijn, er geen uit te geven materiaal is, en de bewerking is de laatste bewerking in de productieorder, wordt de Ontvangst productie pagina getoond na het klikken op Start bij stap 5.
 • Wanneer er geen uit te geven materiaal is wordt de Aantal gereedgemeld pagina getoond na het klikken op Volgende bij stap 6.
 • Wanneer er geen uit te geven materiaal is, en de bewerking is de laatste bewerking in de productieorder, wordt de Ontvangst productie pagina getoond na het klikken op Volgende bij stap 6.

Hoe registreer ik extra aantallen van het materiaal dat gebruikt is voor de bewerkingen?

 1. Selecteer de optie SFC Interface.
 2. Selecteer een bewerking bij Bewerking.
 3. Klik op Login. Na het inloggen worden de productieorders met de stappen die worden uitgevoerd in de geselecteerde bewerking getoond.
 4. Klik op een regel om de details van de betreffende bewerking te bekijken. De Bewerking details pagina wordt getoond.
 5. Klik op Start. De Tijdregistratie pagina wordt geopend.
 6. Klik op Volgende. De Materiaaluitgifte pagina wordt geopend.
 7. Klik op de knop Extra materialen. De Extra materialen pagina wordt geopend.
 8. Geef de gevraagde informatie op.
 9. Klik op Terug om het extra aantal van het materiaal uit te geven of klik op Bewaren + Nieuw om het extra aantal van het materiaal uit te geven en verder te gaan met het uitgeven van extra aantallen van ander materiaal.

Hou rekening met:

 • Alle velden met het “!” icoon zijn verplicht.
 • Wanneer er geen te realiseren arbeids- of machine-uren zijn, wordt de Materiaaluitgifte pagina getoond na het klikken op Start bij stap 5.

Hoe bekijk ik het overzicht van de materiaal registratie?

 1. Selecteer de optie SFC Interface.
 2. Selecteer een bewerking bij Bewerking.
 3. Klik op Login. Na het inloggen worden de productieorders met de stappen die worden uitgevoerd in de geselecteerde bewerking getoond.
 4. Klik op een regel om de details van de betreffende bewerking te bekijken. De Bewerking details pagina wordt getoond.
 5. Klik op Volgende. De Tijdregistratie pagina wordt geopend.
 6. Klik op Bewaren + Volgende. De Materiaaluitgifte pagina wordt getoond.
 7. Klik op Registratie overzicht. De Materiaal registratie overzicht pagina wordt getoond.
 8. Klik op Inklappen/Uitklappen om de sectie Criteria uit te klappen.
 9. Definieer de gewenste criteria in de sectie Criteria en klik op Actualiseren.

Hoe definieer ik het aantal gereed voor de bewerkingen?

 1. Selecteer de optie SFC Interface.
 2. Selecteer een bewerking bij Bewerking.
 3. Klik op Login. Na het inloggen worden de productieorders met de stappen die worden uitgevoerd in de geselecteerde bewerking getoond. 
 4. Klik op een regel om de details van de betreffende bewerking te bekijken.
 5. Klik op Start op de Bewerking details pagina.
 6. Op de Tijdregistratie pagina, klik op Volgende.
 7. Klik op Volgende in de Materiaaluitgifte pagina.
 8. Geef bij Aantal gereedgemeld op de Aantal gereed pagina het aantal op.
 9. Klik op een van de knoppen om de gegevens op te slaan.  

Hou rekening met:

 • Wanneer er geen te realiseren arbeids- of machine-uren zijn, wordt de Materiaaluitgifte pagina getoond na het klikken op Start bij stap 5.
 • Wanneer er geen te realiseren arbeids- of machine-uren zijn, en er geen uit te geven materiaal is, wordt de Aantal gereed pagina getoond na het klikken op Start bij stap 5.
 • Wanneer er geen te realiseren arbeids- of machine-uren zijn, er en geen uit te geven materiaal is, en de bewerking is de laatste bewerking in de productieorder, wordt de Ontvangst productie pagina getoond na het klikken op Start bij stap 5.
 • Wanneer er geen uit te geven materiaal is, wordt de Aantal gereed pagina getoond na het klikken op Volgende bij stap 6.
 • Wanneer er geen uit te geven materiaal is, en de bewerking is de laatste bewerking in de productieorder, wordt de Ontvangst productie pagina getoond na het klikken op Volgende bij stap 6.  

Troubleshooting

Er kunnen verschillende oorzaken zijn dat er geen gepland materiaal uitgegeven kan worden:

 • De gebruiker die is ingelogd in het SFC systeem heeft geen rechten op het magazijn van het materiaal.
 • Het materiaal is reeds volledig uitgegeven.
 • De productieorders zijn nog niet afgedrukt.
 • Er is geen materiaal gedefinieerd.
 • Materiaal is gekoppeld aan productieorders of bestellingen die nog niet zijn afgehandeld.

Tips en trucs

Deze pagina toont de geplande materiaal regels:

 • waarbij de optie Backflush in de betreffende productie order (in Exact Globe Next) uitgevinkt,
 • ongeacht de status van de bewerking,
 • die nog niet volledig zijn uitgegeven, en
 • die betrekking hebben op productieorders die zijn afgedrukt.

Bij het uitgeven van materiaal, kunt u:

 • meer uitgeven dan het geplande aantal,
 • het serie-/batchnummer selecteren voor serie-/batch artikelen, maar
 • kunt geen nieuwe regels toevoegen.

Validaties

Er worden twee niveaus van validatie uitgevoerd op deze pagina. Het eerste validatie niveau wordt uitgevoerd op de touch screen, zoals beschreven in onderstaande tabel:

Veld

Uitleg

Locatie

Deze informatie is verplicht.

Serie/batch nummers

Deze informatie is verplicht voor serie-/batchartikelen.

Aantal

U kunt alleen numerieke waarden opgeven.

U kunt tot 8 decimalen opgeven voor een deelbaar artikel. U kunt echter geen decimalen opgeven wanneer het artikel geen deelbaar artikel is. Bij een deelbaar artikel is de optie Deelbaar op het tabblad Basis bij het onderhoud van het artikel aangevinkt. Voor meer informatie, zie Artikelen aanmaken en onderhouden.

Deze informatie is verplicht.

Serie/batch nummers en Aantal

Het aantal opgegeven serienummers dient gelijk te zijn aan het aantal. Wanneer dit niet het geval is wordt de melding: “Ongeldig: Serienummer <> Aantal” getoond.

Het tweede validatie niveau wordt uitgevoerd bij het bewaren van de gegevens. De gegevens worden opgeslagen in een tijdelijke tabel en worden gekopieerd naar Exact Globe Next via Exact Integration. Wanneer er ongeldige gegevens worden gevonden, worden de fouten gelogd en worden er geen records bijgewerkt in Exact Globe Next. Zie de onderstaande tabel voor meer uitleg:

Scenario

Uitleg

Aanwezigheid van serie- of batchnummers

Validatie wordt uitgevoerd op basis van de optie die is geselecteerd bij Selectie: Serie-/batchnummers in menupad Systeem à Algemeen à Instellingen à Orderinstellingen in Exact Globe Next.

 • Wanneer u Geldig heeft geselecteerd, worden fouten voor niet bestaande serie-/batchnummers gelogd en er wordt niets bijgewerkt in de Exact Globe Next database.

 • Wanneer u Handmatig of Alle heeft geselecteerd worden de niet bestaande serie-/batchnummers aangemaakt in uw Exact Globe Next database.

E-Verbruik(SE4050)

Wanneer deze module niet aanwezig is in uw Exact Globe Next licentie, wordt een fout gelogd bij het bewaren van de gegevens naar Exact Globe Next, en er wordt niets bijgewerkt in de Exact Globe Next database.

Onvoldoende voorraad

De validatie wordt alleen uitgevoerd wanneer de instelling Voorraad controleren in de sectie Leveringen in menupad Systeem à Algemeen à Instellingen à Orderinstellingen in Exact Globe Next is aangevinkt.

Wanneer het opgegeven aantal groter is dan de aanwezige voorraad, wordt een fout gelogd bij het bewaren van de gegevens naar Exact Globe Next, en er wordt niets bijgewerkt in de Exact Globe Next database.

Status van het materiaal

Wanneer de status van het materiaal is gewijzigd naar Inactief, Toekomstig of Geblokkeerd, wordt een fout gelogd bij het bewaren van de gegevens naar Exact Globe Next, en er wordt niets bijgewerkt in de Exact Globe Next database.

 

Uitzonderlijke scenario's

De volgende tabel toont een aantal uitzonderlijke scenario's die kunnen voorkomen en hoe het systeem hier mee omgaat:

Scenario

Uitleg

Menurecht

Er wordt geen validatie uitgevoerd wanneer u niet over het menurecht Productie à Invoer à Uitgifte beschikt. Zonder dit menurecht, kunt u nog steeds materiaal uitgeven via de Materiaaluitgifte pagina zolang u administrator bent. Dit komt omdat alleen het administrator recht noodzakelijk is voor het bijwerken van de gegevens in de Exact Globe Next database via Exact Integration.

Voorgevulde informatie

Wanneer informatie van het serie-/batchnummer en/of magazijnlocatie is beschikbaar voor het materiaal, worden de waarden voor de serie-/batchnummers en/of magazijnlocaties automatisch gevuld op de Materiaaluitgifte pagina.

Materiaal bevat afval

Wanneer het materiaal afval bevat, wordt dit als een aparte regel getoond op de Materiaaluitgifte pagina, maar zonder indicator dat het afval betreft.

 

Knoppen

Kolommen

Gerelateerde documenten

       
   Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
   Category: On-line help files  Security  level: All - 0
   Sub category: Details  Document ID: 24.274.049
   Assortment:  Date: 03-04-2015
   Release: 251  Attachment:
   Disclaimer