One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Onderhoud: Bankrekeningtypes

Introductie

Bankrekeningtypes bepalen hoe een bankrekeningnummer is ingedeeld en hoe het uiteindelijk op geldigheid zal worden gecontroleerd. Bankrekeningtypes kunt u aanmaken via [Finance: Bankieren, Stamgegevens, Onderhoud, Bankrekeningtypes].

Uitleg van de velden

Bankrekeningtype
Voer in dit veld een code en bijbehorende omschrijving in voor het bankrekeningtype dat u wilt aanmaken.

Andere Talen
Geef de vertalingen van de door u ingegeven omschrijving mee. Bij selectie van een Multi taal in [Bestand, Gebruikersinstellingen] zal de omschrijving van de verdichting in de geselecteerde taal in de overzichten worden getoond. Zie ook: [Multi taal].

Tabblad - algemeen

Type controle
Het type geldigheidscontrole bepaalt hoe een bankrekeningnummer is ingedeeld en hoe het uiteindelijk op geldigheid zal worden gecontroleerd. Selecteer de geldigheidscontrole die moet worden uitgevoerd op het bankrekeningnummer dat u definieert. De geldigheidscontrole voor IBAN nummers is voor alle Europese landen gelijk. De lengte van een IBAN bankrekeningnummer verschilt per land en heeft een maximum van 28 posities. Exact Financials biedt de volgende typen controles:

 • Geen controle. Er wordt geen controle op geldigheid uitgevoerd voor het bankrekeningtype.
 • Elfproef Nederland
 • Gironummer Nederland
 • 97-proef België
 • 14 digits U.K.
 • 20 digits U.K. (Halifax Building Society)
 • 14 digits U.K. (same remainder)
 • 14 digits U.K. (special exception)
 • Kontonummer – Duitsland
 • La Cle RIB – Frankrijk
 • Codigo Cuenta Cliente – Spanje
 • Bank account – Rusland
 • Bank account – Zweden
 • Bankgiro nummer – Zweden
 • Postgiro nummer – Zweden
 • 21 numbers – Portugal (NIB)
 • IBAN – International Bank Account Numbers

Voeg nullen toe
Voor sommige bankrekeningtypen moeten (voorloop)nullen worden ingevuld om het nummer compleet te maken.

 • Aanvullen met nullen aan het begin. Als u tijdens de invoer van een bankrekeningnummer automatisch het ingevoerde nummer wilt aanvullen met nullen aan het begin van het bankrekeningnummer.
 • Aanvullen met nullen aan het einde. Als u tijdens de invoer van een bankrekeningnummer automatisch het ingevoerde nummer wilt aanvullen met nullen aan het eind van het bankrekeningnummer.
 • Bankrekeningnummer niet aanvullen met nullen. Als u tijdens de invoer van een bankrekeningnummer geen nullen aan het bankrekeningnummer wilt toevoegen.

Maskerrekening
De indeling van een bankrekeningtype wordt bepaald door het masker. Elke standaard geldigheidscontrole gaat uit van een vooraf gedefinieerd masker, dat niet kan worden gewijzigd. Als u hebt aangegeven dat er geen geldigheidscontrole hoeft te worden uitgevoerd, kunt u zelf een masker aanmaken. Gebruik hiervoor de volgende tekens:

Symbool

Uitleg

#

Een cijfer

A

Een hoofdletter of cijfer

X

Een hoofdletter, een cijfer of een speciaal karakter.

"ABC"

Tekstdeel van het masker en van het bankrekeningnummer

'ABC'

Tekstdeel van het masker, niet van het bankrekeningnummer

\

Gebruik de 'backslash' om enkele of dubbele aanhalingstekens in het bankrekeningnummer op te nemen. Voorbeeld: 'AB\'C' = AB'C

Verplicht: BIC
Door dit veld aan te vinken geeft u aan of bij het aanmaken van een bankrekeningnummer van dit bankrekningtype het veld BIC-code ingevuld moet worden.

Vanaf/tot sorteercode
Bij Britse bankrekeningnummers zijn sorteercodes (die per bank worden toegewezen) belangrijk voor de geldigheidscontrole. Geef het traject van sorteercodes aan, waarvoor u een bankrekeningtype definieert. Als u bij 'Type controle' hebt gekozen voor '14 digits - U.K. - (special exception)', kunnen de begincijfers van het traject alleen '820000' of '829000' zijn. Het einde van het traject wordt automatisch ingevoerd.

Aantal testen
U kunt dit veld alleen benaderen als u '14 digits - U.K.' hebt geselecteerd in 'Type controle'. Onder 'Gedetailleerde informatie'.
Bij bepaalde sorteercodes die door Britse banken worden gebruikt, moeten twee geldigheidscontroles worden uitgevoerd. Selecteer het aantal testen dat moet worden uitgevoerd voor bankrekeningen van dit type.

En/of
Voor bepaalde sorteercodes moeten twee geldigheidscontroles worden uitgevoerd. Dit veld is alleen bewerkbaar indien u bij 'Aantal testen' een '2' heeft ingegeven.

 • Voorwaarde 1 en 2 moeten voldoen. Hiermee geeft u aan dat een bankrekeningnummer beide tests moet ondergaan en aan beide moet voldoen.
 • Voorwaarde 1 of 2 moet voldoen. Hiermee geeft u aan dat een bankrekeningnummer beide tests moet ondergaan en aan een van de twee moet voldoen.

Blokkeren
Als u een bankrekeningtype blokkeert, kunt u de bankrekeningen die onder dit type zijn aangemaakt niet meer selecteren in zoekschermen bij onder andere het aanmaken van inkomende facturen en het onderhouden van betalingen en/of (inkoop)boekingen. Deze optie is met name handig om te gebruiken nadat u uw BBAN's heeft geconverteerd naar IBAN's. Op deze wijze blijven de BBAN's in uw database aanwezig, terwijl u tijdens invoer alleen IBAN's kunt selecteren.

Tabblad - weegtabel 1 / weegtabel 2

Op basis van het gekozen 'Type controle' genereert Exact een wegingsschema voor de geldigheidscontrole. Voor een aantal typen wordt dit wegingsschema automatisch gegenereerd. Voor andere typen kunt u zelf een wegingsschema invoeren.

Individuele cijfers optellen
Als u een speciaal wegingsschema definieert, geeft u hier aan of de afzonderlijke cijfers binnen de productgetallen, of de producten als geheel moeten worden opgeteld.

Voorbeeld
Producten als geheel optellen: 4+14+21+6+8+10+3+6
Afzonderlijke cijfers van producten optellen: 4+(1+4)+(2+1)+6+8+(1+0)+3+6

Modulus
Bij de geldigheidscontrole is de modulusfunctie zeer belangrijk. Deze functie deelt een getal (dat wordt berekend via de weging) door een ander getal, de modulus. Het resultaat van deze deling is een geheel getal. Geef aan welke modulus moet worden gebruikt. Voor Britse bankrekeningnummers van 14 cijfers kunt u alleen de modulus '10' of '11' selecteren. Welke modulus u moet gebruiken is afhankelijk van de bank.

Tabblad – Documenten

Koppel de gewenste documentatie. Om een document te koppelen kiest u voor de knop 'Toevoegen'. Zie ook: [Documenten Koppelen].

Gerelateerde onderwerpen


Exact Financials > Finance > Electronic banking > Onderhoud bankrekeningtypes 


 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.494.987
 Assortment:  Date: 28-12-2017
 Release:  Attachment:
 Disclaimer