One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Rentekosten

Introductie

Het kan voorkomen dat uw debiteuren niet allemaal binnen de gestelde periode betalen. U wilt dan de mogelijkheid hebben om hiervoor rentekosten in rekening te brengen. Met de optie rentekosten via [Financieel, Debiteuren, Rentekosten] wordt dit mogelijk gemaakt. Na de berekening van de rentekosten kunt u deze verwerken. Op dat moment wordt een nieuwe "openstaande post" aangemaakt met het rentebedrag.

Voordat u gebruik kunt maken van de optie om rentekosten te berekenen, dient u bij uw grootboekinstellingen [Systeem, Algemeen, Instellingen, Grootboekinstellingen], een grootboekrekening op te geven waarop u de rentekosten wilt boeken. Tevens dient u over de module E-Herinnering te beschikken.

Bepalen van de basis van de berekening

  • Basis van de rentekosten = Totaal achterstallige facturen - totaal niet afgeletterd creditbedrag en niet afgeletterde betalingen.
  • Wanneer het totaal van de achterstallige facturen meer is dan het totaal niet afgeletterde creditbedrag, wordt is de berekening van de rentekosten gebaseerd op het verschil.
  • Wanneer het totaal van de achterstallige facturen minder is dan het totaal niet afgeletterde creditbedrag, worden er geen rentekosten berekend.

Voor het berekenen van het creditbedrag geld het volgende:

  • Alle niet afgeletterde bankontvangsten en creditnota's worden meegenomen ongeacht de betalingsdatum en verwerkingsdatum
  • De onbekende debiteur wordt niet meegenomen

Velden

Knoppen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 08.852.396
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer