One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Onderhouden: Administratiegegevens

Leg in dit menupad uw administratiegegevens vast. Deels zijn deze data registratief van aard, deels kan de data worden afgedrukt op diverse formulierenlay-outs. Zo kunt u bijvoorbeeld de adresgegevens en de bankrekening van de administratie laten afdrukken op een herinneringslay-out.

Tabblad – Algemeen

Omschrijving
Geef de omschrijving van de administratie in.

Naam
Geef de naam van de juridische entiteit in.

Adresregel 1
Voer de adresgegevens in. Als u hier niets invult en u selecteert een postcode uit de postcodetabel in het veld postcode, dan wordt dit veld automatisch gevuld met de straatnaam gekoppeld aan de postcode. Zie [Adressen & Postcodetabel].

Adresregel 2
Voer de adresgegevens in.

Adresregel 3
Voer de adresgegevens in.

Postcode
Geef de postcode in. Als u gebruik maakt van een postcodetabel, worden bij selectie van een postcode de adresgegevens en de gemeente automatisch gevuld als deze nog niet handmatig zijn gevuld. Heeft u wel de straatnaam en de plaatsnaam handmatig ingegeven en u kiest achteraf een postcode uit de postcodetabel, dan zullen deze gegevens niet worden gewijzigd. Zie [Adressen & Postcodetabel].

Woonplaats
Geef de woonplaats in. Als een postcode uit de postcodetabel is geselecteerd in het veld postcode, dan wordt de woonplaats automatisch gevuld.

Land
Selecteer het land. Landen onderhoudt u aan in [Finance: Stamgegevens, Onderhoud, Landen]. Bij selectie van een land wordt het formaat van de ingegeven postcode gecontroleerd op geldigheid.

Taal
Selecteer de taal. Talen maakt u aan in [Finance: Stamgegevens, Onderhoud, Talen].

Administratietype
Geef hier het administratietype aan. U heeft de keuze tussen de waarden 'moeder', onafhankelijk' of 'werkmaatschappij. Het administratietype bepaalt op welke wijze stamgegevens worden beheerd. Zie [Administraties onderhouden].

Moederadministratie
Als uw huidige administratie is getypeerd als 'werkmaatschappij', dan dient u hier de moederadministratie aan te geven. Zie [Administraties onderhouden].

WebClient: Stylesheet:
Wanneer u gebruik maakt van de WebClient kunt u hier een stylesheet kiezen.

Tabblad – Contactpersoon

Geef de gegevens van de beheerder van uw administratie in. Deze velden kunnen als veld bij het samenstellen van formulierenlay-outs worden gebruikt Bij het afdrukken van een formulierenlay-out worden de gegevens afgedrukt zoals vastgelegd voor de administratie van waaruit de afdrukopdracht heeft plaatsgevonden.

Contactpersoon
Geef de contactpersoon aan.

Telefoon
Geef het telefoonnummer van de contactpersoon aan.

Fax
Voer het faxnummer van de contactpersoon in.

Telexnummer
Voer het telexnummer van de contactpersoon in.

E-Mail
Voer het e-mail adres van de contactpersoon in.

Website
Voer de website van de contactpersoon/administratie in. 

Interface
Dit is een vrij invoerveld en wordt verder niet gebruikt.

Tabblad – Nummers

BTW-nummer
Geef hier het BTW-nummer van uw administratie in. Zie [BTW].

Ink. belasting nummer
Registreer indien van toepassing het inkomensten belasting nummer.

Fiscaal nummer
Registreer indien van toepassing het fiscaal nummer.

KvK-nummer
Leg hier u inschrijving bij de Kamer van Koophandel vast.

KvK woonplaats
Geef de gemeente aan van de Kamer van Koophandel waar u bent ingeschreven.

Siretnummer
Dit veld wordt niet gebruikt aangezien Exact Financials Enterprise geen Franse landenfunctionaliteiten ondersteund.

Accountant BTW-nummer
Als u gebruik maakt van Belgische functionaliteit kunt u hier het BTW nummer van uw accountant vastleggen. Zie [Belgische Functionaliteit]. Het BTW-nummer van uw accountant wordt weggeschreven in de Belgische BTW-aangifte. Zie [BTW].

Fiscale eenheid: BTW-nummer
Wanneer u gebruik maakt van de BTW aangifte voor een fiscale eenheid dient u hier het BTW-nummer van de eenheid vast te leggen. Dit moet in iedere administratie van de fiscale eenheid hetzelfde nummer zijn.

Tabblad – Bankgegevens

Bankrekeningtype
Geef het bankrekeningtype van de te koppelen bankrekening aan. Bankrekeningtypes onderhoudt u in [Finance: Tabellen, Onderhoud, Bankieren, Bankrekeningtype].

Valuta
Geef de valutacode van de te koppelen bankrekening aan. Valuta onderhoudt u in [Finance: Grootboek, Valuta, Onderhoud, Valuta].

Banknummer
Voer het bankrekeningnummer in. Het bankrekeningnummer wordt gecontroleerd op geldigheid afhankelijk van het geselecteerde bankrekeningtype.

Tabblad – Correspondentie

Contactpersoon
Geef de persoon die als als aanspreekpunt fungeert aan ten behoeve van de correspondentie.

Adresregel 1
Voer de adresgegevens in. Als u hier niets invult en u selecteert een postcode uit de postcodetabel in het veld postcode, dan wordt dit veld automatisch gevuld met de straatnaam gekoppeld aan de postcode.

Adresregel 2
Voer de adresgegevens in.

Adresregel 3
Voer de adresgegevens in.

Postcode
Geef de postcode in. Als u gebruik maakt van een postcodetabel, worden bij selectie van een postcode de adresgegevens en de gemeente automatisch gevuld als deze nog niet handmatig zijn gevuld. Heeft u wel de straatnaam en de plaats handmatig ingegeven en u kiest achteraf een postcode uit de postcodetabel, dan zullen deze gegevens niet worden gewijzigd. Zie [Adressen & Postcodetabel].  

Woonplaats
Voer de woonplaats in.

Land
Selecteer het land. Landen onderhoudt u aan in [Finance: Tabellen, Onderhoud, Landen]. Bij selectie van een land wordt het formaat van de ingegeven postcode gecontroleerd op geldigheid.

Taal
Selecteer de taal welke voor de correspondent van toepassing is. Talen maakt u aan in [Finance: Tabellen, Onderhoud, Talen].

Tabblad – Afleveradressen

Zie [Adressen & Postcodetabel].

Adres
Maak een (aflever) adrescode voor de adressen van deze specifieke administratie aan. Let op: de adrescode is dus uniek voor de combinatie administratie - (aflever)adrescode. Als u afleveradressen koppelt aan een specifieke debiteur geldt ook hier dat de adrescode is gekoppeld aan de debiteur. Hetzelfde geldt voor crediteuren - besteladressen. Als u een unieke adres code voor deze administratie wenst aan te maken welke is te koppelen aan administratiegegevens (afleveradressen), debiteuren (afleveradressen) en crediteuren (besteladressen), dan dient u hiervoor een adrestypecode aan te maken in [Finance: Stamgegevens, Onderhoud, Adrestypen]. De volgende adresvelden kunt u vastleggen:

 • Adressen: Naam

 • Adressen: Land

 • Adressen: Taal

 • Adressen: Postcode

 • Adressen: Huisnummer

 • Adressen: Huisnummer toevoeging

 • Adressen: Adresregel 1

 • Adressen: Adresregel 2

 • Adressen: Adresregel 3

 • Adressen: Woonplaats

 • Adressen: Telefoon

 • Adressen: Fax

 • Adressen: Predikaat

 • Adressen: Initialen

 • Adressen: Contactpersoon

 • Adressen: Functie

 • Adressen: E-Mail

 • Adressen: Adminstratienummer

Adrestype
Koppel hier een unieke adrescode, welke kan worden toegepast op afleveradressen (debiteuren en administratiegegevens) en op besteladressen (crediteuren). Adrestypecodes maakt u aan in [Finance: Stamgegevens, Onderhoud, Adrestypen]. Zie [Adressen & Postcodetabel].

Tabblad BTW-aangifte

XML-definitiecode
Hier selecteert u volgens welke XML-definitie de BTW-aangifte wordt aangemaakt. In Nederland is dat XML-definitiecode: OB-06V20 te zijn. Wanneer u geen XML-definitiecode kunt selecteren dan kunt u de definitie inlezen via [Systeem; XML, XML, Import XML-script]. de import defintie file kunt u vinden in de installatiemap van Exact Financials Enterprise:  \\<Exact>\cd\database\data\xml\nk\ob-06v20.xdf. (België: BE_VAT14)

Stylesheet
Selecteer voor nederland: VATReturn.NL.Layout.xsi, voor België: VATReturn.BE.Layout.xsl.

Soort contactpersoon
Verzorgt u zelf de BTW-aangifte dan kunt u hier kiezen voor 'Belastingplichtige'. In andere gevallen selecteert u 'Servicebureau' of 'Intermediar'.

Contact-ID
Hier kunt u het contact identificatienummer waarmee u bekend bent bij de belastingdienst vastleggen

Naam
De naam van de contactpersoon met de belastingdienst

Contactpersoon: Telefoon
Het telefoonnummer van de contactpersoon voor de belastingdienst.

Tabblad – Documenten

Koppel de gewenste documentatie. Zie ook: [documenten koppelen].


Exact Financials > Inrichting Systeem > Administratiegegevens onderhouden


  

 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.494.888
 Assortment:  Date: 12-06-2019
 Release:  Attachment:
 Disclaimer