One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Het afhandelen van een productieorder en demontage productieorder

Menupaden

 • [Productie, Invoer, Productieorders]
 • [Productie, Invoer, Ontvangsten productie]
 • [Productie, Te verwerken, Afhandelen]

Introductie

Een productieorder of demontage productieorder handelt u af zodra het gehele productieproces is doorlopen; alle benodigde onderdelen zijn geleverd en het gereed eindproduct is compleet ontvangen in het magazijn. Door middel van het afhandelen geeft u aan dat er geen acties meer kunnen worden uitgevoerd op de geselecteerde productieorder die leiden tot een financiële transactie (leveringen, uren boeken, ontvangsten etc.)

U ziet dit scherm:

 • door op het proces-icoon Afhandelen te klikken wanneer u een productieorder heeft geopend in menupad [Productie, Invoer, Productieorders]
 • door op de knop Afhandelen te klikken bij het ontvangen van een productieorder via [Productie, Invoer, Ontvangsten productie], of
 • door op de knop Afhandelen te klikken in menupad [Productie, Te verwerken, Afhandelen]

Velden

Bij het afhandelen wordt het volgende scherm getoond:

In dit scherm kunt u via de optie 'Suggereren: Retouren' aangeven of u wilt berekenen voor welke onderdelen er te veel is uitgegeven. Zodra dit het geval is worden deze onderdelen op het scherm getoond en direct terug in voorraad geplaatst. Dit is onder andere te zien op de artikelmutatiekaart van het onderdeel. De retouren gelden echter alleen voor het gebruikte materiaal en niet voor de arbeids- en machine uren.

Tevens kunt u hier aangeven of u de gekoppelde suborders direct wilt afhandelen en of u een verslag van het afhandelen wilt zien.

Met de optie 'Afhandelen: Best.regel' kunt u aangeven of het systeem bij het afhandelen dient te controleren op openstaande bestelregels of op openstaande bestellingen. Wanneer de optie is uitgevinkt wordt bij het afhandelen van de productieorder gecontroleerd op openstaande bestellingen waarbij het betreffende project is gekoppeld. Wanneer de bestelling nog open staat kan de productieorder niet worden afgehandeld.

Wanneer u deze optie aanvinkt controleert het systeem op de aanwezigheid van bestelregels met dezelfde projectcode die nog open staan. Wanneer alle bestelregels waarbij het project is gevuld zijn afgehandeld kunt u de productieorder afhandelen. Dit is ook van toepassing wanneer er in de betreffende besteling nog niet ontvangen bestelregels aanwezig zijn waarbij het project niet is gekoppeld.

Voor onderdelen waarbij op het invoerscherm van de productieorder is aangegeven dat deze middels Backflush afgeboekt worden, vinden nog een aantal controles plaats. Afhankelijk van de instelling 'Voorraad controleren', de voorraadsituatie, en het aanwezig zijn van toewijzingen, kan een order niet afgehandeld worden of moet er aangegeven worden hoe de onderdelen afgehandeld moeten worden.

Bij het afhandelen van een demontage productieorder verschijnt een soortgelijke melding. Hierin kunt is alleen de optie 'Verslag afdrukken' aanwezig.

Per gebruiker worden de laatst gebruikte instellingen onthouden. Wanneer dit scherm een volgende keer wordt geopend zijn de zelfde opties geselecteerd. De instellingen worden alleen onthouden wanneer er op 'OK' is gedrukt.

Wanneer de productieorder is toegewezen aan een verkooporder of een serviceorder en de ontvangen aantallen zijn kleiner dan de bestelde aantallen, verschijnt een waarschuwing "Aantal ontvangen < Aantal behoefte toegewezen aan deze productieorder: Productieorder : Afhandelen?" Met de knop 'Details' kunt u de details bekijken. Met de knop 'Ja' negeert u de melding en wordt de productieorder afgehandeld. Met de knop 'Nee' annuleert u het afhandelen.

Productieorders afhandelen in gesloten perioden

Bij het afhandelen van een productieorder waarvan de ontvangsten, retouren of uitval in een gesloten periode vallen geldt het volgende wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • U maakt gebruik van de voorraadwaarderingsmethode 'GIP' of 'Bijgewerkte GIP of
 • U maakt gebruik van waarderingsysteem per artikel en bij de maakartikelen de voorraadwaarderingsmethode 'GIP' geselecteerd en
 • De productie-instelling 'Ontvangsten: GIP herberekenen' is aangevinkt

Bij het afhandelen van de productieorder verschijnt een melding dat de periode is gesloten. U kunt echter verder gaan waardoor iedere productieorder en de bijbehorende suborders worden afgehandeld. Wanneer u in de melding aangeeft dat u het afhandelen wilt annuleren wordt er niets afgehandeld.

Bij het afhandelen wordt afhankelijk van de volgende voorwaarden een correctieboeking aangemaakt:

 • U maakt gebruik van de voorraadwaarderingsmethode 'GIP' of 'Bijgewerkte GIP
 • De productie-instelling 'Ontvangsten: GIP herberekenen' is aangevinkt en
 • Er is een verschil tussen de berekende GIP en de waarde van de ontvangst.

De correctieboekingen worden aangemaakt voor het verschilbedrag tussen de berekende GIP en de waarde van het maakartikel en de waarde van de ontvangst in de gesloten perioden. De boekingen in de gesloten perioden worden niet aangepast. De correctieboekingen worden aangemaakt met dezelfde grootboekrekening die in de oorspronkelijke productieorder is gebruikt. Hieronder vindt u een overzicht van de boekingen in de verschillende situaties:

Ontvangsten (er wordt géén gebruik gemaakt van Onderhanden Werk)
Voorraad
aan Productie : Opbrengst

Ontvangsten (er wordt gebruik gemaakt van Onderhanden Werk)
Voorraad
aan OHW

Retouren (er wordt géén gebruik gemaakt van Onderhanden Werk)
Productie : Opbrengst
aan Voorraad

Retouren (er wordt géén gebruik gemaakt van Onderhanden Werk)
OHW
aan Voorraad

Uitval (ongeacht of er gebruik wordt gemaakt van Onderhanden Werk)
Productie : Uitval
aan Voorraad

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 25.232.528
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer