One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Opgelost in Exact Financials versie 7.30.07

IDOpgeloste Problemen

Country Functionality Dutch
  85.254.513Invoeren boekingen (inkoop): wijzigen niet-aftrekbare BTW % veroorzaakt inconsistentie

Electronic Banking
  85.175.687Afletteren bankafschrift: mogelijk error '** burestriction record not on file. (138)'  bij rekening courant 
  85.088.325Afletteren bankafschrift: afletteren rekening-courant debiteur kan error 20014 tonen
  85.085.496Afletteren bankafschrift: 'RC: Factuurnummer (Crediteur): Mag niet leeg zijn: (20005).'

Finance
  85.260.188[rest] GET debout / crdout: alle notities toegevoegd aan alle openstaande posten

System - Functional
  85.288.756Kopieren administratie: mogelijk Unknown table ID (900822) 
  85.075.472Onderhouden identiteisprovider: Secure Socket Layer (SSL) failure. error code 336151608:  SSL routines (9318)

System Layer - Web UI
  85.264.883[telefoonselectie] vorige entiteit geselecteerd bij bewaren na wijzigen entiteit
  85.259.297[telefoonselectie] stamgegevens kunnen altijd aangepast worden
  85.163.708[verwerken] wijzigen van kolommen in gelinkte tabel toont javascript error

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 30.535.438
 Assortment:  Date: 01-02-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer

Tags
No tags added