One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Installatie E-WMS Lite

In dit document kunt u informatie vinden over de installatie van E-WMS Lite.

Voorwaarden
Voordat u Exact Globe Next en E-WMS installeert dient u ervoor te zorgen dat er wordt voldaan aan de systeemeisen

Installatie Exact Globe Next met E-WMS
Op de werkstations waar u wilt werken met Exact Globe Next dient u een installatie van Exact Globe Next met E-WMS uit te voeren. Het is niet noodzakelijk dat er een installatie van Exact Globe Next aanwezig is op de server of PC die als IIS-server fungeert. De installatie kan worden uitgevoerd aan de hand van Generic checklist for E-WMS/Central Warehouse update in Globe network environment.

Installatie en configuratie van Microsoft IIS
Dit onderdeel heeft betrekking op wanneer u E-WMS IIS voor de eerste keer installeert en u tevens Microsoft IIS dient te configureren. De procedure voor de installatie en configuratie (en regionale instellingen) is afhankelijk van het besturingssysteem. In onderstaande documenten kunt u hier meer over lezen:

Rechten en beveiliging

Dit onderdeel is alleen van toepassing wanneer u E-WMS voor de eerste keer installeert op de IIS server.

Omdat het IIS bestand 'terminals.config' wordt bijgewerkt wanneer een mobiel apparaat E-WMS ASP voor de eerste keer start, is het noodzakelijk om 'modify' (schrijf) rechten toe te kennen op de E-WMS IIS map voor bepaalde gebruikers. Het beveiligings risico is minimaal omdat deze directory en bestanden niet direct kunnen worden benaderd via internet (tenzij IIS onjuist is geconfigureerd).

Voor meer informatie over het toekennen van deze rechten kunt u het volgende document raadplegen: How to grant file rights on the E-WMS IIS folder

De installatie van het E-WMS ASP onderdeel
Wanneer u een update wilt uitvoeren van een eerdere installatie van het E-WMS ASP onderdeel van WMS Lite, zie dan Hoe voer ik een update uit van WMS Lite?

Voor een nieuwe installatie is de werkwijze afhankelijk van de product update waarmee u werkt:

Product update 411 of hoger
Wanneer u E-WMS ASP voor de eerste maal installeert dient u een nieuwe map aan te maken op de IIS server, waar u de E-WMS bestanden in plaatst. Bijvoorbeeld C:\WMS\IIS.

 1. Kopieer het ZIP bestand Exact.WMS.Web.zip van een bijgewerkt Exact Globe Next werkstation, naar de webserver
  De standaard locatie van de ZIP bestand op het Exact Globe Next werkstation is :\Program Files (x86)\Exact Software\INSTALL\E-WMS\INSTALL
 2. Pak het ZIP bestand uit naar de directory io de webserver. Bijvoorbeeld C:\WMS\IIS.
   

Product update 410 en lager
Wanneer u E-WMS ASP voor de eerste maal installeert dient u een nieuwe map aan te maken op de IIS server, waar u de E-WMS bestanden in plaatst. Bijvoorbeeld C:\WMS\IIS

De benodigde bestanden kunt u vinden in het zip pakket 'Exact.WMS.Web.zip' in de Install\E-WMS-directory van de Exact Globe Next installatie. Standaard betreft dit "C:\Program files\Exact software\Install\E-WMS\".

Na de installatie van Exact Globe Next op de IIS server kunt u het volgende uitvoeren:

 • Deïnstalleer (indien aanwezig) de E-WMS (of ICL) services die eerder zijn geïnstalleerd
 • Voer een werkstation update van Exact Globe Next uit (nadat de netwerkinstallatie van Exact Globe Next is uitgevoerd, wordt dit automatisch uitgevoerd bij het starten van Exact Globe Next op het werkstation)
 • Pak de bestanden van het bestand 'C:\Program files\Exact software\Install\E-WMS\Exact.WMS.Web.zip' uit naar de directory 'C:\Program files\Exact software\Install\E-WMS\Exact.WMS.Web'
 • Maak een back-up kopie van de E-WMS IIS directory. Wanneer de E-WMS IIS directory 'C:\WMS\IIS' betreft maakt u bijvoorbeeld een backup in 'C:\Copy of WMS\IIS'.
 • Verwijder de inhoud van de directory 'C:\WMS\IIS' met uitzondering van:
  • Connections.config
  • Terminals.config
  • eventuele andere aangepaste style-configuratie bestanden
 • Kopieer de inhoud van de directory 'C:\Program files\Exact software\Install\E-WMS\Exact.WMS.Web' naar de E-WMS IIS directory met uitzondering van:
  • Connections.config
  • Terminals.config
 • Wanneer wijzigingen heeft aangebracht aan de style-config bestanden, dient u de style-config bestanden van de nieuwe set te vergelijken en deze terug te plaatsen.

Let op: Het is niet aan te raden om de bestanden uit het zip-pakket rechtstreeks uit te pakken naar de WMS IIS directory omdat specifieke rechten mogelijk worden verwijderd worden in dat geval. Door de bestanden via de Windows verkenner te kopiëren blijven deze rechten behouden.

Het instellen van de verbinding, apparaten en gebruikers
Dit onderdeel is alleen van toepassing wanneer u E-WMS voor ASP gebruik, voor de eerste keer configureert. Het volgende dient te worden ingesteld:

Speciale overwegingen
Wanneer u gebruik maakt van Windows 64 bit dient u de volgende opdracht uit te voeren in de opdrachtprompt:
cscript %SYSTEMDRIVE%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs SET W3SVC/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 true

Wanneer u bij het uitvoeren van deze opdracht een foutmelding ontvangt, raadpleeg dan: Missing IIS admin scripts - Can not find script file

Testen en fouten
Start Internet Explorer op de IIS server en ga naar het dat u heeft geconfigureerd. Bijvoorbeeld http://localhost/wms of http://localhost/wms/simulator wanneer u het uiterlijk van een mobiel apparaat wilt gebruiken.

Wanneer hierbij een foutmelding verschijnt:

Installatie WMS services
Binnen WMS Lite kunt u gebruik maken van verschillende services voor het automatisch uitvoeren van acties. Het gebruik van deze services is optioneel. Wanneer u de services niet gebruikt kunt u de betreffende acties handmatig uitvoeren via de control centers. Voor informatie over de installatie en configuratie van de services kunt u het volgende document raadplegen: Welke WMS services worden gebruikt in WMS Lite en hoe kan ik deze installeren en configureren?

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 24.041.230
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 405  Attachment:
 Disclaimer