One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Wijzigen: Crediteur openstaande post

[Finance: Bankieren, Betalen crediteuren, Wijzigen openstaande posten]

Selecteer een openstaande post om deze te kunnen bewerken. De volgende gegevens kunnen worden gewijzigd:

  • Betalingskenmerk
  • Omschrijving
  • Factuur: vervaldatum
  • Jaar
  • Week
  • Betaalwijze
  • Blokkeren

Crediteur
Dit veld toont het crediteurennummer van de te wijzigen openstaande post.

Type: Boekstuknummer
Dit veld toont het type openstaande post voor dit boekstuknummer.

Boekstuknummer
Dit veld toont het boekstuknummer van de geselecteerde openstaande post.

Tabblad - Algemeen

Banknummer
Dit veld toont het banknummer welke is vastgelegd op de openstaande post. Bij betaling van de openstaande post naar een bankrekening, zal de betaling worden voldaan op getoond bankrekeningnummer.

Postbanknummer
Dit veld toont het postbanknummer welke is vastgelegd op de openstaande post. Bij betaling van de openstaande post naar een bankrekening, zal de betaling worden voldaan op getoond postbankrekeningnummer.

Betalingskenmerk
De betalingsreferentie die u hebt ingevoerd bij het invoeren van de inkoopboeking wordt hier getoond. Wijzig hier indien gewenst de betaalreferentie/betalingskenmerk van de openstaande post.

Omschrijving
Bij het aanmaken van de inkoopboeking, wordt de omschrijving van de kopregel in de openstaande post opgeslagen. Indien gewenst kunt u hier de deze omschrijving wijzigen. De omschrijving van de bijbehorende onderliggende inkoopboeking wordt niet gewijzigd.

Factuur: vervaldatum
U kunt de vervaldatum van de openstaande post wijzigen. Bij het maken van de betaaladvieslijst kunt u openstaande posten selecteren op vervaldatum.

Jaar
U kunt het het financiële jaar van de openstaande post hier wijzigen. Het financiële jaar van de bijbehorende onderliggende inkoopboeking wordt niet gewijzigd.

Week
U kunt het weeknummer waarin de openstaande post vervalt, wijzigen. Bij het maken van de betaaladvieslijst kunt u openstaande posten selecteren op weeknummer. De (verval) week is bij het aanmaken van de openstaande post gebaseerd op de vervaldatum.

Betaalwijze
U kunt de betaalwijze voor de openstaande post wijzigen. Per crediteur hebt u de betaalwijze ingevoerd op het tabblad 'Bank' in .

Blokkeren
Als u de betaling van een openstaande post wilt uitstellen, markeert u deze optie. Zet deze optie uit als u de openstaande post wenst te deblokkeren. Een geblokkeerde openstaande post wordt niet opgenomen in een betalingsrun, tenzij u in [Finance: Bankieren, Betalen crediteuren, Aanmaken Betaalrun] middels de selectiecriteria aangeeft dat 'Geblokkeerde posten' wel dienen te worden meegenomen bij het aanmaken van de betaalrun.

Tabblad - Notities

Notities
Leg uw opmerkingen omtrent deze openstaande post vast in dit notitieveld.

Tabblad – Documenten

Koppel de gewenste documentatie. Zie ook: [Documenten Koppelen].

 


Exact Financials Enterprise > Finance > Electronic banking > Betalen crediteuren > Wijzigen openstaande posten

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.495.090
 Assortment:  Date: 15-07-2015
 Release:  Attachment:
 Disclaimer