One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Shop Floor Control – Extra materiaaluitgifte in touch screen user interface

Menupad

Exact Synergy Enterprise inlogpagina à Shop floor control inlogpagina
 

Introductie

Op deze pagina kunt u extra aantallen registreren van het materiaal dat is gebruikt in de stappen van de geselecteerde bewerking.

Rollen en rechten

Om deze pagina te bekijken is de Shop floor control rol benodigd.

Daarnaast zijn een aantal zaken vereist voor toegang tot het Shop floor control systeem. Hierover kunt u meer lezen in het document Werken met Shop floor control.

Opmerkingen:

 • Voor meer informatie over de functierechten kunt u gaan naar het menu Systeem à Inrichting à Beveiliging à Functierechten.
 • Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar het menu Systeem à Inrichting à Beveiliging à Rollen.

Hoe registreer ik extra aantallen van het materiaal dat is gebruikt voor de bewerkingen?

 1. Selecteer de optie SFC Interface.
 2. Selecteer een bewerking bij Bewerking.
 3. Klik op Login. Na het inloggen worden de productieorders met de stappen die worden uitgevoerd in de geselecteerde bewerking getoond.
 4. Klik op een regel om de details van de betreffende bewerking te bekijken. De Bewerking details pagina wordt getoond.
 5. Klik op Start. De Tijdregistratie pagina wordt geopend.
 6. Klik op Volgende. De Materiaaluitgifte pagina wordt geopend.
 7. Klik op de knop Extra materialen. De Extra materialen pagina wordt geopend.
 8. Bij Artikelcode selecteert u de artikelcode waarvoor u de extra aantallen wilt uitgeven.
 9. Bij Magazijn en Locatie selecteert u het magazijn en de locatie van waar het extra materiaal wordt uitgegeven. Standaard wordt het magazijn en de locatie van het materiaal gevuld.
 10. Geeft het aantal op.
 11. Klik op Bewaren + Terug om het extra aantal van het materiaal uit te geven of klik op Bewaren + Nieuw om het extra aantal van het materiaal uit te geven en verder te gaan met het uitgeven van extra aantallen van ander materiaal.

Hou rekening met:

 • Alle velden met het “!” icoon zijn verplicht.
 • Wanneer er geen te realiseren arbeids- of machine-uren zijn, wordt de Materiaaluitgifte pagina getoond na het klikken op Start bij stap 5.

Tips en trucs

Deze pagina toont de geplande materiaal regels:

 • waarbij de optie Backflush in de betreffende productie order (in Exact Globe Next) uitgevinkt,
 • ongeacht de status van de bewerking,
 • die nog niet volledig zijn uitgegeven, en
 • die betrekking hebben op productieorders die zijn afgedrukt.

Validaties

Er worden twee niveaus van validatie uitgevoerd op deze pagina. Het eerste validatie niveau wordt uitgevoerd op de touch screen, zoals beschreven in onderstaande tabel:

Veld

Uitleg

Serie/batch nummers

Deze informatie is verplicht voor serie-/batchartikelen.

Aantal

U kunt alleen numerieke waarden opgeven.

U kunt tot acht decimalen opgeven voor een deelbaar artikel. U kunt echter geen decimalen opgeven wanneer het artikel geen deelbaar artikel is. Bij een deelbaar artikel is de optie Deelbaar op het tabblad Basis bij het onderhoud van het artikel aangevinkt. Voor meer informatie, zie Artikelen aanmaken en onderhouden.

Deze informatie is verplicht.

Het tweede validatie niveau wordt uitgevoerd bij het bewaren van de gegevens. Zie de onderstaande tabel voor meer uitleg:

Scenario

Uitleg

Aanwezigheid van serie- of batchnummers

Validatie wordt uitgevoerd op basis van de optie die is geselecteerd bij Selectie: Serie-/batchnummers in menupad Systeem à Algemeen à Instellingen à Orderinstellingen in Exact Globe Next.

 • Wanneer u Geldig heeft geselecteerd, worden fouten voor niet bestaande serie-/batchnummers gelogd en er wordt niets bijgewerkt in de Exact Globe Next database.

 • Wanneer u Handmatig of Alle heeft geselecteerd worden de niet bestaande serie-/batchnummers aangemaakt in uw Exact Globe Next database.

E-Verbruik(SE4050)

Wanneer deze module niet aanwezig is in uw Exact Globe Next licentie, wordt een fout gelogd bij het bewaren van de gegevens naar Exact Globe Next, en er wordt niets bijgewerkt in de Exact Globe Next database.

Onvoldoende voorraad

De validatie wordt alleen uitgevoerd wanneer de instelling Voorraad controleren in de sectie Leveringen in menupad Systeem à Algemeen à Instellingen à Orderinstellingen in Exact Globe Next is aangevinkt.

Wanneer het opgegeven aantal groter is dan de aanwezige voorraad, wordt een fout gelogd bij het bewaren van de gegevens naar Exact Globe Next, en er wordt niets bijgewerkt in de Exact Globe Next database.

Status van het materiaal

Wanneer de status van het materiaal is gewijzigd naar Inactief, Toekomstig of Geblokkeerd, wordt een fout gelogd bij het bewaren van de gegevens naar Exact Globe Next, en er wordt niets bijgewerkt in de Exact Globe Next database.

Uitzonderlijke scenario's

De volgende tabel toont een aantal uitzonderlijke scenario's die kunnen voorkomen en hoe het systeem hier mee omgaat:

Scenario

Uitleg

Menurecht

Er wordt geen validatie uitgevoerd wanneer u niet over het menurecht Productie à Invoer à Uitgifte beschikt. Zonder dit menurecht, kunt u nog steeds materiaal uitgeven via de Extra Materialen pagina zolang u administrator bent. Dit komt omdat alleen het administrator recht noodzakelijk is voor het bijwerken van de gegevens in de Exact Globe Next database via Exact Integration.

Knoppen

Velden

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 25.180.401
 Assortment:  Date: 03-04-2015
 Release: 252  Attachment:
 Disclaimer