One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Hoe kan ik de Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) inrichten?

In 2017 is de ministerraad akkoord gegaan met het oprichten van een fonds dat de private aanvulling van de WW en loongerelateerde WGA gaat regelen. Werknemers kunnen daardoor na ontslag weer maximaal 38 maanden een werkloosheids- of loongerelateerde WGA-uitkering krijgen, in plaats van 24 maanden.

Om de private aanvulling op de WW- en loongerelateerde WGA-uitkering te realiseren zijn er zogenoemde verzamel-cao’s in het leven geroepen. Cao-partijen kunnen zich vrijwillig bij een verzamel-cao aansluiten door een verklaring te ondertekenen. In deze cao is dan alleen de aanvulling op de WW- en loongerelateerde WGA-uitkering geregeld. In een verzamel-cao staat onder meer de premie die werkgevers moeten inhouden op het brutoloon van werknemers.

De werknemer betaalt de bijdrage voor deze Private Aanvulling WW en WGA (PAWW). De werkgever houdt de PAWW-bijdrage in op het brutoloon en draagt deze af aan Stichting PAWW. In geval van werkloosheid vraagt de werknemer de PAWW-uitkering aan een maand voorafgaand aan de beëindiging van de wettelijke uitkering. Stichting PAWW verzorgt de uitkering aan de rechthebbende.

Inhouding bij de werknemer

Om de regeling Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) toe te kunnen passen in de salarisadministratie, is het noodzakelijk om een nieuw component aan te maken van het type Bruto premie werknemer percentage over bruto loon of Bruto premie werknemer percentage over jaarloon, afhankelijk van de CAO. Deze component kan worden aangemaakt via Salaris ? Componenten ? Onderhouden, knop Nieuw. Na het inrichten, dient deze component te worden gekoppeld aan de medewerker via tabblad Salaris, te benaderen via Salaris ? Personeel ? Onderhouden.

Inrichting component

Tabblad Algemeen

 • Code: kies zelf een code voor deze component, zoals bijvoorbeeld 'PAWW'
 • Begindatum: kies een algemene startdatum voor de component, zoals bijvoorbeeld 1-1-2018 bij een maandverloning
 • Omschrijving: kies een, voor medewerkers begrijpelijke, omschrijving voor op de loonstrook, zoals 'PAWW-bijdrage'
 • Frequentie: Periodiek
 • Percentage: 0,2% voor 2018
 • Credit: selecteer een grootboekrekening met als subadministratie Crediteurenrekening
 • Crediteur: maak een nieuwe crediteur aan voor de Stichting PAWW (Type Leverancier)
 • Bankrekening: maak een IBAN bankrekeningnummer aan voor de Stichting PAWW, ten behoeve van de afdracht

Tabblad Extra gegevens

 • Cumulatief rekenen: Per jaar
 • Minimum leeftijd: n.v.t.
 • Maximum leeftijd: voor 2018 kunt u 65 jaar, in de laatste periode, invullen
 • Franchise / maximum loon: Jaar
 • Franchise/bedrag onbelast: n.v.t.
 • Maximum loon: het maximum is € 54614 (in 2018) per jaar.
 • Minimum grondslag: n.v.t.

Tabblad Grondslagen (alleen van toepassing op component type bruto premie werknemer percentage over bruto loon).

Indien u hier niets heeft aangevinkt, zal de component worden berekend over componenten van het type Salaris. Houd er wel rekening mee dat de bijdrage is gebaseerd op het brutoloon inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering, dertiende maand, toeslagen etc. Deze componenten dienen dus, naast het salariscomponent, óók te worden aangevinkt op het tabblad Grondslagen.

Afdracht aan Stichting PAWW

Als de component goed is ingericht en is gekoppeld aan alle medewerkers, dan zal er na het verwerken van de salarisboekingen, per medewerker een openstaande post worden aangemaakt voor de Stichting PAWW. Dit kunt u dan zien via Salaris/Cash flow ? Betalingen ? Fiatteren, als u in de sectie Relatie, het Type op Leverancier zet.  Als alle openstaande posten ten behoeve van de afdracht aan de Stichting PAWW zijn gefiatteerd en verwerkt via menupad Salaris/Cash flow ? Betalingen ? Verwerken, wordt er een SEPA betaalbestand aangemaakt, dat u via de betaalsoftware van uw bank kunt gebruiken om de afdracht aan SPAWW te voldoen. 

Meer informatie

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 28.260.006
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer