One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Mailings - Relaties selecteren voor een mailing

Een mailingselectie maken betekent dat u een bepaalde groep van relaties selecteert,
die u wilt benaderen met een bepaalde mailing. Het ligt dan ook voor de hand dat
u de selectie maakt in de module Relaties. Om op een flexibele wijze de juiste relaties
te selecteren kunt u in de module Relaties gebruik maken van de Selectie-Wizard.

Een mailingselectie maakt u als volgt:

 • Start de module Relaties
 • Schakel de selectie mode in.
 • Maak eventueel een voorselectie uit het totale relatiebestand met behulp van een
  filter
 • Selecteer de relaties die wilt mailen (gebruik de SHIFT- of de CTRL-toets voor de
  selectie van meerdere relaties of gebruik de toetscombinatie CTRL+ A om alle relaties
  in een keer te selecteren.
 • Plaats de muis aanwijzer in het lijstscherm met de geselecteerde relaties en klik
  op de rechtermuisknop. U opent een snel menu met daarin o.a. de keuze: Mailen.
 • Selecteer Mailen in het snel menu.

Voorbeeld lijstscherm Relaties, waarin de bovenstaande procedure is uitgevoerd:

 Opmerking
In dit voorbeeld is met behulp van het filter Mailingtestgroep uit de groep Mailingkenmerken
reeds een voorselectie gemaakt.

Als u Mailen selecteert in het snelmenu zie u dit scherm:

U kunt hier een bestaande mailingselectie selecteren waar de relaties aan worden
toegevoegd. U vanuit dit scherm ook direct een nieuwe mailingselectie definiëren.
klik in dat geval op 

Als u in dit scherm op OK klikt wordt de Selectie-Wizard gestart.

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: Know how  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 20.223.342
 Assortment:  Date: 24-03-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer