One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

E-WMS - Real-time Voorraadaanvullen

Introductie

Dit document geeft uitleg over het E-WMS scenario voor 'Real-time Voorraad aanvullen'.

Dit document bestaat uit de volgende onderdelen:

Uitleg

De functionaliteit voor het real-time aanvullen van de voorraad is beschikbaar vanaf product update 408. Om deze functionaliteit te activeren is in de instellingen WMS Leveringen de optie 'Scenario' aanwezig.

Dit scenario gaat er vanuit dat u aanvult op basis van verkoop- of productieorder behoeften. Wanneer u alleen wilt aanvullen op basis van de minimum en maximum voorraad niveau's van de locaties, is het niet noodzakelijk om dit scenario te selecteren.

Voordelen

Het real-time aanvullen van voorraad biedt de volgende voordelen in vergelijking met het reguliere aanvul- en orderpick proces:

 • Verkooporders kunnen volledig in bewerking worden genomen, zelfs wanneer er op dit moment onvoldoende voorraad is op de pick locaties.
  Dit is omdat E-WMS voorziet in het aanvullen binnen hetzelfde magazijn, en nu controleert of er in totaal voldoende voorraad is in het magazijn.
  • zonder dit scenario dient er voldoende voorraad te zijn op de pick locaties alvorens een verkooporder pickadvies kan worden gegenereerd.
 • Door het anticiperend aanvullen, is het pickadvies voor de verkooporder altijd gebaseerd op de hoofd locatie van het artikel.
  • zonder dit scenario, zouden locaties die daadwerkelijk voldoende voorraad bevatten worden geadviseerd, of (zonder pickadvies) ook de hoofd locatie van het artikel, maar zonder de controle op de totale voorraad in het magazijn.
 • Het aanvullen van de pick locaties kan al worden geïnitieerd zodra er iets is gepickt van de pick locaties.
  Voor het automatiseren van het genereren van aanvulorders dient E-WMS Autoqueue gebruikt te worden.
  • zonder dit scenario zouden de aanvul behoeftes op de pick locaties alleen worden gezien gebaseerd op plankvoorraad = pas na het verwerken van de verkooporder.
 • Alleen wanneer dit scenario wordt gebruikt, kunnen orderspecifieke behoeften worden overwogen in E-WMS Voorraadaanvullen, zoals:
  • WMS instelling Kredietlimiet
  • Specifiek batch- of serienummer ingevoerd in de orderregel
  • Debiteur specifieke 'Externe shelf life' beperking voor batch artikelen
  • Debiteur specifieke SKU beperking
  • zonder dit scenario, is het aanvullen alleen gebaseerd op de totale behoefte van een artikel, zonder rekening te houden met order- of debiteur specifieke behoeften
 • Orderspecifieke voorraad zoals specifieke, batch- of serienummers die zijn opgegeven in de orderregel, worden aangevuld naar bulk locaties dichtbij de hoofd locatie van het artikel (waarbij het opbreken is toegestaan)
  • om dit 'dichtbij' te ondersteunen is het mogelijk om afstanden tussen de locaties te definiëren
  • zonder dit scenario zou orderspecifieke voorraad niet worden herkend door het aanvullen.

Basis proces

Wanneer scenario 1 actief is dient een pickadvies aanwezig te zijn (met de status 'advies' of 'ín bewerking', voordat aanvulorders kunnen worden gegenereerd. Het genereren van het verkooporder pickadvies kan handmatig worden gedaan in het Control center leveringen of door de Autoqueue service voor verkooporders te gebruiken. Voorraadaanvulling (via het control center of via Autoqueue) genereert dan aanvul orders en pickadviezen gebaseerd op de bestaande verkooporder pickadviezen.

Het verkooporder advies is gebaseerd op de totale beschikbare magazijn voorraad per artikel en de geadviseerde pick locatie is altijd de hoofd locatie van het artikel. Alleen voor orderspecifieke voorraad (Orderspecifieke omstandigheden verderop in dit document), worden bulk locaties dichtbij de hoofdlocatie van het artikel geadviseerd.

Het aanvul Autoqueue proces blijft scannen of er nieuwe aanvul behoeftes zijn op de picklocaties, gebaseerd op de fysieke (= real-time en gepickte, maar niet perse verwerkte) voorraad, en neemt deze nieuwe aanvulorders in bewerking. Om zeer kleine aanvulorders te voorkomen, kunt u of de interval van de Autoqueue service (Timerinterval) op een hogere waarde van 10 seconden zetten, of de minimum voorraad voor de pickocatie op een lager niveau zetten.

Voorwaarden

De volgende modules zijn benodigd om gebruik te kunnen maken van het real-time aanvullen van voorraad:

 • SE1381 E-WMS II (of oudere licentie SE5710 Pick-IT Replenishment)
 • SE1312 E-Magazijnlocatie

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de instellingen en configuraties:

 • De WMS Voorraadaanvulling instelling 'Alleen behoeften' is aangevinkt. Wanneer deze instelling is uitgevinkt is er geen verschil vergeleken met de logica die woprdt toegepast als bij scenario 'Geen' is geselecteerd. De uitzondring is de instelling 'Beschouw gescand als uitgegeven' die altijd wordt toegapst als 'Aangevinkt' wanneer het scenario is ingesteld op '1'. De volgorden voorwaarden zijn van toepassing op de situatie waarbij de instelling 'Alleen behoeften' is aangevinkt.
 • In de WMS Leveringen instellingen is het 'Scenario' ingesteld op scenario '1'.
 • Scenario 1 wordt alleen ondersteund in één magazijn (bulk voorraad en picklocaties dienen in hetzelfde magazijn te zijn)
 • In de voorraadinstellingen is de optie 'Magazijnlocaties' aangevinkt.
 • De te picken artikelen hebben een standaard (hoofd) locatie.
 • Pick locaties zijn geconfigureerd als aanvul doellocaties in de WMS artikellocaties
  • minimum en maximum voorraad is geconfigureerd in menu [WMS, Inrichting, Locatiebeheer, Artikellocaties]
  • de WMS artikellocatie dient hetzelfde te zijn als de hoofd locatie van het artikel
 • De Autoqueue service is geïnstalleerd en operationeel. Dit is niet verplicht voor deze functionaliteit, maar in dat geval zou u allen acties handmatig moeten uitvoeren via de control centers en worden de aanvulorders niet real-time en continu gegenereerd.
 • Voor dit scenario dient een pickadvies aanwezig te zijn, voordat een aanvulorder en een advies kunnen worden gegenereerd. Dit verkooporder advies kan handmatig worden gegenereerd via het control center leveringen, of automatisch door de Autoqueue service (wanneer deze is aangevinkt voor verkooporder leveringen)
 • E-WMS Replenishment RF service is geïnstalleerd en geconfigureerd voor het toestaan van het automatisch verwerken van gepickte aanvulorders
 • Wanneer verkooporders 'order-specifieke' voorraad nodig hebben (zie onder):
  • bulk locaties waarbij het opbreken dichtbij de hoofd locatie is toegestaan
  • configuratie van locatie afstanden (hoofd locatie artikel vs. dichtbij bulk locaties)
 • Instellingen:
  • WMS Leveringen advies instelling 'Direct picken' is aangevinkt (anders wordt een gegenereerd advies niet automatisch in bewerking genomen)
  • WMS Voorraadaanvulling instelling 'Direct advies genereren' is aangevinkt (anders wordt een advies niet automatisch gegenereerd)
  • WMS Voorraadaanvulling instelling 'Alleen behoeften' is aangevinkt (anders worden verkooporders niet gescand voor behoeften)
  • WMS Voorraadaanvulling instelling 'Direct picken' is aangevinkt (anders wordt een gegenereerd advies niet automatisch in bewerking genomen)
 • Het gebruik van Pick&Pack of het 'reguliere' gebruik van Voorraadaanvullen wordt niet ondersteund in dit scenario
 • Het account dat wordt gebruikt voor de Auto queue service dient rechten te hebben in alle magazijnen in Exact Globe Next, om terugkerende foutmeldingen in de WMS error log tabel te voorkomen.

Details

Vaste instellingen

Wanneer dit scenario is geselecteerd zijn de volgende instellingen voorgedefinieerd en niet actief:

 • WMS algemeen
  • Beschouw gescand als uitgegeven: Altijd aangevinkt
 • WMS Leveringen
  • Pick & Pack instellingen: Uitgevinkt
 • WMS Leveringen advies
  • Locatie adviesbeleid: Alleen picklocaties
  • S/B in orderregel: pick en bulk: aangevinkt
  • Grijplocatie: Maak locaties leeg
 • WMS Voorraadaanvullen
  • Autoqueue / Verplaatsingsorder genereren: aangevinkt
  • Autoqueue / Pickadvies genereren: aangevinkt

Services

In dit scenario worden de volgende acties uitgevoerd door de Autoqueue service:

 • Scannen voor order aanvul behoeften
  • minimum/maximum voorraad niveau's van WMS artikellocaties vs/ de huidige fysieke (gepickte) voorraad
 • Genereren aanvulorders voor behoeften
 • Genereren pickadvies voor deze aanvulorders
 • Het in bewerking nemen van deze adviezen

Autoqueue kan ook worden gebruikt om verkooporders automatisch in bewerking te nemen. In dat geval dient 'gebruik Autoqueue' in de instellingen WMS Leveringen aangevinkt te zijn.

Wanneer het picken gereed is kunnen de gepickte aanvulorders worden teruggemeld, gevalideerd en verwerkt. Om deze stappen te automatiseren dient de WMS Replenishment service geïnstalleerd te worden.

Orderspecifieke omstandigheden

Omdat in dit scenario de WMS verkooporder advieslogica de aanvulorder en pickadvies aanmaakt, worden aanvulorders alleen aangemaakt wanneer de verkooporder onder normale omstandigheden in bewerking zou zijn genomen. Dit betekent dat alleen in dit scenario het aanvullen de WMS Leveringen instelling 'Kredietlimiet' kan ondersteunen.

Een verkooporder kan 'orderspecifieke' voorraad nodig hebben in een de volgende situaties:

 • in de orderregel is een specifiek serie-/batchnummer opgegeven
 • de debiteur (of artikel per debiteur) heeft een 'externe shelf life'
 • de debiteur accepteert alleen een specifiek SKU type

In dit scenario wordt orderspecifieke voorraad aangevuld naar bulklocaties die opbreken toestaan, dichtbij de hoofdlocatie van het artikel. Om hiermee te kunnen werken dienen locatie afstanden geconfigureerd te worden en dient de magazijn opstelling dit soort types van bulklocaties dichtbij de hoofdlocatie toe te laten.

Additionele functionaliteit

Naast de bovenstaande vaste functionaliteit voor dit scenario heeft u de volgende additionele opties:

 • maak aparte aanvulorders aan per artikelcode, bronlocatie en/of doellocatie (Instellingen WMS Voorraadaanvullen - Orders splitsen). Op deze manier kunt u kleinere porties versturen naar de scanner en kunnen de gepickte orders sneller worden verwerkt.
 • configureer welk beleid tijdens het aanvullen dient te worden gebruikt voor het opslaan van orderspecifieke voorraad: dichtbij de standaard locatie of dichtbij de bronlocatie (Instellingen WMS Voorraadaanvullen - Inslagadvies beleid)
 • configureer of het aanvullen dient te controleren op volledige SKU's die direct van bulk locaties gepickt kunnen worden in plaats van deze eerst naar pick locaties aan te vullen. Dit wordt bepaalt door de WMS leveradvies instelling 'Volledige SKU eerst van bulk locatie'.
 • op de scanner: zoeken naar aanvulorders en aanvulorders scannen op artikel code of bronlocatie in plaats van alleen op de order ID. Voor dit doel kunt u additionele scanner menu's configureren.
 • Wanneer gebruik wordt gemaakt van WMS inkoopontvangsten maakt WMS (op de hoofdlocatie van het artikel) voorraad reserveringen aan voor de te ontvangen voorraad voor de regels die in bewerking zijn genomen en nog moeten worden ontvangen. Dit kan conflicteren met aanvullen op die locatie omdat de reservering in aanvullen wordt gezien als 'reeds onderweg en niet aan te vullen'. Om die reden kunt u (vanaf 414 of 413SP5) een algemene ontvangst locatie opgeven.

Troubleshooting

Wanneer het aanvulproces niet resulteert in wat u verwacht kunt u verschillende zaken controleren. Voor meer informatie, zie E-WMS - Troubleshooting Replenishment: order or advice not generated.


Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 25.900.969
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer